Summer School: Veilig werken op hoogte - bouwen van steigers

Na het volgen van deze opleiding kan men stellingen correct gebruiken, opbouwen en keuren

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
 • van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van
 • de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor personen die steigers gebruiken, opbouwen en controleren.

Opleidingsonderdelen:

 • Veilig betreden van steigers en stellingen
 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen
 • De Roepsteen
 • Genk T2-campus

VCA voor operationele medewerkers (B-VCA)

€185.00 €152.89
 • Genk T2-campus
 • OFFICENTER GEEL
 • Pelt

Winteropleiding - Veiligheid voor sectorintreders (i.s.m. Bouwunie Limburg)

€250.47 €207.00
 • Genk T2-campus

Bijscholing inbraakbeveiliging conceptie van alarmsystemen

€425.00 €351.24
 • De Roepsteen

VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA)

€310.00 €256.20