Herborist

Eeuwenoude natuurkennis gecombineerd met hedendaagse gezondheidswetenschap. Zo kan je deze opleiding best omschrijven. De moderne herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over de plantenwereld.

Wil je meer weten over de inhoud van planten en de kennis ervan in relatie met het menselijk lichaam brengen?

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De 2-jarige opleiding herborist geeft een brede basisopleiding aan toekomstige professionele herboristen die van daaruit een zelfstandige beroepsuitoefening vinden. Op het einde van de opleiding ben je in staat om advies te geven over de toepassing van planten en kruiden en ken je de meest recente wetgeving in verband met gebruik en verkoop van kruiden. Je hebt een grote waaier aan mogelijkheden en sectoren waarin je aan de slag kan gaan; kruidenteelt, kruidenverwerking, voeding, cosmetica, schoonheid en verzorgingssector.

Na deze 2 jarige opleiding kan je mits voldoende belangstelling de opleiding kruidenverwerker volgen.  bijkomende info zie kruidenverwerker) https://www.syntra-limburg.be/opleidingen/kruidenverwerker

 

 

 

 

Doelgroep

Personen die reeds werkzaam zijn in de sector of aanverwante sectoren en zich als zelfstandige herborist willen vestigen.

 • kruidenteler
 • reform- en natuurvoedingswinkelier
 • kruidenverwerkende firma's 
 • vertegenwoordiger met affiniteit voor kruiden en/of planten 
 • cosmetica- en schoonheidssector 
 • horeca 
 • zorg- en welnesssector 

Toelatingsvoorwaarden

 

•Diploma Hoger Secundair Onderwijs / ASO, TSO, KSO. of BSO (met 7de  jaar specialisatie)(kopie van het diploma aan het inschrijvingsformulier toevoegen voor aanvang van de cursus)  Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met  info.hasselt@syntra-limburg.be (011/30.32.32) 
•Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs, dien je een gemotiveerde aanvraag tot toelating op te maken. De schriftelijke motivatie dient voor aanvang van de cursus aan het inschrijvingsformulier toegevoegd of per mail aan info.hasselt@syntra.be  bezorgd.   De aanvragen worden aan de toelatingscommissie voorgelegd die een advies tot toelating/niet-toelating motiveren.

 

Beantwoord je niet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden volg je 20u aanvullende praktijk.  

 

 

 

1ste jaar (140u)

Chemie-Biochemie           (16u)

  Vorm en opbouw van stoffen, reacties van stoffen in water, olie en  organische solventen
  Opbouw van koolstofverbindingen, algemene eigenschappen en indeling van de koolstofverbindingen en koolwaterstoffen.

Plantkunde      (24u)
  Inleiding: indeling, bespreking uitwendige bouw, determinatie van verscheidene planten, histologie van wortel, stengel en blad, vrucht, zaad/bloem.
  Bespreking van de fotosynthese. Ademhaling en watertransport

Kruideninhoudstoffen      ( 20u)
  Indeling van de kruideninhoudstoffen – Koolhydraten en bespreking van de verschillende groepen
Kruidenleer      (32u)
  Algemene en toegepaste kruidenleer: geschiedkundige gegevens en bespreking van een dertigtal kruiden waarvan 20 uit de plantenlijst en 10 vrij te kiezen met telkens 
  volgende rubrieken: nomenclatuur en floragegevens, scheikundige samenstelling en werking, gebruikte delen,  toepassingen: voeding/verzorging,   cosmetica, oude 
  huisremedies,  kruiden- geneeskunde, huis- en tuintoepassingen, toxiciteit. 
Teelttechnieken/Teeltwijzen      (16u)
  Standplaats en bodem,  Bodemvruchtbaarheid  en -bewerking

Anatomie, fysiologie en basisbegrippen pathologie      (24u)
 Inleiding, gezondheid, ontstekingsproces, ontgiftingssysteem , organen, spijsverteringsstelsel, pathologiëen, ademhalingsstelsel urinewegstelsel bewegingsstelsel, de huid
Bedrijfsbezoeken (8u)

2de jaar Herborist (148u)

Plantkunde (24u)
Studie van gedroogde planten met gebruik van binoculair en microscoop.

Anatomie, fysiologie en basisbegrippen pathologie (20u)
Hart en bloedsomloop, hormonaal stelsel, Voortplantingsstelsel, Zenuwstelsel, Immuun stelsel en allergieën  

Kruideninhoudstoffen (24u)
Bloedsomloop, lymfestelsel, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel, zenuwstelsel, voortplantingsorganen, spieren en skelet

Kruidenleer(28u)
Bespreking van 50 planten, historisch gebruik, algemene macroscopische beschrijving, algemene teeltvereisten, gebruikte delen, actieve inhoudstoffen, mogelijke bereidingen

Productkennis (12u)
kwaliteit van de grondstoffen, samenstelling van de producten, productkennis

Voedingsleer (20u)
definitief, lipiden, koolydraten, ewititen, water, vitaminen, mineralen, additieven, alternatieve voedingswijze

Toegepaste bedrijfsvoering (12u)

Wetgeving en deontologie (8u)

Eindproef

Het programma van de opleiding Herborist stemt volledig overeen met de doelstellingen zoals geformuleerd in de plantencommissie

Iedere cursist die geen vooropleiding in deze sector heeft gehad of niet werkzaam is in de sector dient naast deze opleiding op woensdagavond 20u aanvullende praktijk te volgen. Hiervoor betaal je bijkomend 50€ inschrijvingsgeld en 45€ aan grondstoffen.

 • Hasselt

Openlesdag Tuinaanlegger-groenbeheerder

€0.00 €0.00
 • Hasselt

Openlesdag Herborist

€0.00 €0.00
 • Hasselt

Openlesdag Florist

€0.00 €0.00