Kinderbegeleider baby's en peuters

Sinds jaar en dag behoort de kinderopvang tot de boeiendste sectoren. In Vlaanderen is men hiervoor dan ook constant op zoek naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Het aantal gezinnen dat beroep wil doen op een van de vele vormen van kinderopvang, neemt alsmaar toe.

 

 

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De opleiding kinderbegeleider biedt een gespecialiseerde, kwaliteitsvolle vorming aan (toekomstige) begeleiders van een zelfstandig opvanginitiatief. De kinderbegeleider verzekert een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschools, occasionele of flexibele opvang in een aangepaste accomodatie. De verantwoordelijke begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid. Hij/zij biedt een dynamische, persoonlijke meerwaarde aan de groep, het kind, de ouders en het team van de kinderopvang.

Belangrijke info:

Vanuit " Kind en Gezin " verwacht men dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit als garantie dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders.

Deze opleiding voldoet aan bovenstaande eisen en maakt dat cursisten die deze opleiding met succes beëindigen, met hun diploma als zelfstandige aan de slag kunnen tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang of gezinsopvang als begeleider (ook indien er beperkte buitenschoolse kinderopvang aanwezig is voor kinderen ouder dan 2,5 jaar).
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die niet vergund zijn (enkel gemeld zijn), is mogelijk maar wordt afgeraden aangezien het leerplan onvoldoende is afgestemd is op die doelgroep (+ 2,5 jaar)
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die vergund zijn (Bijv. OCMW's, steden en gemeenten), is niet mogelijk.  

Deze opleiding is goedgekeurd door het departement Werk & sociale economie als beroepskwalificerend opleidingstraject. 

De erkenning bij Kind & Gezin kan je hier terugvinden: https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding

 

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma secundair onderwijs.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om in regel te zijn met Kind en Gezin moeten documenten moeten volgende attesten aan de campus bezorgd worden:

 • uittreksel uit het strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2)
 • een attest van medische geschiktheid, overeenkomstig het model van Kind en Gezin,

 

Modules:

 • Inzicht in de sector * (24 uur)
 • Takenpakket en zelfreflectie (24 uur)
 • Kinderen (68u)
 • Spelen * (40u)
 • Gezondheid * (96u)
 • EHBO (20u)
 • Voeding * (16u)

 

 • Ouders (36u)
 • Gebouw en inrichting * (16u)
 • Veiligheid en milieu * (20u)
 • Team (28u)
 • Zorg voor kwaliteit (16u)
 • Samenwerken * (12u)
 • Beheer zelfstandig opvanginitiatief (124u)

Werkplekleren:

 • Deel 1 als begeleider in de kinderopvang (252u)
 • Deel 2 als verantwoordelijke in de kinderopvang (128u)

Indien je als zelfstandige binnen de kinderopvangsector aan de slag bent kan, bij wijze van uitzondering, het werkplekleren gedeeltelijk binnen eigen initiatief worden gelopen.

Dit traject bevat meerdere e-modules waardoor je thuis vanachter je PC op een zelfstandige manier de lesmodule(s) kan instuderen. Je kan daarbij rekenen op e-coaching.

* Voor deze modules kan je vrijstellingen aanvragen indien je al werkzaam bent in een KDV. Deze vrijstellingen zijn kennistesten of opdrachten die je uitvoert in het kinderdagverblijf waar je werkt.