Residentieel ventilatietechnicus

Ventileren is lucht aanvoeren en tegelijk een zelfde hoeveelheid vervuilde lucht afvoeren. Het vinden van het juiste evenwicht is de sleutel voor een optimale ventilatie. Uitgerekend hier komt het vakmanschap aan de oppervlakte.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Ventilatieregeling is geen sinecure, zeker als je weet dat er diverse ventilatiesystemen op de markt zijn, elk met eigen specifieke kenmerken en toepassingen. Correct installeren, afstellen en onderhouden van ventilatiesystemen en de ventilatiekanalen ervan leer je in de opleiding residentieel ventilatietechnicus. Er staat dan ook veel op het spel, want een goed geventileerde omgeving heeft regelrechte invloed op de gezondheid van de bewoners.

Doelgroep

Iedereen die zich wil bekwamen in het installeren van residentiële ventilatiesystemen, en zich in orde wil stellen met de vestigingswet rond ventilatietechnicus.

Toelatingsvoorwaarden

Aantoonbare Ervaring 
De cursist is als zelfstandige of als KMO-medewerker actief in het beroep van aannemer installateur centrale verwarming, aannemer installateur individuele gastoestellen, aannemer installateur sanitaire installaties, elektrotechnisch installateur of installateur airco en warmtepompen. Dit wordt aangetoond met een attest van de werkgever.

Kwalificatiebewijs 
De cursist bezit een attest (diploma, getuigschrift, ...) van aannemer installateur centrale verwarming, aannemer installateur individuele gastoestellen, aannemer installateur sanitaire installaties, elektrotechnisch installateur of installateur airco en warmtepompen. Zowel attesten van SYNTRA als van buiten SYNTRA komen in aanmerking.

Inleiding tot residentiele ventilatie (20u)

 • Wettelijk kader
 • Luchtdichtheid van gebouwen
 • Comfortabel binnenklimaat
 • Bepalingsmethode van ventilatie in niet-residentiële gebouwen
 • Eisen van de ventilatie in niet-residentiële gebouwen
 • Terminologie en nuttige adressen

Ventilatietechnieken: ontwerp en berekening (20u)

 • Bepalen van het nodige luchtdebiet
 • Werkwijze voor het bepalen van de debieten
 • Balans tussen toe- en afvoer
 • Welk rekensysteem toepassen
 • Onderdelen van een ventilatie-installatie
 • Ontwerpen van een installatie
 • Eisen aan de componenten
 • Energiezuinigheid – invloed op het energieverbruik
 • Warmterecuperatie
 • Principes van het luchtdicht bouwen
 • Ventilatie van de speciale ruimten – voorzieningen
 • Ventilatie van opstellingsruimte voor verbrandingstoestellen
 • Ruimten binnen het beschermd volume
 • Voorzieningen voor ventilatie in speciale ruimtes
 • Ontwerpen van de verschillende kanaalsystemen

Ventilatietechnieken: uitvoering (16u)

 • Monteren van de installatie
 • Correcte afstelling van de debieten
 • Oplevering van de installatie
 • Correct gebruik van de ventilatie
 • Noodzaak en principe van regeling van de debieten
 • Regelstrategie in functie van de behoefte
 • Wederzijdse beïnvloeding toe- en afvoer
 • Installatie en onderhoud

Moduleproef (4u)

 • Genk T2-campus

Gasvormige brandstof module GI (met CERGA)

€1216.00 €1004.96
 • Genk T2-campus

Basisopleiding CERGA

€500.00 €413.22
 • Genk T2-campus

Aannemer installateur centrale verwarming en Sanitair

€730.00 €603.31
 • Genk T2-campus

Gasvormige brandstof module GII (de oude G3)

€486.00 €401.65