Installateur van hernieuwbare energie - fotovoltaïsche zonne-energiesystemen

De sector van de zonnepanelen heeft de laatste jaren een opvallende evolutie doorgemaakt. De eerste installateurs waren nog wereldverbeteraars en na de subsidiehype volgden de opportunisten. Ondertussen zijn de subsidies teruggeschroefd en vind je niet langer op de hoek van elke straat een installateur van zonnepanelen. Er is nog een grote markt, maar vandaag is het aan de experts: je moet gecertificeerd installateur zijn om zonnepanelen te mogen plaatsen.
 

Genk T2-campus

18/09/2019

m
d
w av
d
v
z
z

Genk T2-campus

23/01/2020

m
d
w
d av
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 14 sessies op 5 maanden
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze opleiding duurt 52 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 2,5 uurIndien je slaagt voor het examen, kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van 250€.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen. Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenklijke kwaliteit.

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van elektrotechnische activiteiten is echter aan te raden.

Om het certificaat bij rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van rescert  http://www.rescert.be/nl/conditions_certification

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gedaan worden door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

 

Het Vlaams-, Waals- en Brussels Hoofdstedelijk- Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Bij SYNTRA Limburg kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie" erkend door het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) en Rescert meer info via de website van Rescert

Docent: Renaat Swennen,  https://www.linkedin.com/in/renaatswennen

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector.

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. En de spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen bereiden.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant Het onderhoud en de instandhouding van de installatie De diagnose van mogelijke problemen in het installatie.
 • Examen [4u]

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via Rescert om jouw erkenning in orde te brengen. (Na het slagen van alle examens)

Val je als werkgever onder het PSC 149.01?
Neem dan zeker contact op met Volta!
Volta betaalt immers een premie tot € 15,50 per uur wanneer je je arbeider een erkende opleiding laat volgen en je beantwoordt aan de voorwaarden.
Meer info? www.volta-org.be, 02 476 16 76 of contacteer je regionaal adviseur!

Genk T2-campus

m
d
w av
d
v
z
z

18/09/2019

Genk T2-campus

m
d
w
d av
v
z
z

23/01/2020

Renaat Swennen

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€710.74
Incl.€860.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 40% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SYNTRA Limburg. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 497.518
 • KO** 426.444

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Westerlo
 • Genk T2-campus

EPB-verslaggever

€2065.00 €1706.61
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen - sanitair warm water

€860.00 €710.74
 • Genk T2-campus

Energiedeskundige type B

€395.00 €326.45
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen

€680.00 €561.98
 • Genk T2-campus

Introductie constructie, technieken en bouwfysica

€200.00 €165.29