Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg

Waarom het getuigschrift van vakbekwaamheid behalen? Het oprichten of het overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg kan niet zomaar. Er is namelijk een vervoervergunning vereist om deze activiteit uit te oefenen.

Hasselt

19/09/2020

m
d
w
d
v
z d
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 1 jaar
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze vergunningen moeten worden aangevraagd voor elk in België ingeschreven motorvoertuig dat u heeft aangekocht, gehuurd of geleased om aan beroepsgoederenvervoer over de weg te doen.

Vooraleer u bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Openbare Werken de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u  voldoen aan de 4 voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze 4 voorwaarden zijn:

 • een bedrijfszetel in België hebben
 • de voorwaarde inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijk persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het internationaal goederenvervoer over de weg
 • de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke perso(o)n(en) belast met de leiding van de vervoerwerkzaamheden mag (mogen) geen ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of geen beroepsverbod zijn opgelegd tot het uitoefenen van een koopmansbedrijf. Dit wordt aangetoond met een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 1
 • de voorwaarde inzake financiële draagkracht: een onderneming voldoet aan deze voorwaarde, wanneer zij aantoont een hoofdelijke borgtocht te hebben gesteld
 • waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal motorvoertuigen waarvoor een kopie van de vergunning nationaal vervoer of van de vergunning communautair vervoer werd gevraagd. Dit wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Om het getuigschrift van vakbekwaamheid te behalen, dient men de cursus bij te wonen die wordt georganiseerd door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) en te slagen in het schriftelijk en het mondeling examen volgend op deze cursus.

Merk op dat een getuigschrift van vakbekwaamheid dus niet hetzelfde is als een vervoervergunning. De voorwaarde inzake vakbekwaamheid is dus slechts één van de vier specifieke voorwaarden die moeten vervuld zijn om een vergunning te kunnen aanvragen.

Hoe inschrijven + wat kost de cursus? Om in te schrijven op de cursus dient men het bijgevoegde inschrijvingsformulier te printen, in te vullen en te ondertekenen. U kan het opsturen via fax of via gewone post. Na ontvangst van uw inschrijving zal het ITLB een factuur opmaken. Het inschrijvingsrecht bedraagt €930 en omvat de kostprijs van de lessen en de volledige set handboeken. Inschrijven via onze website en via www.itlb.be. U betaalt rechtstreeks aan het ITLB.  

Wat verstaat men onder beroepsgoederenvervoer? Onder beroepsgoederenvervoer verstaat men het verrichten van vervoer van zaken tegen vergoeding, waarbij de zaken die u vervoert niet uw eigendom zijn of niet het voorwerp uitmaken van uw handel, nijverheid of bedrijf. Bovendien hebben de motorvoertuigen waarmee u deze goederen vervoert een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Anders gezegd gaat het om vervoer van zaken voor rekening van derden waarvoor men een vergoeding ontvangt. Merk op dat de verhuring van een voertuig met chauffeur wordt gelijkgesteld met vervoer voor rekening van derden tegen vergoeding.

Hasselt

m
d
w
d
v
z d
z

19/09/2020

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SYNTRA Limburg. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

 • Vlaams opleidingsverlof mogelijk

  Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Meer informatie over Vlaams opleidingsverlof vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • GOIT

Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

€127.00 €104.96
 • Hasselt

Summer School: ADR voor binnendienstmedewerkers

€180.00 €148.76
 • Hasselt

Rijschoollesgever: brevet III theorielesgever

€615.00 €508.26
 • Hasselt

Rijschoollesgever: brevet II praktijklesgever

€795.00 €657.02
 • Hasselt

Veiligheidsadviseur ADR wegtransport: vaste en vloeibare stoffen

€995.00 €822.31