Notarieel boekhouden

De Nationale Kamer van Notarissen erkent deze opleiding. Dat wil zeggen dat de certificaathouder in een poule komt, waar de notaris een beroep op kan doen als hij/zij op zoek is naar een bekwame boekhouder. Ook het BIBF erkent deze opleiding voor permanente vorming.

Op boekhoudkundig vlak moet het notariaat voldoen aan specifieke eisen. De notaris draagt immers zware verantwoordelijkheden, niet alleen inzake het opstellen en bewaren van authentieke akten, maar ook omwille van zijn/haar vertrouwelijke functie ten opzichte van cliënten.

Deze opleiding is bedoeld voor de boekhouder die de boekhouding van een notariaat wil voeren (intern of extern). Dit voorjaar in het Officenter Geel!

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De notaris beheert in het kader van zijn/haar opdracht dikwijls een belangrijk bedrag aan (derden)gelden.
De financiële sterkte van het notariskantoor is dan ook een zeer belangrijk criterium dat in alle duidelijkheid uit de boekhouding moet blijken en waarover door de toezichthouders, de Provinciale Kamer en de Nationale Kamer de nodige controle moet kunnen uitgevoerd worden. 

Daarom werden bijzondere regels uitgevaardigd m.b.t. het voeren van de boekhouding, volgens o.m. een specifiek rekeningenstelsel. Deze regels willen de toezichthouders inzicht geven en rapporteren inzake de solvabiliteit en de liquiditeit van het notariskantoor. Het toezicht op en de controle van deze rapporten is door de Kamers zeer strikt geregeld.
Naast de regelgeving is de boekhouding eveneens een belangrijk beleidsinstrument zoals voor iedere onderneming, ook voor het notariaat. De notaris zelf heeft vaak geen economische opleiding genoten en vertrouwt ter zake op het advies en de ondersteuning van zijn/haar boekhouder. Deze boekhouder moet dus van zijn kant zeer goed op de hoogte zijn van de specifieke boekhoudings- en rapporteringsvereisten in het notariaat.

Tijdens deze opleiding geven wij de boekhouder inzicht in de notariële wet- en regelgeving ter zake en in de praktijk van het boekhouden in het notariaat.

Docent Francis Heps is ere-bedrijfsrevisor, Rechter in Handelszaken en co-auteur van het handboek "Notariële boekhouding" - Kluwer.

In het voorjaar 2019 loopt deze opleiding in het OFFICENTER GEEL.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Je bent boekhouder met interesse om de boekhouding van notarissen te voeren.

Voorkennis

Een degelijke kennis van boekhouden is vereist.

Sessie 1 tot en met 3: de notariële praktijk – begrippen – toepasselijke wet- en regelgeving

• Wet tot regeling van het notarisambt
• Reglement van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding
• Reglement van de Nationale Kamer van notarissen voor het toezicht op de boekhouding
• Ministerieel besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten
• Koninklijk besluit betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen
• toepassingsgebied notariële boekhouding: notaris natuurlijke persoon versus notarisvennootschap
• het toezicht op de notariële boekhouding, intern controlesysteem

Sessie 4 tot en met 9: de notariële boekhouding

• Basisbeginselen notariële boekhouding
• Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de inkomstenbelastingen
• Notariële boekhouding in de praktijk
  o Inleiding
  o Bewerkingen op cliëntenrekeningen
  o Financiering/kredieten
  o Derdenrekeningen
  o Boekhoudkundige bewerking van aktekosten
  o Resultaatbewerkingen
  o Periodieke en jaarlijkse afsluiting
  o Confraternele doorrekeningen
  o Notariële controle
• Praktische toepassingen
 
Sessie 10: introductie boekhoudpakketten.

 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Accounting support assistant

€950.00 €785.12
 • ONLINE

Power BI: voor een sluitende financiële analyse

€545.00 €450.41
 • Hasselt
 • ONLINE

Balansanalyse can be fun

€175.00 €144.63
 • Hasselt

Praktische snelcursus Personenbelasting (basis)

€315.00 €260.33