PCP/VVD - Verzkeringsbemiddeling - Verzekeringen voor PCP of VVD - 6 modules+examens / bijscholing

Deze basisopleiding van 6 modules biedt een oplossing voor personen in contact met het publiek (PCP). Deze mensen moeten tegenwoordig een bewijs te kunnen leveren van een basiskennis van de verzekeringentechnieken voor de takken die in het kantoor behandeld worden en waarbij zij betrokken kunnen zijn. Het betreft dan zowel commerciële medewerkers, administratieve medewerkers en iedereen die die schaderegeling doet en met het publiek in contact kan staan.

Duurtijd
  • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Voor de VVD (verantwoordelijke voor distributie) is deze verplichting tot opleiding en het behalen van een officieel attest reeds veel langer verplicht, maar zal vanaf nu de controle toenemen en wordt het dringend om ook hiervoor tijdig een oplossing te zoeken. Voor de VVD is de te verwerven kennis dezelfde als voor de tussenpersoon zelf en dit gaat verder dan de basiskennis van de producten alleen die voor de PCP volstaat. Tijdens de opleidingen wordt hier rekening mee gehouden. Ook kunnen 5 van de 6 modules gevolgd worden als bijscholing door VVD'ers : best kan u zich hiervoor per module inschrijven.
Op het einde van elke module is een centraal examen voorzien, VVD'ers die de opleiding volgen in het kader van bijscholingspunten leggen een multiple choice test af.

De examens waaraan deze personeelsleden (PCP/VVD) onderworpen zijn, zijn helemaal niet vanzelfsprekend. Via deze opleiding (i.s.m. Febelfin Academy) bieden wij een pakket aan waarbij een maximale slaagkans kan nagestreefd worden voor de ‘centrale examens’.

6 Modules verlenen toegang tot alle verzekeringstakken (behalve Transportverzekeringen).

De aanpak is hetzelfde voor elk van de 6 modules :
Je ontvangt een syllabus en bereid je voor door middel van zelfstudie, ook krijg je toegang tot een online leerplatform ter voorbereiding van het centraal examen. Hierop kan je oefeningen maken die vergelijkbaar zijn met het examen.
Als laatste stap voorzien we een herhalingsdag in onze lokalen te Hasselt. De leerstof wordt nog even opgefrist en je wordt klaargestoomd om op het einde van de dag het centraal examen of test van deze module af te leggen.
Bij slagen ontvang je voor deze module een officieel FSMA-goedgekeurd attest of bijscholingspunten (VVD'ers).

Het examen per module bestaat uit vragen van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor iedere examen per tak in de module.

Doelgroep

Commerciële en administratieve medewerkers (ingeschreven in PC307) die in contact komen met het publiek (PCP) en/of VVD die bewijs moeten leveren van een basiskennis van de techniek van verzekeringen voor de takken die in het kantoor behandeld worden.  Maar ook VVD'ers in het kader van bijscholing.

Opgelet : deze opleiding richt zich NIET tot makelaars, agenten of subagenten in het kader van bijscholing.
Hiervoor ontwikkelen we weldra een apart aanbod.

1. PCP – module Wetgeving (met inbegrip van MiFID) - 20 bijscholingspunten
Wetgeving: wet van 4 april 2014 betreffende de landverzekeringsovereenkomsten, Europese regelgeving, controle verzekeringsondernemingen, verzekeringsbemiddeling, marktpraktijken en consumentenbescherming;

17/10/2016
docent : Willy Vanduffel

2. PCP – module aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand - 18 bijscholingspunten
Aansprakelijkheidsverzekeringen (Wetgeving BA, Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven, Burgerlijke Aansprakelijkheid ondernemingen en beroepen ) en rechtsbijstand (takken 13 en 17);

15/11/2016
docent : Willy Vanduffel

3. PCP – module motorrijtuigen, hulpverlening en vervoerde goederen - 18 bijscholingspunten
Motorrijtuigenverzekering, hulpverlening en vervoerde goederen (takken 03, 07, 10, 18);

15/12/2016
docent : Willy Vanduffel

4. PCP – module zaakverzekeringen - 19 bijscholingspunten
Zaakverzekeringen: brand- en natuurevenementen, andere schade aan goederen, diverse geldelijke verliezen, kredietverzekering (takken 8, 9, 14, 15, 16);

12/01/2016
docent : Willy Vanduffel

5. PCP – module levensverzekeringen + voorkoming witwaspraktijken
Levensverzekeringen (takken 21, 22, 23 en 26) + voorkoming witwassen van geld (wetgeving);

16/03/2017
docent : Roger Constandt

6. Module persoonsverzekeringen andere dan leven : ongevallen en ziekte - 12 bijscholingspunten
Persoonsverzekeringen andere dan leven: lichamelijke ongevallen, ziekteverzekeringen (gewaarborgd inkomen en hospitalisatie), arbeidsongevallen (takken 1 en 2);

docent : Willy Vanduffel

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille subsidies (max 40%).

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

De opleiding wordt opgestart mits voldoende deelnemers.

Voor de VVD (verantwoordelijke voor distributie) is deze verplichting tot opleiding en het behalen van een officieel attest reeds veel langer verplicht, maar zal vanaf nu de controle toenemen en wordt het dringend om ook hiervoor tijdig een oplossing te zoeken. Voor de VVD is de te verwerven kennis dezelfde als voor de tussenpersoon zelf en dit gaat verder dan de basiskennis van de producten alleen die voor de PCP volstaat. Tijdens de opleidingen wordt hier rekening mee gehouden. Ook kunnen 5 van de 6 modules gevolgd worden als bijscholing door VVD'ers : best kan u zich hiervoor per module inschrijven.
Op het einde van elke module is een centraal examen voorzien, VVD'ers die de opleiding volgen in het kader van bijscholingspunten leggen een multiple choice test af.

De examens waaraan deze personeelsleden (PCP/VVD) onderworpen zijn, zijn helemaal niet vanzelfsprekend. Via deze opleiding (i.s.m. Febelfin Academy) bieden wij een pakket aan waarbij een maximale slaagkans kan nagestreefd worden voor de ‘centrale examens’.

6 Modules verlenen toegang tot alle verzekeringstakken (behalve Transportverzekeringen).

De aanpak is hetzelfde voor elk van de 6 modules :
Je ontvangt een syllabus en bereid je voor door middel van zelfstudie, ook krijg je toegang tot een online leerplatform ter voorbereiding van het centraal examen. Hierop kan je oefeningen maken die vergelijkbaar zijn met het examen.
Als laatste stap voorzien we een herhalingsdag in onze lokalen te Hasselt. De leerstof wordt nog even opgefrist en je wordt klaargestoomd om op het einde van de dag het centraal examen of test van deze module af te leggen.
Bij slagen ontvang je voor deze module een officieel FSMA-goedgekeurd attest of bijscholingspunten (VVD'ers).

Het examen per module bestaat uit vragen van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor iedere examen per tak in de module.