Oncologisch voetverzorger

In 2015 kregen 67.820 mensen in België de diagnose kanker. Dat zijn gemiddeld 186 mensen per dag.
De overlevingskansen na de diagnose van kanker zijn de voorbije jaren licht toegenomen. Mensen met kanker overleven langer, maar door de ziekte en de behandeling komen vaker voetproblemen voor zoals huid- en nagelaandoeningen. Ook nog vele jaren nadat de behandeling beëindigd is, kunnen voetproblemen opduiken.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Het belang van goed opgeleide voetverzorgers is onweerlegbaar. Een voetverzorger moet de problemen kunnen herkennen en op een juiste - en vooral veilige - manier behandelen, zodat de patiënt zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Daarnaast moet de voetverzorger communicatief in staat zijn om op een professionele manier om te gaan met de patiënt.
Communicatie met de arts of het oncologisch behandelteam is ook belangrijk, zodat eventuele opmerkingen/bezorgdheden kunnen teruggekoppeld worden.

SYNTRA wilt met de kwalitatieve bijscholing tot oncologisch voetverzorger bijdragen aan de professionalisering van het beroep en zo degelijke behandelingen van kankerpatiënten garanderen. 

Doelgroep

Gespecialiseerde voetverzorgers.

Toelatingsvoorwaarden

1. Getuigschrift gespecialiseerd voetverzorger

 • getuigschriften/diploma’s afgestemd op het beroepscompetentieprofiel van de GVV en erkend door de Vlaamse overheid.
 • kopijen van alle getuigschriften van bijscholingen toevoegen aan de aanvraag

en 

2. Drie jaar relevante ervaring + aantal gespecialiseerde voetverzorgingen per week

 • 3 jaar praktijkervaring aantonen met het ondernemingsnummer
 • minimum parttime het beroep van gespecialiseerd voetverzorger uitoefenen.

Aanvraagformulier (klik hier) + alle bijlagen per mail versturen naar ramona.montero@syntra-limburg.be.
Onvolledig ingevulde formulieren of formulieren met ontbrekende bewijsstukken worden niet behandeld.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Neuropathie: wat is kanker, de verschillende soorten kanker, de gevolgen op de voet, inzicht in de gevolgen van neuropathie op het functioneren van de voet, voornaamste behandelingen
 • Dermatologie: gevolgen van kanker op de huid, preventieve screening, nagelafwijkingen, mycose
 • Communicatie: naar de patiënt, arts, oncologisch behandelteam, ziekenhuis
 • Wondzorg: soorten wonden (droge/natte), behandeling van de verschillende soorten wonden, materialen gebruikt bij wondzorg
 • Hygiëne: persoonlijke hygiëne, veilig werken, materialenkennis
 • Oncologisch voetverzorger in de praktijk: elementaire hygiëne, dossieropmaak, aandachtspunten bij de voetverzorging van kankerpatiënten
 • Schoenkennis: aangepaste schoenkennis voor de risicovoet

Er worden 3 kijkstages georganiseerd met als doel de voetverzorger te confronteren met de mogelijke gevolgen van kanker op de voet. Hierdoor krijgt de cursist ook inzicht in de multidisciplinaire aanpak. Na de stages wordt een verslag opgemaakt.  

 • Hasselt

Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: dementie en voetzorg

€60.00 €49.59
 • Neerpelt
 • Hasselt

Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: zomerse teennagels

€60.00 €49.59
 • Neerpelt
 • Hasselt

Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: likdoorns verzorgen

€60.00 €49.59
 • Hasselt
 • Neerpelt

Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: marketing

€60.00 €49.59
 • Hasselt

Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: anamnese

€60.00 €49.59