KMO coach

Is het je droom om professionele coach te worden in opdracht van bedrijven en organisaties in de KMO wereld? Wens je een coachende manier van leiding geven te integreren? Dan is deze SYNTRA opleiding beslist iets voor jou!

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In deze opleiding KMO coach gaan we personen opleiden die professioneel coach willen worden in opdracht van bedrijven en organisaties in de KMO-wereld. Ook leidinggevenden die een coachende manier van leidinggeven wensen te integreren komen aan hun trekken. Je leert als business-coach, het groter geheel te bekijken, te bespreken en te analyseren. Wat is succesvol en welke acties leiden tot een goed eind? Hier blijf je op gefocust. Daarnaast ontwikkel je strategieën en geniet je van je werk als coach om medewerkers op het beoogde traject te begeleiden.

Opgelet: Alvorens je mag starten met het gedeelte KMO Coach dien je eerst de modules van het onderdeel Team Coach gevolgd te hebben (Het traject KMO coach bestaat uit 2 grote onderdelen: Team Coach en KMO Coach).

KMO Coach:

Coach zijn: verscherpen van de coaching- & ondernemersvaardigheden als professioneel coach (de module praktijkcoaching en de module toegepaste bedrijfsvoering)

Na het succesvol vervolledigen van de bovenstaande module (nadat je eerder al slaagde voor de modules van Team Coach), ben je een volwaardige KMO-coach.

Doelgroep

Personen die een coachende, leidinggevende of coördinerende functie bekleden of gaan bekleden (of die een dergelijke functie ambiëren)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet eerst de modules van Teamcoach gevolgd hebben om hierop te kunnen inschrijven. KMO coach wordt centraal georganiseerd op de campus te Hasselt. De modules van Teamcoach kunnen ook in de andere campussen gevolgd worden. Vraag er zeker naar.

Programma KMO Coach (om deel te mogen nemen aan dit onderdeel moet je de modules binnen Team Coach met succes beëindigd hebben):

Module praktijkcoaching (40u)

Doelstelling:
Praktijkoefeningen waarbij deelnemers leren resultaatgericht managen en aansturen én zelfsturing aanwakkeren bij medewerkers, ze leren weten ‘wat’ ze willen bereiken en 'waarom' en van hieruit samen bewust naar resultaten toewerken. De coach inspireert, daagt uit, maakt resultaatgerichte afspraken, doet appèl op verantwoordelijkheid en confronteert vanuit betrokkenheid.

Persoonlijkheidsprofielen

 • Inschatten van eigen competenties (via
  eenvoudige modellen)

             - DISC

             - Interactieve dynamieken

 • Communiceren met verschillende
  persoonlijkheden.
 • Lichaamshouding

Fundamentele waarden

Ondersteuning van het individu
Vertrouwen
Eerlijkheid
Verantwoordelijkheid
Gelijkwaardigheid

Oefenen van fundamentele coachingvaardigheden

Opbouwen goede verstandhouding
Luisteren
Vragen stellen
Ondersteunende feedback geven

Het coachingproces

Gesprek mogelijk maken
Doelstellingen vastleggen
Gewenst gedrag bepalen en sturen
Actieplannen opstellen
Afronden, afspraken voor opvolging

Toolbox

Analyse van trainingsbehoeften
Opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen ( POP)
Samenwerkingsgesprekken voeren
Overtuigen
- face to face
- naar groep (management)
Helder presenteren via PowerPoint, Excel, CRM, Visio, …

Zelfsturing?

Wat is zelfsturing
Patronen in zelfsturing en wijze waarop cliënten willen geholpen worden
Basiscompetenties van coach om zelfsturing te bevorderen?
Kunnen coachen op verschillende sporen
Technieken om zelfsturing bevorderen

 

Module toegepaste bedrijfsvoering (36u)

 • De cursist krijgt de nodige inzichten mee nodig om een KMO in coaching op te starten (Beroepsspecifiek recht en verzekeringswetgeving, commercieel beleid, marketing, fiscaliteit en financieel beleid). Opgelet: om te kunnen starten als zelfstandig KMO Coach dient men nog steeds zijn attest bedrijfsbeheer te behalen, de module Toegepaste Bedrijfsvoering is er enkel op gericht enkele beroepsspecifieke vaardigheden aan te leren!

voor meer info: kelly.jorissen@syntra-limburg.be

 • Hasselt

Team-coach

€595.00 €491.74
 • Hasselt

Basisopleiding sociale wetgeving en personeelsadministratie

€395.00 €326.45
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Recruiter

€995.00 €822.31
 • Maaseik
 • Genk T2-campus
 • Tongeren

Assertiviteit & sociale vaardigheden

€175.00 €144.63
 • Genk T2-campus

Individueel coachen en motiveren

€175.00 €144.63