Vastgoedexpert

Op 19 april 2017 werd een nieuwe wet goedgekeurd, die nog een aantal belangrijke wijzigingen heeft aangebracht aan het nationaal register van gerechtsdeskundigen. Bovendien werd op 25 april 2017 de deontologische code voor de gerechtsdeskundigen vastgesteld. Zowel de wetswijziging als de code zijn op 10 juni 2017 in werking getreden. Opleiding en beroepsbekwaamheid worden nu meer dan ooit belangrijke criteria om als vastgoedexpert te kunnen optreden.

Genk T2-campus

09/09/2019

m av
d
w av
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
 • 2 jaren
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De titel van vastgoedexpert wordt binnen afzienbare tijd beschermd. Een ontwerp van verzoekschrift werd reeds uitgewerkt. Ons opleidingscurriculum houdt rekening met de inhoud van dit verzoekschrift.

Samengevat valt het beroep van vastgoedexpert uiteen in drie grote blokken:

 • De vastgoedexpert-taxateur maakt waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, bevindingstaten en schaderegelingen op basis van professionele maatstaven en motiveringen. Taxatie is echter geen exacte wetenschap, maar is een gefundeerde waardebepaling op basis van de gehanteerde maatstaven, berekeningen, methoden en motiveringen.
  • waardebepalingen
  • plaatsbeschrijvingen
  • bevindingsstaten
  • schaderegeling- schadebeheer
 • De vastgoedexpert-syndicus is een deskundige inzake het administratief, bouwkundig en technisch beheer van onroerende goederen.
 • De vastgoedexpert-rentmeester is een deskundige inzake het beheer van private onroerende goederen.

Doelgroep

Iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en een beroep als expert-taxateur, expert-syndicus, expert-plaatsbeschrijver, expert-schaderegelaar of expert-rentmeester wil uitvoeren.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar. Kopie van diploma dient bij inschrijving te worden binnengebracht op de campus of gemaild naar bea.vannoppen@syntra-limburg.be om definitief ingeschreven te zijn.
 • Of geslaagd zijn in de EVC/EVK procedure. Deze EVC/EVK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA netwerk en gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 30 augustus op de campus ingediend zijn. Een informatieavond over deze procedure vindt plaats op dinsdag 20 augustus 2019 om 19u00 op de campus Genk, Thorpark 8040. De infoavond over de opleiding zelf heeft plaats op zaterdag 25 mei van 13u tot 16u of dinsdag 3 september van 18u tot 21u op dezelfde locatie.
 • basisbeginselen van de vastgoedexpertise
 • basiskennis en grondige kennis recht
 • basiskennis en grondige kennis bouwkunde en technologie
 • expert-rentmeester
 • expert-taxateur
 • expert-plaatsbeschrijver
 • expert syndicus
 • expert-schaderegelaar/schadebeheerder
 • toepaste managementsvaardigheden
 • begeleiding eindwerk.

Genk T2-campus

m av
d
w av
d
v
z
z

09/09/2019

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€384.30
Incl.€465.00

Andere kosten

Handboeken

Excl.€61.32
Incl.€65.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 40% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SYNTRA Limburg. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 311.934
 • KO** 267.372

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Westerlo
 • Genk T2-campus

Vastgoedmakelaar

€525.00 €433.88
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Vastgoed- en notarieel medewerker

€875.00 €723.14
 • Genk T2-campus

Aankoopmakelaar

€475.00 €392.56
 • Genk T2-campus

Administratief vastgoedbediende

€395.00 €326.45