Prijs: 
Inschrijving €195 (incl. btw)
Extra kosten:
 • Handboeken: €80.00

Bespaar op deze opleiding

Droom je van een eigen zaak? Wil je weten of jouw idee haalbaar is? Kan je niet langer wachten op antwoorden? Dan is de superversnelde versie van onze cursus bedrijfsbeheer echt iets voor jou! Je krijgt 3 keer per week les en nadien ontvang je het attest!

Als je slaagt ontvang je het vereiste getuigschrift nodig voor opstart van een eigen onderneming. Na de opleiding ben je immers op de hoogte van zowel de administratieve als de wettelijke en financiële kant van bedrijfsvoering. Maar vooral: je bent in staat om ze meteen in praktijk toe te passen.

Door middel van het maken van een haalbaarheidsstudie ontdek je of jouw droom werkelijkheid kan worden. Bovendien is deze studie een hulpmiddel bij het overtuigen van een financiële instelling. Gedurende de volledige opleiding word je intensief begeleid door docenten met een stevige praktijkervaring. De eigentijdse en praktijkgerichte aanpak die SYNTRA hanteert is een garantie tot succes.

Bij SYNTRA kan je aan de slag via verschillende formules.

 • Standaard cursus: 1 keer per week les volgen gedurende 1 jaar
 • Versnelde cursus:  2 keer per week les volgen gedurende een half jaar
 • Superversnelde cursus: 3 keer per week les volgen gedurende 3 maanden
 • Summer school: een extra optie om in juli & augustus 5 voormiddagen per week les te volgen gedurende 6 weken
 • E-bbh: via online modules en klassikale coachingsessies op eigen tempo het attest verwerven
Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Genk 20-03-2018    08:45 132 Schrijf in
Doelgroep: 
 • Voor wie over een ontembaar enthousiasme beschikt om van start te gaan als zelfstandig ondernemer
 • Voor wie al over de (theoretische) basiskennis beschikt en deze in praktijk wil leren gebruiken
 • Voor al wie (snel) een attest bedrijfsbeheer wil bekomen

OPGELET: Deze superversnelde formule van bedrijfsbeheer heeft een zeer hoog tempo. U dient binnen de 3 maanden een haalbaarheidsstudie uit te werken. Indien u moeite heeft met de Nederlandse taal of niet zeker bent van uw snelheid van het verwerken van leerstof, dan dient u basiskennis bedrijfsbeheer te volgen (1 maal les per week, gedurende 1 jaar). Bij superversneld bedrijfsbeheer kunt u geen gebruik maken van de leercoach. Dit kan enkel bij basiskennis bedrijfsbeheer of bedrijfsbeheer versneld.

Programma: 

De opleiding 'basiskennis bedrijfsbeheer'  bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het aanleren van de basisvaardigheden voor administratie en boekhouden.
 • De uitwerking van een haalbaarheidsstudie, waarin alle aspecten van een startende onderneming worden uitgewerkt:
  • commerciële aspecten
  • juridische aspecten
  • financieel beleid

Je krijgt niet enkel de theorie mee, maar je leert de juiste vaardigheden en attitudes aan om van jouw zaak een succes te maken.

Basisvaardigheden:

Administratie & boekhouden (24u)

 • wettelijke bepalingen over de boekhouding van de KMO
 • BTW- reglementering:
  • tarieven
  • toepassingsgebied
  • maatstaf van heffing
  • aftrekregeling
  • handels- en betalingsdocumenten
  • lezen &  interpreteren van de dagboeken en de BTW–aangifte
  • afschrijvingen
  • resultatenrekening
 • schriftelijk examen

Haalbaarheidsstudie:

Info haalbaarheidsstudie (4u)

 • uiteenzetting door de docent over de onderdelen van de haalbaarheidsstudie
 • globale situering van de sleutel- en ondernemerscompetenties

Commercieel beleid  (28u)

 • de ondernemer en zijn omgeving: marktanalyse:
  • vestigingsplaats
  • eigen aanbod in de markt
  • assortiment
  • omzetprognose
  • SWOT - analyse
 • aankooptechnieken
 • negotiatietechnieken
 • verkooptechnieken
 • commerciële communicatie
 • klachtenbehandeling
 • mondelinge bespreking van het commercieel plan

Recht (28u)

 • formaliteiten bij de start van een onderneming
 • sociaal statuut van de zelfstandige
 • juridische vorm van een onderneming
 • wet op de handelspraktijken
 • huwelijkscontracten en samenlevingscontracten
 • contracten m.b.t. bouwen, huren en kopen
 • aansprakelijkheid en verzekeringen
 • mondeling of schriftelijk examen

Financieel beleid (44u)

 • het investeringsplan met de vaste & vlottende activa
 • het financieringsplan met eigen en vreemde middelen
 • de structuur van de balans
 • kostenstructuur
  • vaste & variabele kosten
  • kostensoorten
  • kostprijsanalyse
   • contributiemarge en break-evenpoint
   • fiscaliteit:
    • personenbelasting
    • vennootschapsbelasting
 • bedrijfseconomisch resultatenschema
 • projectbeoordeling
 • mondelinge bespreking van het financieel plan

 Visie en strategie (4u)

 • strategische visie voor het eigen project
 • slotbeoordeling ondernemerscompetenties