RESCert-installateur van hernieuwbare energie - fotovoltaïsche installaties

Het Vlaams-, Waals- en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op ‘het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs’. Bij SYNTRA Limburg kan je deze opleidingen van RESCert "Renewable Energy Systems Certification" volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van kleinschalige/residentiële energiesystemen. Deze opleidingen zijn erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Genk T2-campus

20/09/2022

m
d av
w
d
v
z
z

Genk T2-campus

21/09/2022

m
d
w
d av
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 14 sessies
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques

Deze opleiding duurt 52 uur (= 13 lessen) en bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Het hoofdaandeel is theorie, maar er is voldoende gelegenheid tot praktijkoefening via het uitvoeren van een fotovoltaïsche installatie op het energiedak en in de labo’s van de T2-campus.
Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen (les 14 en 15). Indien je slaagt voor dit examen, kun je je laten registeren bij RESCert als erkend installateur. RESCert rekent hiervoor een administratieve kost aan van 250€.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen. Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van elektrotechnische activiteiten is echter aan te raden. Om het certificaat bij RESCert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van RESCert. Deze voorwaarden kan je terugvinden op de website van RESCert.

Klik hier voor meer uitleg bij de aanvraagprocedure via RESCert om jouw erkenning in orde te brengen. (Na het slagen van alle examens)

Meer info over wat je allemaal ziet in de opleiding, neem dan hier een kijkje. 

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00198
 • Officiële opleidingsnaam : Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - fotovoltaïsche zonne-energiesystemen
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector.

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie
Kadering van hernieuwbare energie
(enkele begrippen, bestaansreden, de hernieuwbare energiebronnen)
De verschillende elementen van het energiebeleid
(beleidslijnen en cijfers)
De verschillende elementen van het milieubeleid
(beleidslijnen en cijfers)
Normalisatie, markering, labels & certificering
(componenten, systemen, installatiebedrijven en installateurs)

Module 2: Reglementering en ondersteunende mechanismen
De elektriciteitsmarkt kennen
De voornaamste stedenbouwkundige voorschriften kennen
(synthese van de reglementaire aspecten)
De plaats van PV in de EPB-reglementering
Subsidies bij de installatie en steun bij de productie
(synthese van de steunmechanismen)
Afschrijving en winst van PV
(de rendabiliteit van een installatie berekenen)

Module 3: Inleiding op de fotovoltaïsche technologie
De algemene basis van de technologie verwerven
(zonnestraling, historiek, ligging en cijfers van de PV-installaties)
De fotovoltaïsche cellen
(fabricage, werking, types en rendement)
De fotovoltaïsche modules
(fabricage, montage, types, beveiliging en rendement)
De fotovoltaïsche installaties
(welke?, installatievoorwaarden en elektrische eigenschappen)

Module 4: Ontwerp van een fotovoltaïsche installatie (≤ 10kVA)
Voor de installatie benodigd materiaal
(modules, omvormer, meters, kabels, elektrisch materiaal,…)
Dimensioneren van de componenten van een ‘aan het elektriciteitsnet gekoppelde installatie’
(aantal modules, vermogen, spanning, stroom, keuze omvormer, lijnverliezen, energiebalans)
Analyse van de kosten van een fotovoltaïsche installatie
(kostprijs, bestek, verkoopsvoorwaarden)
De impact van een fotovoltaïsche installatie op het milieu
(terugverdientijd, CO2 en koolstofbalans)

Module 5: Uitvoering van een fotovoltaïsche installatie (≤ 10kVA)
Beoordelingen van de door het gebouw gestelde beperkingen
(staat v/h dak, situatie gebouw, plaatsbepaling, veiligheid en risico’s)
De fotovoltaïsche installatie monteren
(modules monteren, omvormer monteren, elektrische aansluitingen, controle, …)
Oplevering en inbedrijfstelling van de fotovoltaïsche installatie
(principes en procedures voor aansluiting op het net, controle)
Opvolging van de fotovoltaïsche installatie
(overdracht, onderhoud, monitoring, defecten, …)

Docent: Renaat Swennen, https://www.linkedin.com/in/renaatswennen 

Val je als werkgever onder het PSC 149.01?
Neem dan zeker contact op met Volta!
Volta betaalt immers een premie tot € 15,50 per uur wanneer je je arbeider een erkende opleiding laat volgen en je beantwoordt aan de voorwaarden.
Meer info? www.volta-org.be, 02 476 16 76 of contacteer je regionaal adviseur!

Genk T2-campus

m
d av
w
d
v
z
z

20/09/2022

Genk T2-campus

m
d
w
d av
v
z
z
Bijna volzet

21/09/2022

Renaat Swennen

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€801.65
Incl.€970.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 641.32
 • KO** 561.16

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Westerlo
 • Genk T2-campus

EPB-verslaggever

€2160.00 €1785.12
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - thermische zonne-energiesystemen - combi

€860.00 €710.74
 • Genk T2-campus

Basisopleiding Energiedeskundige type A

€1280.00 €1057.85
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - warmtepompen

€750.00 €619.83