Preventieadviseur niveau 3

Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in een onderneming en/of instelling. Tevens moeten ze hun opdrachten vervullen met de nodige technische kennis.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De preventieadviseur werkt in overleg met de zaakvoerder een gezondheidsbeleid uit en stalt een globaal preventieplan voor de onderneming op. Steeds op de hoogte blijven van alle actuele wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer is een onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur. Na deze opleiding ben je als preventieadviseur niveau 3 vertrouwd met alle basiskennis rond welzijn op het werk en kan je deze vertalen naar de directie of operationeel management van het bedrijf waar hij werkzaam is. Samen met de externe preventieadviseur kan je de algemene risicoanalyse optimalyseren, het jaarlijkse globale preventieplan opstellen en op de werkvloer uitrollen.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht tot personen die het attest van preventieadviseur niveau 3 wensen te behalen.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met vroegere studies.

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus, motivatie en inleiding in de veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne dienst preventie en bescherming op het werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor preventie en bescherming op het werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheerssystemen:
  • Risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen ( onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken )
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifieke risico's, minimumeisen, CE-Markering.
 • Installaties, machines en werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, psychosociale belasting.
 • Hasselt

Preventieadviseur niveau II

€2895.00 €2392.56
 • Genk T2-campus

VCA voor operationele medewerkers (B-VCA)

€185.00 €152.89