Lunchseminar: 'Nog meer verplichtingen voor de vastgoedmakelaar?'

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013 blijven de bijbel voor elke plichtbewuste vastgoedmakelaar.

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Op 14 december 2017 werd de hervorming van de vastgoedmakelaarswet in het Parlement unaniem goedgekeurd. De nieuwe wetgeving zorgt voor een verdere professionalisering van het beroep en biedt meer bescherming aan de consument. Op 1 februari 2018 werden een aantal nieuwe regels van kracht, de nieuwe bepalingen omtrent de derdenrekening gelden vanaf 1 augustus 2018.

In een notendop (info BIV website):

Voorschotten op derdenrekening worden beschermd. De wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Derdengelden (zoals voorschotten) worden hierdoor beschermd tegen een mogelijk faillissement van de vastgoedmakelaar. Dit biedt zekerheid aan de consument!

Herziening van seponering. Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Een vorm van beroep wordt dus mogelijk gemaakt. 

Transparantie. Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.

Er komt een bijzondere informatieplicht van de syndicus in welbepaalde gevallen.

Onmiddellijk ingrijpen in ernstige gevallen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector.

Administratieve vereenvoudiging. De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV (gelet op het KB van 15/03/17). Daarin moeten de VME’s de gegevens van hun syndicus verplicht registreren in de KBO.

Doelgroep

Alle erkende vastgoedmakelaars (bemiddelaars en syndici) en hun medewerkers.

 • De belangrijkste veranderingen in de tuchtregels van de vastgoedmakelaar, waarvan mr. De Puydt een zevental wijzigingen bespreekt.
 • De vastgoedmakelaarswet werd verleden jaar gewijzigd, wat is de stand van zaken en wat waren de belangrijkste wijzigingen?
 • Overlopen van enkele recente tuchtbeslissingen, zodat de aanpak van de Uitvoerende Kamer van het BIV wordt aangetoond.
 • Toelichting van de interpretatie van het BIV van artikel 10 van de Vastgoedmakelaarswet, die een verregaande impact heeft en zal hebben op niet erkende vastgoedmakelaarsvennootschappen, zowat 95% van de op heden bestaande vennootschappen.
 • Genk T2-campus

Summer School: Waardebepaling

€150.00 €123.97
 • Genk T2-campus
 • Westerlo

Vastgoedmakelaar

€575.00 €475.21
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Vastgoed- en notarieel medewerker

€875.00 €723.14
 • Genk T2-campus

Vastgoedexpert

€485.00 €400.83