Manager in de publieke en social profit sector

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Manager in de publieke en social profit sector

Samenhang ontdekken, helder communiceren, een strategisch plan uitwerken... Ook van een manager in een publieke en social profit organisatie wordt tegenwoordig heel wat verwacht. Ben je al actief in of wil je de stap zetten richting deze sector? Deze opleiding biedt je de nodige inzichten om uw organisatie binnen deze bijzondere setting professioneel, efficiënt en duidelijk richting te geven. Na deze opleiding kan je zowel binnen een organisatie terecht of als zelfstandige advies verlenen.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

De professionalisering van de publieke en social profit is al jaren aan de gang. Meer dan ooit verwachten wij allen van dergelijke organisaties een gedegen en vooruitziend bestuur. Kortom een professioneel bestuur met een heldere toekomstvisie. Dit is niet langer enkel en alleen zaak van de directie en het bestuur maar meer en meer van elke medewerker.

In de verschillende modules komen de vakgebieden aan bod waar men als manager mee in aanraking komt. Als kers op de taart dient men een SWOT-analyse uit te voeren van het eigen bedrijf of een ander zelfgekozen bedrijf. Dit biedt mogelijkheden om door te groeien en ambitie te tonen binnen uw huidige organisatie. Maar ook is dit een eerste aanzet om je te ontplooien als zelfstandige. En zelfs voor pas afgestudeerden kan dit getuigschrift de deur openbeuken naar een mooie carrière. Je kan je leerstof dus direct in de praktijk brengen en je eigen bedrijf gebruiken als case doorheen de opleiding. 

Deze opleiding richt zich enerzijds naar medewerkers en leidinggevenden uit publieke en social profit organisaties en anderzijds naar pas afgestudeerden die wensen tewerkgesteld te worden in de zorg- en gezondheidszorg, het onderwijs, de openbare sector of de socio-culturele sector. Het getuigschrift biedt zowel kansen om binnen een organisatie door te groeien als om zich te ontplooien als beginnend zelfstandige.

Je voldoet minstens aan 1 van volgende voorwaarden:

 1. je bent een ondernemer of medewerker die vertrouwd met de basisaspecten van bedrijfsbeheer (financieel plan, contextanalyse, ondernemingsplan) in een leidinggevende functie met ervaring, ofwel met leidinggeven, ofwel in de publieke of social profit sector.
 2. je beschikt over 1 van volgende kwalificatiebewijzen:
 • een diploma hoger onderwijs (master of bachelor)
 • een diploma HSO én een getuigschrift 'Basiskennis bedrijfsbeheer' of 'Succesvol ondernemen' (behaald bij SYNTRA of elders).
 • een getuigschrift KMO-ondernemer behaald bij SYNTRA

1. Leidinggeven en zelfmanagement (28u)  

 • Leiderschapsstijlen
 • Participatief leidinggeven
 • Teamwerking
 • Evaluatie- en feedbackmethoden
 • (Zelf-)reflectie en zelfmanagement

2. Strategisch management (20u) 

 • Businessmodellen voor social en public profit
 • Wet op openbaarheid van bestuur
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Sociaal agogische aspecten van verandermanagement  en participatief management
 • Sociale innovatie en transformatie

3. Arbeidsorganisatie en inclusief handelen (32u) 

 • PDCA
 • Organisatiestructuren en -regelgevingen
 • Innovatieve arbeidsorganisatie
 • Basiskennis sociale wetgeving
 • Basiskennis vrijwilligerswerk
 • Regelgeving en het deontologisch kader in de sector
 • Integer handelen
 • De doelgroepen
 • Empowerment
 • Talentmanagement

4. Stakeholdermanagement (20u) 

 • De principes van politieke besluitvorming
 • Netwerken
 • Authentiek communiceren
 • Co-creatie model
 • Brainstorm methodieken
 • Participatie
 • Lobbymechanismen
 • Opstellen communicatieplan
 • Fondsenwerving
 • Wet op openbare aanbesteding
 • Toegepast projectmanagement i.f.v. stakeholdermanagement

5. Eindwerkbegeleiding (4u) 

6. Eindproef manager in de publieke en social profit sector (4u)

Je werkt verschillende toegepaste opdrachten uit in een strategisch plan, gelinkt aan het eigen functioneren en het eigen bedrijf of instelling. Je  kan de case doorheen het traject vormgeven, of ervoor kiezen om een volledig andere case uit te werken voor deze eindproef.

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.