Mobiliteitsadviseur/mobiliteitsexpert

Als maar meer mensen nemen deel aan het verkeer.  De mens beweegt zich voort... met de wagen of met de fiets, met het openbaar vervoer of gewoon te voet.   Het verkeer wordt steeds maar drukker, files op de autosnelwegen zijn dagelijkse kost, overvolle treinen die regelmatig met vertraging te kampen hebben, te kort aan veilige fietspaden of fiets-o-strades...  komt het ooit tot een verkeersinfarct? En wat met ons milieu? 

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
  • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Deze opleiding neemt heel wat mobiliteitsproblemen, maar ook opportuniteiten onder de loupe.  Hoe kan de mobiliteit verbeterd worden?  In een straat, een dorp of een stad, rond een groot spotcomplex of een mega bedrijventerrein?  Hoe stemmen we werk en vrije tijd op elkaar af als het om onze mobiliteit gaat?  Of hoe kunnen we het verkeer vanuit het platteland naar de kernsteden en terug, verbeteren?  Kan het openbaar vervoer hierbij een belangrijke rol spelen?  Hoe kan de mobiliteit van de mens verbeterd worden, rekening houdende met de maatschappij en het milieu?  Kan de verkeersveiligheid nog verbeteren?  Antwoorden worden aangereikt.

Doelgroep

personen die een job als mobiliteitsadviseur ambiëren of die zich als zelfstandig mobiliteitsexpert ten dienste willen stellen van bedrijven, openbare besturen, organisaties...

Programma:

Verkeer en maatschappij   40u
Agrarische en stedelijke mobiliteit   48u
Verkeer en techniek   40u
Verkeerspricing en behavior   32u
Research   58u
Verkeersveiligheid   48u
Mijn mobiliteitsbedrijf   42u