Keuring elektrische installatie

De wet legt verschillende verplichte keuringen op. Deze verplichte keuringen moeten uitgevoerd worden door een keuringsorganisme of door een EDTC.

Hoe bereid je je nu best voor als installateur op zo een keuring? Denk als een keurder!

 

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

 • ingebruikstelling
 • wijziging
 • verzwaring of uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Doelgroep

Elektrotechnisch installateurs, elektricien, elektromechaniekers

Reglementering België
Europese richtlijnen
Nationale, Europese en Internationale normen
Bijkomende koninklijke en ministeriële besluiten die impact hebben op elektrische installaties:
Toepassingsgebied, structuur en algemene begrippen van het AREI;
Opstellen van plan uitwendige invloeden, zoneringsdossier en plan van de vitale stroombanen
Na te leven voorschriften voor de ontwerper, uitvoerder van de elektrische installatie.

 • Genk T2-campus

BA4 Veilig werken aan elektrische installaties gewaarschuwd persoon

€210.00 €173.55
 • Genk T2-campus

BA5 Veilig werken aan elektrische installaties vakbekwaam persoon

€425.00 €351.24