Urban Farmer

Hoe kan korte keten en landbouw in een (semi)-stedelijke setting voor jou als (toekomstig) ondernemer een meerwaarde zijn? Op zoek naar nieuwe manieren om voedsel te produceren?

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Schaarste aan landbouwgronden, vervuiling door mestoverschotten en pesticiden. Het is duidelijk dat onze voedselproductie aan een nieuwe en duurzame invulling toe is. In deze opleiding leer je of duurzame landbouw op maat van de stad een oplossing is? 

Doelgroep

- Herboristen

- Tuinaanlegger-groenbeheerder

- Landbouwer

-  

Inleiding, kader en wetgeving (32u)

Thema: inleiding: inzicht in de sector

 • Wat is Urban Farming?
 • Waarom Urban Farming?
 • Wat typeert Urban Farming?
 • Urban farming als sector, als werkgever
 • Wie vertegenwoordigt de sector? Zowel lokaal, nationaal, internationaal

Thema: Kader en wetgeving

 • Duurzaamheid en ethiek
 • HACCP
 • Wetgeving

Teelttechnieken (60u) 

Thema: Dierlijke productie

 • Voedingsleer
 • Dierengezondheid
 • Dieren in de stadslandbouw
 • Vissen
 • Klassieke landbouwdieren in de stadslandbouw
 • Insecten
 • Bedrijfsbezoeken

Thema: Plantaardige productie

 • Bemestingsleer
 • Gewasbescherming
 • Teeltplanning en -technieken geïntegreerd per typeteelt
 • Gewassen in de stadslandbouw- beschrijvend en voorbeelden
 • Bedrijfsbezoeken

Toegepaste bedrijfsvoering en marketing (32u) 

Thema: Toegepaste bedrijfsvoering en marketing

 • Business concept vertalen in een businessplan
 • Specifieke verdienmodellen
 • Berekenen rendabiliteit vzw voedselteams contacteren
 • Werken met werknemers? Zo ja Welke?
 • Voordelen kansengroepen
 • Specifieke rechtsvormen
 • Bedrijfsstructuren en samenwerkingsvormen
 • Mogelijke uitbatingsvormen. Voor- en nadelen. Welke zijn gangbaar in de stadslandbouw?
 • Fiscaliteit in de stadslandbouw
 • Kostprijs vennootschap - Verschillende BTW-regimes incl. bijhorende formaliteiten
 • Hoe samenwerking organiseren onder vennoten en coöperanten
 • Specifieke wetgeving
 • Verzekeringen

Thema: Toegepaste marketing

 • Sociale media
 • Story telling
 • Communicatiemix

Analyseoefening -  (16u)

 • Analyse van de werking van een Urban Farming onderneming door middel van een observatie en een interview
 • Opmaak SWOT analyse

Eindproef  

 Docent: Alexander Kerbusch,

De dagen waarop de bedrijfsbezoeken doorgaan kunnen afwijken van de lesavond en zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Tuinaanlegger-groenbeheerder

€895.00 €739.67