Hondengedragsdeskundige

Prijs: 
Inschrijving €400 (incl. btw)
Extra kosten:

  Bespaar op deze opleiding

  Hoe kan je het probleemgedrag op een correcte en deontologische manier herkennen en opsporen? In deze opleiding leer je hoe je via een probleemsituatie tot een oplossingsmethode komt.  Na de opleiding zal je in staat zijn om de hondeneigenaars tips te geven opdat gedragsproblemen voorkomen kunnen worden.

  Deze eenjarige opleiding sluit aan op de ondernemersopleiding hondeninstructeur die je eerst als vooropleiding dient te volgen. In deze opleiding leer je als hondengedragsdeskundige bij honden probleemgedrag herkennen/opsporen en kom je door een analyse van de probleemsituatie tot een oplossingsmethode. 

  Praktische informatie: 
  Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
  Hasselt 12-09-2017    18:45 1 jr di+do av 172 Schrijf in
  Doelgroep: 

  - Hondeninstructeurs

  Toelatingsvoorwaarden: 

  Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je voldoen aan de 3 volgende voorwaarden:

  • In het bezit zijn van een erkend getuigschrift zelfstandig hondeninstructeur (2 jarige modulaire opleiding)
  • Bij inschrijving min. 3 jaar praktijkervaring kunnen voorleggen als hondeninstructeur of gelijkwaardig  (bewijsstuk van de club/asiel of attest als zelfstandige kunnen voorleggen). info.hasselt@syntra-limburg.be
  • Slagen in de schriftelijke vrijstellingsproef die bestaat uit leerprincipes, lichaamstaal, levensfases.
   Indien je niet slaagt in deze proef dien je 3 extra lessen over gedrag te volgen.
  Programma: 


  Probleemgedrag  

  Definities, soorten probleemgedrag, oorzaken  

  Oorzaken en analyse methoden  
  Gedragssystemen, erfelijk materiaal, periode fokker, inprentings- en socialisatiefase,  relatiegebonden materie baas-hond, leerprocessen en technieken i.f.v. probleemgedrag, voeding, communicatie hond <-> mens en omgeving, fysiek gerelateerde materie, neurologie/endocrinologie, medicatie Leerprocessen en technieken i.f.v. probleemgedrag  

  Diverse behandelingsmethoden
  Voorkomen prikkel en gedrag, positieve en negatieve correctie, extinctie, habituatie, systematische desensitisatie, successieve approximatie, herconditioneren, fysiologische ingreep,… Agressie, angst, onzindelijkheid, ….  

  Intakegesprek  
  Hoe een goed intakegesprek afnemen, welke basisgegevens zijn nodig over de hond, eigenaar, gezinssituatie, probleem, analyseren, adviseren en rapporteren, opstellen van een vragen-formulier.

  Assessment  
  Ontwikkelen en toepassen van een gedragstest teneinde een combinatie geleider – hond te kunnen beoordelen. Toepassen van bestaande gedragstesten (TST, MAG-test, Campbell-test…) Opmaak van een deskundig verslag.

  Individuele cases  
  Bespreking opdrachten, aanpak, individuele cases en follow-up, van honden: angst, agressie, dominantie, Bespreking verloop, opmaken van individuele vragenlijst, bepalen gedragsstatus, rasbeschrijving verantwoorden , opmaken van behandelingsplan en bespreking van de resultaten.
     
  Eindproef    

  Aandachtspunten

  • Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden.
  • Gezien het om een praktijkgerichte opleiding gaat dien je zelf voor de aanwezigheid van een hond te zorgen
  • Een BA-verzekering afsluiten
  • Voor het verwerken van de opdrachten moet je beschikken over PC en kennis hebben in het gebruik met toepassing van het Microsoft Office pakket (Word/Excel) of gelijkwaardig, kennis van internet en mail toepassingen.