Installateur waterbehandeling

Door de steeds meer stijgende kostprijs van water en ter bescherming van ons milieu zal ieder van ons het verbruik van water sterk moeten reduceren. De waterbehandeling en het gebruik van hemelwater en alternatieve waterbronnen zal meer en meer een cruciale rol gaan spelen binnen de waterhuishouding op de residentiële alsook industriële markt. Nu anticiperen biedt een groot voordeel en zal er voor zorgen dat we in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Bedrijven worden zich steeds beter bewust van de voordelen van duurzaam watermanagement binnen een circulaire economie. Bij de productie van proceswater of behandeling van afvalwater worden energie en chemicaliën gebruikt en ontstaan concentraat- of slibstromen. Particulieren kiezen op hun beurt dan weer volop voor robuuste watersystemen met een minimale ecologische afdruk.

Wateraudits en –behandelingen beperken zich niet tot een analyse van de waterhuishouding en de mogelijke besparingen op het gebied van waterverbruik. Ook het luik energie kan hier aan bod komen aangezien dit een rechtstreekse impact heeft op het warmwaterverbruik. Knowledge management is daarom één van de grootste actuele uitdagingen voor waterbeheer. Door de huidige watertechnologie wordt immers zoveel informatie geproduceerd dat het nog zeer moeilijk wordt voor de waterbeheerder om door het bos de bomen te blijven zien. Door de toenemende reguleringsdruk en het toenemend belang van ‘water’ worden aan onze watersystemen zeer zware eisen gesteld. Het begrijpen van het ‘waarom’ van deze materie wordt voor de waterbeheerder een complexe zaak, aldus het European water stewardship.

De opleiding Installateur waterbehandeling stelt de trainee in staat een juiste keuze te maken en advies te geven inzake technologische waterbehandelingssystemen. Zowel voor residentiële als industriële klanten kan de trainee de juiste apparatuur voor een gezonde, sanitaire installatie correct installeren. 

Doelgroep

CV installateurs, installateur sanitair, koeltechniekers, renovatie consultants, energiedeskundigen, architecten, technisch verantwoordelijken, gemeente- en stadsbesturen

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 3 jaar professionele ervaring als zelfstandig of loontrekkend installateur van centrale verwarming, sanitair of koelsystemen, in de 10 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen met een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomsten binnen bovenvermelde functie(s)

Waterbehandeling en technieken ( 56 uur)

Werkplekleren Technische binneninstallaties plaatsen ( 16 uur )

Het traject voorziet tevens 24 u werkplekleren Technische binneninstallaties

 • Genk T2-campus

Gasvormige brandstof module GI (met CERGA)

€1216.00 €1004.96
 • Genk T2-campus

Basisopleiding CERGA

€500.00 €413.22
 • Genk T2-campus

Aannemer installateur centrale verwarming en Sanitair

€730.00 €603.31
 • Genk T2-campus

Gasvormige brandstof module GII (de oude G3)

€486.00 €401.65