PCP/VVD – module Wetgeving (met inbegrip van MiFID) + centraal examen / bijscholing

Na volgen van deze module en het afleggen van een centraal examen of test kan je een officieel erkend FSMA-attest bekomen voor deze verplichte module. De VVD'er die deze module volgt in het kader van bijscholing verdient bijscholingspunten.
Wetgeving: wet van 4 april 2014 betreffende de landverzekeringsovereenkomsten, Europese regelgeving, controle verzekeringsondernemingen, verzekeringsbemiddeling, marktpraktijken en consumentenbescherming;

Duurtijd
  • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Deze basisopleiding biedt een oplossing voor personen in contact met het publiek (PCP) die sedert twee jaar verplicht zijn bewijs te kunnen leveren van een basiskennis van de techniek van verzekeringen voor de takken die in het kantoor behandeld worden en waarbij zij betrokken kunnen zijn. Het betreft dan zowel commerciële als ook administratieve medewerkers alsook degenen die schaderegeling doen en met het publiek in contact kunnen staan.
Voor de VVD
(verantwoordelijke voor distributie) is deze verplichting tot opleiding en het behalen van een officieel attest reeds veel langer verplicht, maar zal vanaf nu de controle toenemen en wordt het dringend om ook hiervoor tijdig een oplossing te zoeken. Voor de VVD is de te verwerven kennis dezelfde als voor de tussenpersoon zelf en dit gaat verder dan de basiskennis van de producten alleen die voor de PCP volstaat. Tijdens de opleidingen wordt hier rekening mee gehouden. Deze module kan ook gevolgd worden door VVD'ers in het kader van bijscholing (niet door makelaars).
Op het einde van elke module is een centraal examen voorzien, de VVD'er die deze opleiding volgt in het kader van bijscholing legt een multiple choice test af.

Via deze opleiding (i.s.m. Febelfin Academy) bieden wij een pakket aan waarbij een maximale slaagkans kan nagestreefd worden voor de ‘centrale examens’.
In totaal : 6 Modules die toegang verlenen tot alle verzekeringstakken behalve Transportverzekeringen.

De aanpak is hetzelfde voor elk van deze modules :
Je ontvangt een syllabus en bereid je voor door middel van zelfstudie, ook krijg je toegang tot een online leerplatform ter voorbereiding van het centraal examen. Hierop kan je oefeningen maken die vergelijkbaar zijn met het examen.
Als laatste stap voorzien we een herhalingsdag in onze lokalen te Hasselt. De leerstof wordt nog even opgefrist en je wordt klaargestoomd om op het einde van de dag het centraal examen of test van deze module af te leggen.
Bij slagen ontvang je voor deze module een officieel FSMA-goedgekeurd attest en bijscholingspunten (VVD'er in kader van bijscholing)

Het examen/test per module bestaat uit vragen van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor iedere examen per tak in de module.

Doelgroep

Deze basisopleiding biedt een oplossing voor personen in contact met het publiek (PCP) en de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) die verplicht zijn bewijs te kunnen leveren van een kennis van de techniek van verzekeringen voor de takken die in het kantoor behandeld worden en waarbij zij betrokken kunnen zijn. Ook VVD'ers die bijscholingspunten nodig hebben kunnen deelnemen en punten verdienen.
Op het einde van elke module is een centraal examen of test voorzien.

Opgelet : deze opleiding richt zich NIET tot makelaars, agenten of subagenten in het kader van bijscholing. Hiervoor ontwikkelen we weldra een apart aanbod.

Module 1 : Wetgeving (verplicht voor alle takken)

  • Wetgeving betreffende de landverzekeringsovereenkomst
  • Andere wetgevingen (Europese regelgeving en controle verzekeringsondernemingen, verzekeringsdistributie- en bemiddeling, marktpraktijken en consumentenbescherming) (Deze materie is niet verplicht voor het niveau van persoon in contact met het publiek)
  • Gedragsregels AssurMiFID
  • Syllabus van 100 pagina's

Deze module (zelfstudie + klassikale opleidingsdag) levert 20 bijscholingspunten op voor de VVD die deze opleiding volgt in het kader van bijscholing.

17/10/2016

docent : Willy Vanduffel

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille subsidies (max 40%).

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

De opleiding wordt opgestart mits voldoende deelnemers.

Deze basisopleiding biedt een oplossing voor personen in contact met het publiek (PCP) die sedert twee jaar verplicht zijn bewijs te kunnen leveren van een basiskennis van de techniek van verzekeringen voor de takken die in het kantoor behandeld worden en waarbij zij betrokken kunnen zijn. Het betreft dan zowel commerciële als ook administratieve medewerkers alsook degenen die schaderegeling doen en met het publiek in contact kunnen staan.
Voor de VVD
(verantwoordelijke voor distributie) is deze verplichting tot opleiding en het behalen van een officieel attest reeds veel langer verplicht, maar zal vanaf nu de controle toenemen en wordt het dringend om ook hiervoor tijdig een oplossing te zoeken. Voor de VVD is de te verwerven kennis dezelfde als voor de tussenpersoon zelf en dit gaat verder dan de basiskennis van de producten alleen die voor de PCP volstaat. Tijdens de opleidingen wordt hier rekening mee gehouden. Deze module kan ook gevolgd worden door VVD'ers in het kader van bijscholing (niet door makelaars).
Op het einde van elke module is een centraal examen voorzien, de VVD'er die deze opleiding volgt in het kader van bijscholing legt een multiple choice test af.

Via deze opleiding (i.s.m. Febelfin Academy) bieden wij een pakket aan waarbij een maximale slaagkans kan nagestreefd worden voor de ‘centrale examens’.
In totaal : 6 Modules die toegang verlenen tot alle verzekeringstakken behalve Transportverzekeringen.

De aanpak is hetzelfde voor elk van deze modules :
Je ontvangt een syllabus en bereid je voor door middel van zelfstudie, ook krijg je toegang tot een online leerplatform ter voorbereiding van het centraal examen. Hierop kan je oefeningen maken die vergelijkbaar zijn met het examen.
Als laatste stap voorzien we een herhalingsdag in onze lokalen te Hasselt. De leerstof wordt nog even opgefrist en je wordt klaargestoomd om op het einde van de dag het centraal examen of test van deze module af te leggen.
Bij slagen ontvang je voor deze module een officieel FSMA-goedgekeurd attest en bijscholingspunten (VVD'er in kader van bijscholing)

Het examen/test per module bestaat uit vragen van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor iedere examen per tak in de module.