Tekla structures staal/beton-bouwtekenen - gevorderd

Tekla Structures is het meest gebruikte pakket voor het modelleren van staal- en betonconstructies in 3D. Tijdens deze opleiding gaan we in op het opzetten van het 3D model. Dit virtueel prototype laat toe om conflicten en problemen op te lossen voor zich stellen tijdens de uitvoering.
Overzichtstekeningen, details en hoeveelheden worden automatisch gegenereerd vanuit het model.

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Doelgroep

bouwprofessionelen: ingenieurs, tekenaars, projectleiders, …

De modelfolder
Bestanden en subfolders

Referentiemodellen

Nummeren van onderdelen
Wijzigingen in het model
o hernummeren
o instellingen voor hernummeren
o wijzigingen tekeningen
o revisies tekeningen & revisiebeheer

Stortzijde betonnen elementen
o Definiëren
o Tonen
o Wijzigen
o Vastleggen op tekeningen

Boutengroepen:
o sleuf & tapgaten
o bouten als deuvels, ankers of spouwankers
o gesplitste boutengroep plaatsen
o cirkelvormig patroon
o enkele bout verplaatsen
o coördinatenlijst
o boutonderdelen wijzigen of toevoegen
o boutendatabase aanpassen

Materialendatabase

Profielendatabase
o Profielen bewerken
o Profielen toevoegen
o Parametrische profielen

Fasemanager
o Een model in fazes indelen
o Fazes tonen
o Bouten in fazes
o Invloed op nummering
o Fazelijsten

Opdelen in vrachten:
o Vrachten tonen
o Vrachtenlijsten

Werkbalken aanpassen:
o werkbalken aan- & uitzetten
o iconen toevoegen
o extra werkbalk maken

Gebruikerscomponenten aanmaken
& beheren

Controle van het model
o clash check
o wat met instortvoorzieningen
o controle met lijsten
o database controleren en repareren

Stramien magnetisch maken

Tekeningen maken
Overzichtstekeningen
o Bematen
o Weergave van bouten
o Onderdeellabels
Onderdeeltekeningen
Merktekeningen
Betontekeningen
Tekeninginstellingen
o Overzicht
o Wijzigen & opslaan

Tekeningenlijst
o Tekeningen selecteren
o Status
o Wat bij wijzigingen?
o Revisies

Speciale profielen:
Getoogde profielen, polyprofielen, orthogonale profielen & dubbele profielen

Polygone plaat met veranderlijke dikte

Onderdelen splitsen en combineren

Objecten verplaatsen/kopiëren naar een ander vlak
Objecten kopiëren naar een ander object en uit een bestaand model
Opgelet met kopiëren asymmetrische onderdelen.

Informatie over objecten, bouten en merken opvragen

Zwaartepunt bepalen

  • Genk T2-campus

AutoCAD - Revit architecture basis

€425.00 €351.24
  • Genk T2-campus

SketchUp - basis

€265.00 €219.01
  • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding MEP tekenaar

€1200.00 €991.74
  • Pelt

Voltijdse dagopleiding BIM staaltekenaar

€1200.00 €991.74