IT-infrastructuurarchitect

Als IT-infrastructuur architect bouw je het fundament waarop de bedrijfsprocessen kunnen draaien. Je combineert technologie en bedrijfsstrategie. IT en management zijn twee handen op één buik.

Je brengt de noden in kaart en mikt op efficiëntiewinst. Daarbij ga je enerzijds aan de slag met de IT-instrumenten die op vandaag voorhanden zijn maar leg je anderzijds ook lacunes bloot waarbij andere IT-ondernemers gestimuleerd worden om een passend IT-antwoord te bieden op de business requirements.

Het wordt steeds belangrijker om het overzicht te houden in de steeds complexer wordende digitale mogelijkheden en toepassingen (diverse end user devices, applicaties, virtualisatie, security, storage,…). Een structuur uitwerken waarin al deze componenten harmonieus kunnen samenwerken levert efficiëntiewinst op voor de onderneming.
Hierin ligt je innovatieve taak als IT-infrastructuur architect.

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Doelgroep

Er is IT-bagage nodig om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, ofwel:

- Getuigschrift/diploma Netwerkbeheerder / Systeembeheerder
- Getuigschrift/diploma PC-Technicus
- Aantoonbare praktijkervaring als Netwerkbeheerder / Systeembeheerder / PC-Technicus of een verwant beroep

(Zie ook toelatingsvoorwaarden!!!)

Toelatingsvoorwaarden

Volgende diploma's of getuigschriften komen in aanmerking om deze opleiding te kunnen starten:
- Netwerkbeheerder (SYNTRA - VDAB-HBO5)
- PC-technicus (SYNTRA)
- ICT-technicus (VDAB/HBO5)
- Bachelor Toegepaste informatica
- Master Toegepaste informatica
- Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie
OF
Minimum 2 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige of als loontrekkende netwerksysteembeheerder of informaticatechnicus, binnen een periode van maximaal 3 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen met een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meer afgesloten arbeidsovereenkomsten binnen bovenvermelde functie(s) of taakdomein(en)

1 lesavond per week gedurende één jaar

Programma-inhoud :

Module  De waarde van IT binnen een bedrijf (20u)
 Definitie, rol en waarde van IT binnen een bedrijf 
 Wat is IT-infrastructuur en wat zijn de afhankelijkheden tot bedrijfsprocessen, applicaties en services? 
 Verschillende jobrollen en taken binnen een moderne IT-organisatie 2
 De Big Picture: de plaats van IT-infrastructuur en technologie binnen de Enterprise Architecture (TOGAF9) 
 Introductie in het belang van security en privacy 
 Opmaken van een IT-strategie en roadmap op basis van de business strategie 
 Examen

Module  Zelfstandige worden als IT-infrastructuur architect (16u)

Module IT-architectuur ontwerpen (56u)
 Visuele modelleringstaal voor architecturen: Archimate 
 Overzicht en inzicht in technologiën, standaarden, producten en trends 
 IT-bouwstenen en concepten die invloed hebben op IT-infrastructuur 
 Security by design: begrippen, context, modellen en tools 
 Privacy by design (GDPR): wettelijke verplichtingen, begrippen en roadmap 
 Business continuity en desaster recovery by design 
 TOGAF9 in praktijk: modelleren, visualiseren en documenteren een IT-infrastructuur architectuur 
 Individuele begeleiding
 
Module IT project- en servicemanagement (48u)
 Dagelijks beheer, onderhoud en bewaken van de integriteit van een IT-omgeving 
 Prince 2: methodologie in projectmanagement 
 IT servicemanagement (ITIL) 
 Individuele begeleiding
 Examen 

Eindproef (1u)

Het traject voorziet ook werkplekleren:

 IT-architectuur ontwerpen – projectleren (20u)
 IT project- en servicemanagement – projectleren (20u)

  • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Netwerkbeheerder

€1300.00 €1074.38