Permanente vorming voor de EPB verslaggevers: verplichte module

Bent u een erkende verslaggever en wilt u in 2018 uw erkenning behouden?
Dan moet u jaarlijks een basispakket permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen, aangevuld met een aantal uren waarvan de minister het onderwerp oplegt. Voor 2017 betekent dat dat u in totaal 10 uur permanente vorming moet volgen:

 • Het basispakket vrije vorming
 • De verplichte inhoud over het S-peil en de wijzigingen van 2018.

De verdeling vrije inhoud verplichte inhoud kan variëren.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze verplichte vorming omvat volgende onderwerpen:
Het S-peil

 • Wat is het S-peil?
 • Hoe wordt het berekend?
 • Tips en maatregelen om het S-peil te beïnvloeden aan de hand van praktische voorbeelden.

Wijzigingen vanaf 2018

 • Verstrenging van de eisen: E-peil, U-waarden, hernieuwbare energie,
 • Implementatie Ecodesign voor opwekkingsrendement verwarming: ketels, elektrische warmtepompen, gassorptiewarmtepompen, warmtepompen met een gasaangedreven motor.
 • Zonneboilers: nieuwe invoergegevens voor de collectoren/opslag & inrekenen van hulpenergie
 • Aanpassing PV-systemen: reductiefactor
 • Intensieve nacthtventilatie ter vervanging van inbraakrisico
 • Invoeren van verlichting: losse toestellen.

Aangezien wij bij het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) geregistreerd staan als erkende instelling voor het organiseren van opleidingen "permanente vorming voor EPB verslaggevers dient u na het volgen van deze opleiding niet door te geven aan het VEA. Wij zorgen voor de nodige bewijstukken dat u de opleiding gevolgd hebt en geven dit door aan het VEA. Het aantal gevolgde uren permanente vorming kan u nadien volgen in uw registratie op de energieprestatiedatabank.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de actieve EPB verslaggevers. Verder kan iedereen die niet als actieve EPB verslaggever geregistreerd is, maar toch met de materie bezig is, ook inschrijven,  enige kennis van EPB is is echter aangewezen voor deelname.

 • Westerlo
 • Genk T2-campus

Examen EPB Verslaggever

€500.00 €413.22
 • Genk T2-campus

Examen energiedeskundige type A voor NIET SYNTRA cursisten

€300.00 €247.93
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Klimaat en Energiecoach

€1050.00 €867.77