Oncologisch voetverzorger

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Oncologisch voetverzorger

In 2015 kregen 67.820 mensen in België de diagnose kanker. Dat zijn gemiddeld 186 mensen per dag.De overlevingskansen na de diagnose van kanker zijn de voorbije jaren licht toegenomen. Mensen met kanker overleven langer, maar door de ziekte en de behandeling komen vaker voetproblemen voor zoals huid- en nagelaandoeningen. Ook nog vele jaren nadat de behandeling beëindigd is, kunnen voetproblemen opduiken.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Het belang van goed opgeleide voetverzorgers is onweerlegbaar. Een voetverzorger moet de problemen kunnen herkennen en op een juiste - en vooral veilige - manier behandelen, zodat de patiënt zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Daarnaast moet de voetverzorger communicatief in staat zijn om op een professionele manier om te gaan met de patiënt.
Communicatie met de arts of het oncologisch behandelteam is ook belangrijk, zodat eventuele opmerkingen/bezorgdheden kunnen teruggekoppeld worden.

SYNTRA wilt met de kwalitatieve bijscholing tot oncologisch voetverzorger bijdragen aan de professionalisering van het beroep en zo degelijke behandelingen van kankerpatiënten garanderen. 

Deze lessenreeks zal doorgaan op zaterdag van 9 uur tot 16 uur, om de 2 weken: 09/01, 23/01, 6/02, 13/02, 27/02, 13/03 en 3/04. 

Gespecialiseerde voetverzorgers.

1. Getuigschrift gespecialiseerd voetverzorger

 • getuigschriften/diploma’s afgestemd op het beroepscompetentieprofiel van de GVV
 • kopijen van alle getuigschriften van bijscholingen toevoegen aan de aanvraag

en 

2. Drie jaar relevante ervaring

 • 3 jaar praktijkervaring aantonen met het ondernemingsnummer

Aanvraag versturen naar Lucia Vermeulen: demooielach@gmail.com
Onvolledige aanvragen met ontbrekende bewijsstukken worden niet behandeld.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Neuropathie: wat is kanker, de verschillende soorten kanker, de gevolgen op de voet, inzicht in de gevolgen van neuropathie op het functioneren van de voet, voornaamste behandelingen
 • Palliatieve zorg: hoe omgaan met iemand die terminaal is, hoe praat je er over, hoe reageer je
 • Dermatologie: gevolgen van kanker op de huid, preventieve screening, nagelafwijkingen, mycose
 • Communicatie: naar de patiënt, arts, oncologisch behandelteam, ziekenhuis
 • Wondzorg: soorten wonden (droge/natte), behandeling van de verschillende soorten wonden, materialen gebruikt bij wondzorg
 • Oncologisch voetverzorger in de praktijk: elementaire hygiëne, dossieropmaak, aandachtspunten bij de voetverzorging van kankerpatiënten
 • Schoenkennis: aangepaste schoenkennis voor de risicovoet
 • Hygiëneregels: infectie-besmetting-besmettingscyclus

Omwille van de huidige Corona maatregelen zal er een alternatieve opdracht gegeven worden i.p.v. de kijkstages. Onderstaande informatie betreffende de kijkstage is dus niet van toepassing voor de opleiding die start op 09/01/2021.

Meer info over de alternatieve opdracht krijg je tijdens de tweede les. 

Er worden 3 kijkstages georganiseerd met als doel de voetverzorger te confronteren met de mogelijke gevolgen van kanker op de voet. Hierdoor krijgt de cursist ook inzicht in de multidisciplinaire aanpak. Na de stages wordt een verslag opgemaakt. 

Het is mogelijk dat de stageplaats een medische verklaring vraagt vooraleer men de stage mag aanvatten. In principe moet de werkgever waar de stagiair stage gaat lopen instaan voor het gezondheidstoezicht wanneer dit nodig is op basis van de risicoanalyse. syntrapxl maakt zelf geen medische verklaring op maar je kan wel een kopie van het 'formulier voor de gezondheidsbeoordeling' bij ons aanvragen en deze dan laten invullen door de verantwoordelijke op de stageplaats.

Meer info betreffende deze wetgeving rond stagiairs via deze link: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=639

 

 

 

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 0.00
 • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.