Leefstijlcoach

Het leven wordt steeds drukker en gaat gepaard met meer stress. Dat staat soms haaks op de gezonde levensstijl die we allemaal nastreven. Maar hoe combineer je een gezonde levensstijl met je werk, relaties en het leven?
De opleiding levensstijlcoach leert je om anderen professioneel te coachen in de BRAVOS(4) leefstijlfactoren. In eerste instantie de BRAVO die staat voor: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning. Verder ook de S(4) waarbij S(4) staat voor slaap, stress, sociale steun en somatiek. Na deze opleiding ben je klaar om te starten met een eigen bedrijf of je als lifecoach of leefstijlcoach te laten inhuren door organisaties. Je bent door deze opleiding in staat om anderen aan te zetten tot gezond gedrag en een gezonde levensstijl!

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Leefstijlcoach is geen gereglementeerd beroep. Deze opleiding geeft je inzicht in de verschillende domeinen, dit naast het beroep waar je al beroepshalve in werkt. Als leefstijlcoach verwijs je door naar specialisten indien nodig. 

Doelgroep

Personen met een medische opleiding of beroepservaring in coaching.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van één van de volgende getuigschriften of diploma's: verpleegkundige, diëtist, voedingsdeskundige, dokter, apotheker, therapeut, psycholoog, sportverzorger, fitnessinstructeur, bachelor ergotherapie, bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogiek, bachelor verpleegkunde, vroedvrouw, logopedist, diëtist, trainer A, apotheekassistent.

 

In de opleiding leefstijlcoach leer je om klanten te begeleiden naar een gezond leven in de toekomst. Indien je klanten therapeutische begeleiding nodig hebben, verwijs je door naar specialisten terzake.

Module Basis bewegen
- Veilig bewegen
- Basis anatomie (zelfstudie)
- Functionele anatomie en inspanningsfysiologie
- Didactische aanpak
- Sociale vaardigheden
- Algemene trainingsleer
- Soorten cliënten en de impact van beweging op de verschillende doelgroepen
- Bewegen op andere plekken
- Moduleproef

Coaching:
- basis coachingsvaardigheden zoals LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen), bepalen hulpvraag, non-verbale communicatie en gesprekstechnieken, structuur van het coachgesprek,
- coachingsvaardigheden voor gevorderden zoals omgaan met weerstand, projectie, overdracht en tegenoverdracht,
- gedragsveranderingsmodellen,
- coach de coach: hier ga je actief aan de slag met je eigen leefstijl,
- coach de coachee: hier ga je een zelfgezochte coachee begeleiden. Dit traject maakt onderdeel uit van je eindwerk,
- coach de groep: je leert meer over groepsdynamica en de verschillende leerstrategieën,
- waar mogelijk zal de casuïstiek gericht zijn op gezonde leefstijl en zullen interventies behandeld worden die je kan inzetten om bij een coachee een gedragsverandering richting een gezondere leefstijl te bekomen,
- moduleproef in de vorm van een theoretisch examen.

Module stress en algemene gezondheid 
- Mechanismen en interacties bij ontregelingen en ziektes
- Nut, mogelijkheden en beperkingen van preventie
- Sociale kaart
- Aandoeningen zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, burn-out, depressie, stress, diabetes, hart- en vaatziekten,…
- Risicofactor hoge bloeddruk
- Risicofactor roken & drinken
- Risicofactor overgewicht
- Risicofactor sedentariteit
- Feiten, fabels en hypes
- Verslavingen
- Moduleproef

Module Basis voeding
- Basisvoorwaarden van gezonde voeding
- Schematische voedingsdriehoek/schijf van vijf
- Eigenschappen van KH, vetten, eiwitten, alcohol
- Verhoudingen in voeding, voedingswaarden berekenen
- Effect van voeding op ons lichaam, effect van overconsumptie
- Meten is weten
- Samenstellen van menu's
- Moduleproef

Module toegepaste bedrijfsvoering 
- Het starten van een eigen praktijk: wie ben je als coach? Wat ga je aanbieden? Het kiezen van een locatie. Juridische en financiële ondernemersvaardigheden, beroepsethiek van coaches, aansluiten bij branche-organisaties, het schrijven van een basis ondernemingsplan.
- Marketing: hoe werf je klanten? Eigen website, nieuwsbrieven, inschakelen social media, verkooptechnieken, adverteren, mailings, vakbladen etc.
- Innovatie en creativiteit: hoe kan ik mij onderscheiden? Welke unieke producten/diensten kan ik aanbieden? 

Hou er rekening mee dat de opleiding leefstijlcoach een intensieve opleiding is waar thuiswerk en opdrachten bij horen. Je dient naast de lesuren nog extra tijd te voorzien voor zelfstudie (min 3 uur per week) en de uitwerking van de opdrachten.

Cursisten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor leefstijlcoach dienen eerst de juiste vooropleiding te volgen. Bij SYNTRA Limburg kan dit via de opleiding fitnessinstructeur, sportverzorger of apotheekassistent.

Deze opleiding omvat 32 lessen op maandagavond & 10 lesavonden op de dinsdagavond. Je dient zelf een 2-tal handboeken aan te schaffen, kostprijs samen ca. 50€.

  • Hasselt

Babymassage

€155.00 €128.10
  • Hasselt

Openlesdag Leefstijlcoach

€0.00 €0.00