Rijschoollesgever: brevet II praktijklesgever

Verschillende rijscholen in Vlaanderen hebben vacatures voor rijschoollesgevers auto of motorfiets. Om les te mogen geven in een erkende rijschool moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Dat brevet kun je maar behalen nadat je slaagt voor examens ingericht door de Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen.  Via SYNTRA kan je de opleiding rijschoollesgever volgen en je zo voorbereiden op het examen.  Ga je voor brevet II, dan kan je enkel de praktijklessen auto geven.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Op vraag van FEDERDRIVE, de Federatie van Erkende Rijscholen, richt Syntra een opleidingscursus in om kandidaat-rijlesgevers op de (moeilijke) examens voor te bereiden. 
Meer info over het beroep van rijlesgever u op de website van Edulogia, het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie.   

Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding. SYNTRA Limburg is een opleidingsverstrekker die erkend is door de Gewesten, zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de erkenning van rijscholen. Hierdoor moeten onze cursisten tot 25% minder stage lopen dan iemand die les volgt bij een niet-erkende instelling.

Soorten brevetten:

 • Brevet II: praktijklesgever cat. B
 • Brevet III: theorielesgever
 • Brevet IV: praktijklesgever cat. A en AM
 • Brevet V: praktijklesgever cat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E (indien de lesgever in het bezit is van het overeenstemmend rijbewijs)
  Brevet I: directeur

Toelatingsvoorwaarden die toegang verlenen tot het beroep:

 • Brevet II en III:  minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B
 • Brevet IV:  houder zijn van een geldig rijbewijs Cat A.
 • Brevet V:  houder zijn van een geldig rijbewijs van de categorie waarin het onderricht zal gegeven worden
 • van goed gedrag en zeden zijn
 • theorielesgever: houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de niveau’s A, B of C van de Rijksbesturen
 • niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten)
 • houder zijn van een attest van rijgeschiktheid (medische schifting)
 • niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen

De opleiding start met een infosessie en maakt als eerste les deel uit van het lessenpakket.  Aanwezigheid is dus vereist!

Aantal uren stage voor de kandidaten voor brevet II en III:

De kandidaten voor het brevet II moeten, na in de schriftelijke en de mondelinge proef geslaagd te zijn en voor ze de modelles geven,
een stage in een erkende rijschool doen, in de hoedanigheid van instructeur in het vak dat met het gevraagde brevet overeenstemt.
Voor elk brevet, moeten zij een minimumaantal van 300 uren les geven.

De kandidaten voor het brevet III doorlopen, na het slagen voor de schriftelijke en mondelinge proeven en vóór het afleggen van de modelles,
een stage als instructeur in de discipline overeenkomstig het brevet III, in één of meerdere erkende rijscholen of in het kader van lessen gegeven
door één of meerdere erkende rijscholen buiten hun lokalen.
Zij moeten minimaal 76 uren les geven.

Voor de kandidaten die bij SYNTRA erkende opleiding hebben gevolgd, wordt dit minimum verlaagd tot 3/4 van het hierboven bepaalde minimum.
De kandidaat voor een brevet van rijschoolinstructeur, die reeds houder is van een ander brevet, moet een stage verrichten waarin hij les geeft
gedurende het equivalent van 2/3 van het minimum van de uren voorzien in het eerste lid.

Doelgroep

iedereen die rijles wil geven aan toekomstige bestuurders van personenwagens

Lesgever praktijk (brevet II)

 • Module 1: Verkeersreglementering (80u)
  • wettelijke en reglementaire bepalingen voor het wegverkeer
  • de bestuurder
  • de weg
  • medeweggebruiker
  • algemene voorschriften en diversen
  • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
  • veiligheidsinrichtingen van de voertuigen
  • regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig

 

 • Module 2: Automechaniek (32u)
  • algemeen
  • de motor
  • de remmen
  • transmissie of overbrengingssysteem
  • de ophanging
  • de stuurinrichting
  • het elektrische systeem

 

 • Module 3: Methodieken (36u)
  • methodiek en didactiek van de praktijkles
  • instructiebekwaamheid
  • methodiek en analyse
  • handelingsanalyse
  • verkeersgedrag en basisrijtechnieken
  • technische vaardigheden
  • inzichten en problemen van andere weggebruikers
  • kennis van de elementen die het rijgedrag beïnvloeden
  • anticipatief en preventief rijgedrag

  

Praktijklesgever brevet II (module 1, 2 en 3)
Theorielesgever brevet III (module 1 en 3)
In het inschrijvingsgeld is alles inbegrepen: lesboeken, brochures, documentatie, inschrijvingsrecht 1 examenzittijd en administratie.

Na de opleiding en de examens volgt er een verplichte stage.  Ziehier de wettekst die de regels betreffende de verplichte stage beschrijft:

Aantal uren stage voor de kandidaten voor brevet II en III:

De kandidaten voor het brevet II moeten, na in de schriftelijke en de mondelinge proef geslaagd te zijn en voor ze de modelles geven,
een stage in een erkende rijschool doen, in de hoedanigheid van instructeur in het vak dat met het gevraagde brevet overeenstemt.
Voor elk brevet, moeten zij een minimumaantal van 300 uren les geven.

De kandidaten voor het brevet III doorlopen, na het slagen voor de schriftelijke en mondelinge proeven en vóór het afleggen van de modelles,
een stage als instructeur in de discipline overeenkomstig het brevet III, in één of meerdere erkende rijscholen of in het kader van lessen gegeven
door één of meerdere erkende rijscholen buiten hun lokalen.
Zij moeten minimaal 76 uren les geven.

Voor de kandidaten die bij SYNTRA erkende opleiding hebben gevolgd, wordt dit minimum verlaagd tot 3/4 van het hierboven bepaalde minimum.
De kandidaat voor een brevet van rijschoolinstructeur, die reeds houder is van een ander brevet, moet een stage verrichten waarin hij les geeft
gedurende het equivalent van 2/3 van het minimum van de uren voorzien in het eerste lid.

LET OP: in het Syntra-inschrijvingsgeld is de retributie van 27 € om deel te nemen aan de brevettenexamens niet inbegrepen!  De deelnemers krijgen een factuur van 27 € naar hun thuisadres verzonden door MOW (departement Mobiliteit en Openbare Werken).

 • Hasselt

Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: vaste en vloeibare stoffen - hernieuwing

€595.00 €491.74
 • ATLAS COLLEGE TECHNIEK & INNOVATIE

Basis ADR colli ism. ATRIUM en St-Lodewijk

€445.00 €367.77
 • ATLAS COLLEGE TECHNIEK & INNOVATIE

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en St-Lodewijk

€381.00 €314.88
 • Hasselt

Documenten internationale handel

€225.00 €185.95
 • Hasselt

Gevaarlijke goederen in mijn bedrijf - en wat nu?

€220.00 €181.82