Hondengedragsdeskundige

Hoe kan je het probleemgedrag op een correcte en deontologische manier herkennen en opsporen?

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze eenjarige opleiding sluit aan op de ondernemersopleiding hondeninstructeur die je eerst als vooropleiding dient te volgen. https://www.syntra-limburg.be/opleidingen/zelfstandig-hondeninstructeur

In deze opleiding leer je hoe je via een probleemsituatie tot een oplossingsmethode komt.  Na de opleiding zal je in staat zijn om de hondeneigenaars tips te geven opdat gedragsproblemen voorkomen kunnen worden. 

 

 

 

Doelgroep

- Hondeninstructeurs

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je voldoen aan de 3 volgende voorwaarden:

 • In het bezit zijn van een erkend getuigschrift zelfstandig hondeninstructeur (2 jarige modulaire opleiding)
 • Bij inschrijving min. 3 jaar praktijkervaring kunnen voorleggen als hondeninstructeur of gelijkwaardig  (bewijsstuk van de club/asiel of attest als zelfstandige kunnen voorleggen). info.hasselt@syntra-limburg.be
 • Slagen in de schriftelijke toelatingsproef die bestaat uit leerprincipes, lichaamstaal, levensfases. 


Probleemgedrag  

Definities, soorten probleemgedrag, oorzaken  

Oorzaken en analyse methoden  
Gedragssystemen, erfelijk materiaal, periode fokker, inprentings- en socialisatiefase,  relatiegebonden materie baas-hond, leerprocessen en technieken i.f.v. probleemgedrag, voeding, communicatie hond <-> mens en omgeving, fysiek gerelateerde materie, neurologie/endocrinologie, medicatie Leerprocessen en technieken i.f.v. probleemgedrag  

Diverse behandelingsmethoden
Voorkomen prikkel en gedrag, positieve en negatieve correctie, extinctie, habituatie, systematische desensitisatie, successieve approximatie, herconditioneren, fysiologische ingreep,… Agressie, angst, onzindelijkheid, ….  

Intakegesprek  
Hoe een goed intakegesprek afnemen, welke basisgegevens zijn nodig over de hond, eigenaar, gezinssituatie, probleem, analyseren, adviseren en rapporteren, opstellen van een vragen-formulier.

Assessment  
Ontwikkelen en toepassen van een gedragstest teneinde een combinatie geleider – hond te kunnen beoordelen. Toepassen van bestaande gedragstesten (TST, MAG-test, Campbell-test…) Opmaak van een deskundig verslag.

Individuele cases  
Bespreking opdrachten, aanpak, individuele cases en follow-up, van honden: angst, agressie, dominantie, Bespreking verloop, opmaken van individuele vragenlijst, bepalen gedragsstatus, rasbeschrijving verantwoorden , opmaken van behandelingsplan en bespreking van de resultaten.
   
Eindproef    

Aandachtspunten

 • Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden.
 • Gezien het om een praktijkgerichte opleiding gaat dien je zelf voor de aanwezigheid van een hond te zorgen
 • Een BA-verzekering afsluiten
 • Voor het verwerken van de opdrachten moet je beschikken over PC en kennis hebben in het gebruik met toepassing van het Microsoft Office pakket (Word/Excel) of gelijkwaardig, kennis van internet en mail toepassingen.  
 • Hasselt

Summer school: EHBO bij honden en katten

€295.00 €243.80
 • Hasselt

Zorgverlener met therapiepaard

€900.00 €743.80
 • Hasselt

Zorgverlener met therapiehond

€510.00 €421.49
 • Pelt

Zadelmaker - Gareelmaker

€470.00 €388.43
 • Hasselt

Uitbater van een honden/kattenpension (versneld)

€645.00 €533.06