Projectcoördinator Bouw

Werfleider of projectcoördinator...  heel veel bouwfirma's zijn op zoek naar die ene persoon...  Als werfleider of projectcoördinator ga je dagelijks in overleg met alle actoren in de bouw:  aannemers ruwbouw, onderaannemers, installateurs, afwerkingsbedrijven, architecten, de opdrachtgevers,...  Je zorgt er voor dat het bouwproject optimaal wordt uitgevoerd, dat het bouwproces binnen de afgesproken termijn wordt opgeleverd en dit tegen de vooraf afgesproken kostprijs.  Je gaat projectmatig te werk.  Je controleert en je stuurt bij waar het nodig is.  Het is een zeer boeiende, zeer uitdagende maar ook veeleisende job.  De meeste projectcoördinatoren starten freelance en vestigen zich als zelfstandige.  Heb je kennis van bouwtechnieken of ben je al enige tijd actief in de bouw en je wil een leidinggevende taak in de bouwwereld, dan zal deze opleiding je daarop voorbereiden.

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze opleiding voorziet in het vergaren van kennis die nodig is om de functie van zelfstandig coördinator of werfleider te vervullen tijdens alle fasen van een (nieuw-)bouwproject

Doelgroep

- Degenen die al een beroepsopleiding tot metselaar, tegelzetter, schrijnwerker, schilder, ...achter de rug hebben, en zich willen vestigen als algemeen aannemer.
- Personen die reeds voor één van de andere vestigingsactiviteiten voldoen en die extra kennis willen verwerven om zich als algemeen aannemer te vestigen.
- Professionelen uit de bouw die zich willen bijscholen tot werfleider of projectcoördinator.

Cursisten met voorkennis in de bouw of die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen starten met deze opleiding. 
Toelating gebeurt op basis van 3 criteria: (indien niet voldaan aan AL deze criteria kan u niet deelnemen aan de opleiding) 
- voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
- een test die de basiskennis bouw (Studie van het bouwproces, Planlezen, Bouwtechnologie) toetst
- een intakegesprek waarbij naar de motivatie van de deelnemer wordt gepeild

Toelatingsvoorwaarden

HBO5 Bouwkunde
OF
TSO 3de graad Bouw- en houtkunde
OF
TSO 3de graad Bouwtechnieken
OF
Professionele Bachelor Bouw
OF
Reeds voor minstens één van de volgende vestigingsactiviteiten hun beroepsbekwaamheid kunnen aantonen: aannemer ruwbouw en aannemer dakbedekking

OF
Minstens 5 jaar werkervaring in de bouwsector (indien geen diploma bouwtechniek)

OF
Een diploma 3de graad TSO met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw.
OF
Professionele bachelor met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw
OF
BSO 3de graad Bouw met minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring in de bouw

Programma 

1e jaar

Module technische kennis  (112u)
- Bouwrijp maken terrein
- Uitzetten van een bouw
- Werfinrichting
- Grondwerken en riolering
- Ruwbouwactiviteiten
- Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
- Isolatie
- Schrijnwerkers- en glazenmaker activiteiten
- Technieken (sanitair, CV, ventilatie, elektrotechnische installatie)
- Afwerking
- Moduleproef

Module basis informatica MS en internet     (28u)
- Basis gebruik van MS Exel 
- MS Word voor beginners
- Planningsprogramma  en MS Outlook
- Calculatieprogramma
- Werken met een tekenprogramma
- Werken met internet
- Moduleproef 

 

2e jaar

Module administratieve kennis (28u)
- Regelgeving Stedenbouw
- Hoofdelijke Aansprakelijkheid
- Wet Breyne
- Energieprestatieregelgeving
- Overheidsopdrachten
- Administratieve formaliteiten
- Moduleproef

Module Inleiding tot BIM    (12u)
- Kennismaking – wat is BIM   
- Hoe BIM interpreteren en gebruiken   
- De voordelen van BIM    
- Hoe BIM in communicatie gebruiken    
- BIM tips 
- Moduleproef   

Algemene Modules, 100% aanwezigheid vereist
- Basisveiligheid door aannemers niveau 12 (16u)
- Asbest (8u)
- Werken op hoogte (4u)

Module plannings- en coördinatietechnieken, projectmanagement (40u)
- Soorten planningstechnieken
- Opbouw werfplanning
- Case-study
- Kritische factoren binnen het bouwproces
- Coördinatie en beheersing
- Moduleproef

Eindproef Projectcoördinator bouw

Module beheerskennis (48u)
- Product- en dienstenassortiment
- Bedrijfsformules
- Financieel beleid
- Personeelsbeleid
- Aankoop- en voorraadbeleid
- Infrastructuur

Eindproef Algemeen aannemer

 

Elke kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wordt voor de start van de opleiding uitgenodigd om een test af te leggen waarbij de basiskennis van bouwtechniek wordt getoetst.  Tevens is er een intakegesprek voorzien waarbij gepolst wordt naar de motivatie.

 • Genk T2-campus

aanslaan van lasten - veilig lasten heisen en verplaatsen

€195.00 €161.16
 • Genk T2-campus

Lean in de bouw - haal meer uit een bouwproject

€225.00 €185.95
 • Genk T2-campus

Projectmanagement in de bouw

€230.00 €190.08
 • Genk T2-campus

Wegsignalisatie bij bouwwerken

€225.00 €185.95
 • Genk T2-campus

Optimaal magazijnbeheer voor het bouwbedrijf

€230.00 €190.08