Wil je meer weten over de inhoud van planten en de kennis ervan in relatie met het menselijk lichaam brengen?

 

De opleiding herborist geeft een brede basisopleiding aan toekomstige professionele herboristen die van daaruit een zelfstandige beroepsuitoefening vinden. Op het einde van de opleiding ben je in staat om advies te geven over de toepassing van planten en kruiden en ken je de meest recente wetgeving in verband met gebruik en verkoop van kruiden. Je hebt een grote waaier aan mogelijkheden en sectoren waarin je aan de slag kan gaan; kruidenteelt, kruidenverwerking, voeding, cosmetica, schoonheid en verzorgingssector.

Iedere cursist die geen vooropleiding in deze sector heeft gehad of niet werkzaam is in de sector dient naast deze opleiding op woensdagavond 20u aanvullende praktijk te volgen. Hiervoor betaal je 50€ inschrijvingsgeld en 70€ aan grondstoffen.

Het programma van de opleiding Herborist stemt volledig overeen met de doelstellingen zoals geformuleerd in de plantencommissie. Na deze 2 jarige opleiding kan je aansluitend de opleiding kruidenverwerker volgen. (deze wordt cyclisch georganiseerd, bijkomende info zie kruidenverwerker)

 

Praktische informatie: 
Startdata zijn nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding.
Doelgroep: 

Personen die reeds werkzaam zijn in de sector of aanverwante sectoren en zich als zelfstandige herborist willen vestigen.

Een aanverwant beroep kan zijn:

  • kruidenteelt

  • reform- en natuurvoedingswinkels

  • kruidenverwerkende firma's

  • vertegenwoordiger met affiniteit voor kruiden en/of planten

  • cosmetica- en schoonheidssector

  • horeca

  • zorg- en welnesssector

Toelatingsvoorwaarden: 

Diploma Hoger Secundair Onderwijs / ASO, TSO, KSO. of BSO (met 7de  jaar specialisatie)(kopie van het diploma aan het inschrijvingsformulier toevoegen voor aanvang van de cursus)  Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met  info.hasselt@syntra-limburg.be (011/30.32.32) 
Indien men niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs, dient een gemotiveerde aanvraag tot toelating opgemaakt, op basis van een gesprek, en voorgelegd aan de toelatingscommissie die een advies tot toelating/niet-toelating formuleert. De schriftelijke motivatie dient voor aanvang van de cursus aan het inschrijvingsformulier toegevoegd of per mail aan info.hasselt@syntra-limburg.be bezorgd.

 

Programma: 

1ste jaar (140u)
Chemie-Biochemie           (16u)
  Vorm en opbouw van stoffen, reacties van stoffen in water, olie en  organische solventen
  Opbouw van koolstofverbindingen, algemene eigenschappen en indeling van de koolstofverbindingen en koolwaterstoffen.

Plantkunde      (24u)
  Inleiding: indeling, bespreking uitwendige bouw, determinatie van verscheidene planten, histologie van wortel, stengel en blad, vrucht, zaad/bloem.
  Bespreking van de fotosynthese. Ademhaling en watertransport

Kruideninhoudstoffen      ( 20u)
  Indeling van de kruideninhoudstoffen – Koolhydraten en bespreking van de verschillende groepen
Kruidenleer      (32u)
  Algemene en toegepaste kruidenleer: geschiedkundige gegevens en bespreking van een dertigtal kruiden waarvan 20 uit de plantenlijst en 10 vrij te kiezen met telkens 
  volgende rubrieken: nomenclatuur en floragegevens, scheikundige samenstelling en werking, gebruikte delen,  toepassingen: voeding/verzorging,   cosmetica, oude 
  huisremedies,  kruiden- geneeskunde, huis- en tuintoepassingen, toxiciteit. 
Teelttechnieken/Teeltwijzen      (16u)
  Standplaats en bodem,  Bodemvruchtbaarheid  en -bewerking

Anatomie, fysiologie en basisbegrippen pathologie      (24u)
 Inleiding, gezondheid, ontstekingsproces, ontgiftingssysteem , organen, spijsverteringsstelsel, pathologiëen, ademhalingsstelsel urinewegstelsel bewegingsstelsel, de huid
Bedrijfsbezoeken (8u)

2de jaar Herborist (148u)

Plantkunde (24u)
Studie van gedroogde planten met gebruik van binoculair en microscoop.

Anatomie, fysiologie en basisbegrippen pathologie (20u)
Hart en bloedsomloop, hormonaal stelsel, Voortplantingsstelsel, Zenuwstelsel, Immuun stelsel en allergieën  

Kruideninhoudstoffen (24u)
Bloedsomloop, lymfestelsel, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel, zenuwstelsel, voortplantingsorganen, spieren en skelet

Kruidenleer(28u)
Bespreking van 50 planten, historisch gebruik, algemene macroscopische beschrijving, algemene teeltvereisten, gebruikte delen, actieve inhoudstoffen, mogelijke bereidingen

Productkennis (12u)
kwaliteit van de grondstoffen, samenstelling van de producten, productkennis

Voedingsleer (20u)
definitief, lipiden, koolydraten, ewititen, water, vitaminen, mineralen, additieven, alternatieve voedingswijze

Toegepaste bedrijfsvoering (12u)

Wetgeving en deontologie (8u)

Eindproef

Aandachtspunt: cursisten die geen voorkennis hebben moeten nog 20u aanvullende praktijklessen volgen op woensdagavond

-          deelname in de kosten voor deze aanvullende praktijklessen: €120 (€50 inschrijvingsgeld + € 70 grondstoffen)