Notarieel medewerker

Wie als 'Notarieel Medewerker' bij een notaris tewerkgesteld is of een dergelijke functie beoogt, moet niet alleen over de nodige administratieve vaardigheden beschikken, maar wordt ook geacht voldoende op de hoogte te zijn van de juridische regelgeving met de daarbij horende documenten en werkmethodes.

Hasselt

16/09/2020

m
d
w av
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 2 jaren
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze tweejarige opleiding besteedt in de eerste plaats aandacht aan de juridische werkinstrumenten waarmee de medewerker dagelijks wordt geconfronteerd. De theoretische omkadering wordt steeds verduidelijkt aan de hand van praktische oefeningen en courante praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden ook de klantvriendelijke en communicatieve vaardigheden van de notarieel medewerker in de kijker geplaatst én geoefend. De opzet van deze opleiding is dat de cursisten het gewone werk in het notariaat zelfstandig kunnen
uitvoeren en de gewone aktes (verkoop, lening, krediet,…) kunnen opstellen. De opleiding richt zich dan ook naar de praktische handelingen die het notariaatswerk dagelijks vereist: ontvangst, samenstellen van dossiers, opzoekingen doen, informatie opvragen en interpreteren, opmaken van gewone aktes, opvolgen en afsluiten van dossiers, de nodige juridische basiskennis meegeven, …. 

Wie de examens en de eindwerkverdediging van deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift 'Notarieel Medewerker' erkend door de gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands en KMO-opleiding en uitgereikt door SYNTRA Vlaanderen. Het eindwerk bestaat uit het uitwerken van een opdracht in een paper.  

Je vindt in ons aanbod ook een voltijdse dagopleiding vastgoed- en notarieel medewerker terug.  In één jaar behaal je zowel de diploma's Administratief vastgoedbediende en Notarieel medewerker als de getuigschriften Bedrijfsbeheer en Commerciële vaardigheden.

Doelgroep

De opleiding Notarieel Medewerker richt zich naar mensen die beroepshalve met het notariaat bezig zijn of zich hierin wil verdiepen:

 • bedienden notariaat
 • personen die als bediende in het notariaat willen werken
 • andere geïnteresseerden

Toelatingsvoorwaarden

Hoger secundair onderwijs of minimum drie jaar relevante werkervaring in een notariaat of juridische werkomgeving. Je moet een kopie van diploma hoger secundair onderwijs of een beschrijving van werkervaring bezorgen aan infohasselt@syntra-limburg.be.

De opleiding Notarieel Medewerker is een cyclische cursus, d.w.z. om de 2 jaar wordt de cursus opnieuw gestart. De indeling van de leerstof is zo dat nieuwe cursisten jaarlijks kunnen aansluiten.

De notariële inrichting (28u)

 • De notariële akte
 • Zegelrecht
 • Werking van registratiekantoor, kadaster- en hypotheekkantoor
 • Ruimtelijke Ordening en stedenbouw
 • examen

Burgerlijk Recht (52u)

 • Zakenrecht
 • Personenrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Vennootschapsrecht
 • examen

Overeenkomsten (40u)

 • Koop
 • Lening
 • Huur
 • Handelshuur
 • Pachtwetgeving
 • Lastgeving
 • Examen

Onthaal (8u)

 • Telefonisch onthaal

Familie- en Erfrecht (32u)

 • Huwelijksvermogenstelsel
 • Erfenissen
 • Schenkingen en testamenten
 • Examen

Notariële correspondentie (8u)
Registratierecht (36u)
Successierecht (36u)
Eindwerkbegeleiding (8u)

Hasselt

m
d
w av
d
v
z
z

16/09/2020

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€309.92
Incl.€375.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SYNTRA Limburg. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

 • Vlaams opleidingsverlof mogelijk

  Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Meer informatie over Vlaams opleidingsverlof vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 247.94
 • KO** 216.94

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Hasselt
 • Pelt

Administratief bediende

€450.00 €371.90
 • Hasselt
 • Pelt

Medisch secretaresse

€450.00 €371.90
 • Hasselt
 • Pelt

Voltijdse dagopleiding Medisch secretaresse

€925.00 €764.46