Projectcoördinator Bouw

Werfleider of projectcoördinator:l veel bouwfirma's zijn op zoek naar die ene persoon. Als werfleider of projectcoördinator ga je dagelijks in overleg met alle actoren in de bouw: de aannemers ruwbouw, onderaannemers, installateurs, afwerkingsbedrijven, architecten, de opdrachtgevers en de eindklant. Je zorgt ervoor dat het bouwproject optimaal wordt uitgevoerd, dat het bouwproces binnen de afgesproken termijn wordt opgeleverd en dit tegen de vooraf afgesproken kostprijs. 

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Uiteraard ga je als projectcoördinator projectmatig tewerk. Je controleert en stuurt bij waar nodig.  Het is een zeer boeiende, zeer uitdagende, maar ook veeleisende job. De meeste projectcoördinatoren starten freelance en vestigen zich als zelfstandige. Heb je kennis van bouwtechnieken of ben je al enige tijd actief in de bouw en wil je een leidinggevende taak in de bouwwereld, dan zal deze opleiding je daarop voorbereiden.

De opleiding voorziet in het vergaren van kennis die nodig is om de functie van zelfstandig coördinator of werfleider te vervullen tijdens alle fasen van een (nieuw-)bouwproject.

Doelgroep

- Diegenen die al een beroepsopleiding tot metselaar, tegelzetter, schrijnwerker, schilder, ... achter de rug hebben en zich willen vestigen als algemeen aannemer.
- Personen die reeds voor één van de andere vestigingsactiviteiten voldoen en die extra kennis willen verwerven om zich als algemeen aannemer te vestigen.
- Professionelen uit de bouw die zich willen bijscholen tot werfleider of projectcoördinator.

Cursisten met voorkennis in de bouw of die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen starten met deze opleiding. 

Toelating gebeurt op basis van 3 criteria (indien niet voldaan aan AL deze criteria kan je niet deelnemen aan de opleiding): 
- voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
- een test die de basiskennis bouw (Studie van het bouwproces, Planlezen, Bouwtechnologie) toetst
- een intakegesprek waarbij naar de motivatie van de deelnemer wordt gepeild.

Toelatingsvoorwaarden

HBO5 Bouwkunde
OF
TSO 3de graad Bouw- en houtkunde
OF
TSO 3de graad Bouwtechnieken
OF
Professionele Bachelor Bouw
OF
Reeds voor minstens één van de volgende vestigingsactiviteiten je beroepsbekwaamheid kunnen aantonen: aannemer ruwbouw en aannemer dakbedekking

OF
Minstens 5 jaar werkervaring in de bouwsector (indien geen diploma bouwtechniek)

OF
Een diploma 3de graad TSO met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw.
OF
Professionele bachelor met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw
OF
BSO 3de graad Bouw met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw

Programma 

1e jaar

Module technische kennis  (112u)
- Bouwrijp maken terrein
- Uitzetten van een bouw
- Werfinrichting
- Grondwerken en riolering
- Ruwbouwactiviteiten
- Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
- Isolatie
- Schrijnwerkers- en glazenmakeractiviteiten
- Technieken (sanitair, CV, ventilatie, elektrotechnische installatie)
- Afwerking
- Moduleproef

Module basis informatica MS en internet     (28u)
- Basis gebruik van MS Excel 
- MS Word voor beginners
- Planningsprogramma en MS Outlook
- Calculatieprogramma
- Werken met een tekenprogramma
- Werken met internet
- Moduleproef   

2e jaar

Module administratieve kennis (28u)
- Regelgeving Stedenbouw
- Hoofdelijke Aansprakelijkheid
- Wet Breyne
- Energieprestatieregelgeving
- Overheidsopdrachten
- Administratieve formaliteiten
- Moduleproef

Module Inleiding tot BIM    (12u)
- Kennismaking – wat is BIM   
- Hoe BIM interpreteren en gebruiken   
- De voordelen van BIM    
- Hoe BIM in communicatie gebruiken    
- BIM tips 
- Moduleproef   

Algemene Modules, 100% aanwezigheid vereist
- Basisveiligheid door aannemers niveau 12 (16u)
- Asbest (8u)
- Werken op hoogte (4u)

Module plannings- en coördinatietechnieken, projectmanagement (40u)
- Soorten planningstechnieken
- Opbouw werfplanning
- Case-study
- Kritische factoren binnen het bouwproces
- Coördinatie en beheersing
- Moduleproef

Eindproef Projectcoördinator bouw

Module beheerskennis (48u)
- Product- en dienstenassortiment
- Bedrijfsformules
- Financieel beleid
- Personeelsbeleid
- Aankoop- en voorraadbeleid
- Infrastructuur

Eindproef Algemeen aannemer

 

Voor de start van de opleiding nodigen we elke kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden uit om een test af te leggen, waar de basiskennis van bouwtechniek wordt getoetst. Tevens is een intakegesprek voorzien waarbij we polsen naar de motivatie.

  • Genk T2-campus

BIM en Bimmen - hoe begin ik er aan?

€165.00 €136.36
  • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Assistent werfleider/bouwvakker

€920.00 €760.33