Hernieuwing certificaat in de koeltechniek Cat 1

Prijs: 
Inschrijving €135 (incl. btw)
Extra kosten:
 • Grondstoffen: €138.00

Bespaar op deze opleiding

SYNTRA Limburg wil tegemoet komen aan de vraag om koeltechnici waarvan de geldigheid van het certificaat (5 jaar) bijna verstreken is, via een korte vooropleiding en examen dit certificaat in de koeltechniek terug te verlengen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici spreekt van 4 categorieën waarin een koeltechnicus een certificaat kan behalen en hernieuwen. De keuze van het certificaat dat een koeltechnicus wenst te behalen is afhankelijk van de werkzaamheden die hij in de praktijk uitvoert of wenst uit te voeren.

Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Hasselt 21-10-2017    09:00 1 za vm 4 Schrijf in
Hasselt 25-11-2017    09:00 1 za vm 4 Schrijf in
Hasselt 20-01-2018    09:00 1 za vm 4 Schrijf in
Hasselt 05-05-2018    09:00 1 za vm 4 Schrijf in
Doelgroep: 

Gecertificeerde koeltechnici die het behaalde certificaat in de koeltechniek, waarvan de geldigheid (5 jaar) verstrijkt, kunnen voorleggen.

Toelatingsvoorwaarden: 

Houder zijn van het ‘Certificaat in de koeltechniek categorie I’ in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat of een ‘Attest van bekwaamheid in de koeltechniek’ (uitdovende benaming gebruikt voor 4 september 2009).

Programma: 

Vooropleiding & Examen (4u)


Programma: Cat I, Cat II & Cat III:

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
  • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlands-talige terminologie rond
  • koelmiddelen problematiek
  • Koeltechnische handelingen

Programma: Cat IV:

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlands-talige terminologie rond
 • koelmiddelen problematiek
 • Lekdichtheidscontrole

De examenvragen staan ter beschikking op : http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek