Onderhoudstechnicus

Het vinden van technisch geschoold personeel wordt voor de meeste bedrijven een steeds moeilijker opgave. Er is slechts een zeer schaars aanbod van technisch geschoolde technici op de markt aanwezig. Bovendien moeten de nieuw-aangeworvenen nog heel dikwijls een bijkomende opleiding volgen, vooraleer ze in het bedrijf ingezet kunnen worden. Vermits dit een problematiek is waarmee heel wat bedrijven worstelen, wensen we deze bedrijven hiermee te helpen!

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

In het lange traject van Onderhoudsmonteur is dit de vervolmaking tot onderhoudstechnicus.

Definitie beroepskwalificatie : 
Het plannen en uitvoeren van correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties teneinde de functionaliteit (presentaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid,...) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur ervan te verzekeren. 

Een mondvol om te zeggen dat dit traject van jou de ideale onderhoudstechnicus met kennis van zaken maakt, om in eender welke zware industriële omgeving je werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

onderhoudstechnici, elektrotechnische installateurs, herstellers industriële machines, operators,

Toelatingsvoorwaarden

Geslaagd zijn op het traject Onderhoudsmonteur

Predictief en adaptief onderhoud: 64 uur

Eindproef Onderhoudstechnicus