Huren en verhuren

€ 275.00 incl.
€ 227.27 excl. BTW

Huren en verhuren

Naast verkopen, blijft verhuren een van de cruciale activiteiten van de vastgoedbemiddelaar. De wetgeving hierrond staat echter niet stil, de Vlaamse overheid heeft de materie naar zich toe getrokken en in een nieuw jasje gestoken.

Om je verhuurder of huurder correct te kunnen informeren en ontzorgen is een goede kennis van de huurwetgeving dus van het grootste belang. 

Het B.I.V. erkent deze opleiding met 15u voor de verplichte permanente vorming van vastgoedmakelaars.

€ 275.00 incl.
€ 227.27 excl. BTW

In detail

Wil je je als vastgoedbemiddelaar bijscholen en bijblijven in de huurmaterie? Of loop je stage als vastgoedbemiddelaar en bereid je je voor op de BIV-examens?

Deze module Huren en verhuren brengt je snel alle nodige theorie aan, doorspekt met realistische en concrete praktijkvoorbeelden.

SYNTRA Limburg is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SYNTRA-cloud.

Bij de start van de cursus krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten in je cursistenportaal. Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt het grootste deel van de lessen op de campus plaats. Sommige lessen kunnen ook online gegeven worden.
Je houdt er best rekening mee dat wijzigingen in het lessenrooster kunnen gebeuren door onvoorziene omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een inhaalles gepland wordt op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

  • vastgoedmakelaars
  • vastgoedbedienden
  • eigenaar-verhuurders
  • projectontwikkelaars
  • financiële adviseurs

Huur gemeenrecht (algemeen huurrecht)         
-          Soorten en duurtijd overeenkomsten
-          Geldigheidsvoorwaarden
-          Rechten en plichten van huurder en verhuurder
-          Verkoop en schenking van het verhuurde goed
Woninghuur         
-          Toepassingsgebied van de woninghuurwet
-          Regels en formaliteiten bij de totstandkoming van een woninghuurovereenkomst
-          Staat van het gehuurde goed
-          Duur en beëindigingsmogelijkheden van een woninghuurovereenkomst
-          Overdracht van huur en onderhuur
-          Onroerende voorheffing
-          Indexatie
-          Herziening van de huurprijs en de lasten
-          De renovatieovereenkomst
-          Overdracht van het gehuurde goed
-          Huurwaarborg
-          Verlenging wegens buitengewone omstandigheden
-          Woningkwaliteitsnormen 
Handelshuur/Pop-up verhuur
-          Toepassingsgebied
-          Duur van de handelshuur en vervroegde beëindiging van het handelshuurcontract
-          Huurprijs en -herziening
-          Huurhernieuwing
-          Verbouwingen bij handelshuur
-          Huurovereenkomst na faillissement
-          Overdracht van het gehuurde goed 
Pacht
-          Elementaire kennis landpacht
Brandverzekering en huur
-          Brandverzekeringen: waardebepaling (verzekeringsschatting), algemene voorwaarden, waarborgen, schaderegeling; polis voor mede- eigendom. 
Verhuur met BTW
-          Verhuring van hotelkamers en kampeerplaatsen (Europese richtlijn)
-          Verhuring van autostandplaatsen en garages (los van een woning of appartement) (idem)
-          Terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen
-          Zogenaamde ‘actieve verhuring’
-          Onroerende leasing 
Antidiscriminatie
-          Directe en indirecte discriminatie + voorbeelden
-          Verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel
-          Wanneer gaat het om discriminatie en wanneer om selectie? + voorbeelden
-          Antidiscriminatieclausule 

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 181.82
  • KO** € 159.09

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.