Installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen

De tijd dat zonnepanelen en zonneboilers geplaatst werden door installateurs met geitenwollensokken is voorbij.

De tijd dat iedereen met enige installatiekennis warmtepompen mocht installeren is gelukkig ook voorbij.

Bij SYNTRA Limburg kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie", erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van warmtepompsystemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en Rescert, meer info via de website van Rescert.

Genk T2-campus

19/09/2022

m av
d
w
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 11 sessies
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques
Deze opleiding duurt 40 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 4 uur.
Indien je slaagt voor het examen, kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost van 250€ aan.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van warmtepompen. Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

 • Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energiesystemen te ontwerpen en te realiseren.
 • Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
 • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
 • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
 • Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
 • Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld aan de Qualiwatt premie in het Waalse Gewest.
 • Belangrijk criterium voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van warmtepompen is echter aan te raden.

Om het certificaat bij Rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van Rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van Rescert http://www.rescert.be/nl/conditions_certification.

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gebeuren door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00321
 • Officiële opleidingsnaam : Gecertificeerd aspirant-installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Doelgroep

 • Installateurs CV, sanitair en klimaatregelingen
 • HVAC-technici
 • Koeltechnisch installateurs, Frigoristen
 • Elektrotechnisch installateurs, Elektrotechnicus
 • Technisch geschoolden zonder ervaring
 • Schoolverlaters
 • Bouwprofessionelen
 • Architecten
 • Ingenieurs
 • Leraars
 • Energiedeskundigen
 • EPB-verslaggevers

Programma Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie 

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen 

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Introductie: toelichting onderwerpen en thema's
 • Milieuvriendelijke relevantie van warmtepompen
 • Gebruiksprincipes
 • Technische details warmtepompcyclus
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Kosten warmtepompsystemen
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem

Ontwerp van de installatie

 • Typologie van de warmtepompen
 • Componenten van de warmtepompen
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De regeling van de warmtepompen
 • Prestaties van de warmtepompen
 • Dimensionering van de installatie

Prestaties van de warmtepompen

 • Dimensionering van de installatie
 • Kostenbatenanalyse
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem
 • Gebruiksvoorwaarden, toepassing en controle

Praktijk

 • Demo in het praktijklabo
 • Veel voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk
 • Bespreking warmtepompcyclussen en de onderdelen
 • Constante parameters van warmtepompen bespreken
 • Metingen van het koelcircuit
 • Storingen onderzoeken en lokaliseren

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via Rescert om jouw erkenning in orde te brengen (na het slagen van alle examens).

Genk T2-campus

m av
d
w
d
v
z
z

19/09/2022

Genk T2-campus

Start: 19/09/2022

m av
d
w
d
v
z
z
Start Einde Lokaal
ma 19/09/2022 18:45 22:15 1.24
ma 26/09/2022 18:45 22:15 1.24
ma 03/10/2022 18:45 22:15 1.24
ma 10/10/2022 18:45 22:15 1.24
ma 17/10/2022 18:45 22:15 1.24
ma 24/10/2022 18:45 22:15 1.24
ma 07/11/2022 18:45 22:15 1.24
ma 14/11/2022 18:45 22:15 1.24
ma 21/11/2022 18:45 22:15 1.24
ma 28/11/2022 18:45 22:15 1.24
ma 05/12/2022 18:45 22:15 1.24
ma 12/12/2022 18:45 22:15 1.24
OPGELET! Dit is het overzicht van de geplande lessen. Houd er echter rekening mee dat, door onvoorziene omstandigheden, een afwijking van de planning steeds mogelijk is. Wij zullen er steeds naar streven om in een onderling overleg naar een geschikt inhaal-/lesmoment te zoeken.
Marijn Bloemen

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€619.83
Incl.€750.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 495.86
 • KO** 433.88

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Westerlo
 • Genk T2-campus

EPB-verslaggever

€2160.00 €1785.12
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - combi

€860.00 €710.74
 • Genk T2-campus

Basisopleiding Energiedeskundige type A

€1280.00 €1057.85
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen - sanitair warm water

€860.00 €710.74