Praktische snelcursus Vennootschapsbelasting

Het BIBF erkent deze opleiding voor 15u permanente vorming.

De steeds veranderende en recent aangepaste wetgeving rond de Vennootschapsbelasting maakt het vaak lastig om de aangifte ervan nog op een correcte manier te doen. Het is zaak de vinger aan de pols te houden en op zijn minst te begrijpen waarom je boekhouder bepaalde beslissingen voorstelt. Deze opleiding verschaft een praktische benadering van de complexe wetgeving inzake de vennootschapsbelasting. Dit zonder de actuele stand van de soms ingewikkelde materie uit het oog te verliezen.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In deze praktische snelcursus worden de huidige wetgeving en de belangrijkste aandachtspunten op een boeiende en eenvoudige manier voor jou op een rij gezet. We staan stil bij de items waartegen dikwijls wordt gezondigd in de beroepspraktijk aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen. Gedurende deze opleiding hechten we belang aan de link met de boekhouding en de aangifte vennootschapsbelasting. Uitgangspunt voor de ondernemer is het kunnen meepraten met de boekhouder en begrip van diens voorgestelde beslissingen verhogen. Voor de boekhouder is het zaak de voorgestelde optimale beslissingen op een verstaanbare manier over te brengen aan de zaakvoerder van een vennootschap.

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met de boekhouding binnen een vennootschap:

 • afgestudeerden in een boekhoudkundige of een fiscale richting
 • ondernemers/bedrijfsleiders/zaakvoerders van een vennootschap
 • personen met beslissingsbevoegdheid inzake financiën binnen een vennootschap
 • medewerkers van boekhoudkantoren, accountantskantoren en kantoren van revisoren
 • interne boekhouders
 • ...

 

Je verkrijgt inzicht in de verschillende fiscale regelgeving en zodoende kan je een juiste inschatting maken van de fiscale gevolgen van beleidsbeslissingen. De nadruk ligt hier op het kunnen toepassen van deze materie in de dagdagelijkse praktijk. De aangifte vennootschapsbelasting is de rode draad doorheen de praktische opleiding.

In deze opleiding komen onder meer aan bod:

Aftrekbare kosten in de vennootschap

 • geldboetes
 • extra pensioenopbouw & gewaarborgd inkomen
 • autokosten
 • receptie- en restaurantkosten
 • relatiegeschenken
 • beroepskledij
 • voordelen van alle aard (gsm, telefoon, internet, water, elektriciteit...)

Bezoldiging bedrijfsleider: meer dan alleen maar cash

 • IPT en VAPZ
 • verzekering
 • forfaitaire onkostenvergoeding
 • huurherkwalificatie
 • sociale bijdragen

Investeringsaftrek

Tarieven in vennootschapsbelasting en voorafbetalingen

Liquidatiereserve en uitkering dividenden

 • Hasselt

Balansanalyse can be fun

€195.00 €161.16
 • Hasselt

Power BI: voor een sluitende financiële analyse

€545.00 €450.41
 • Hasselt

Praktische snelcursus Personenbelasting

€315.00 €260.33
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Boekhouder

€1380.00 €1167.39