Vastgoedmakelaar

Je droomt van een carrière als vastgoedmakelaar, maar je hebt niet de juiste (voor)opleiding? In de opleiding vastgoedmakelaar biedt SyntraPXL de professionele theoretische en praktische onderbouw aan die je nodig hebt voor deze boeiende en gevarieerde job.

Genk T2-campus

07/09/2022

m av
d
w av
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
 • 3 jaren
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques

Het succes van diverse TV-programma's bewijst het: vastgoed zit nog steeds in de lift. Het is en blijft een actuele sector. Prijzen van woningen, appartementen en bouwgronden gaan nog altijd de hoogte in. De wetgeving daarentegen wordt alsmaar ingewikkelder, zodat een potentiële verkoper steeds vaker een beroep doet op professionele begeleiding.

Een vastgoedmakelaar treedt op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, huur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen. Hij/zij brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Hij/zij begeleidt vastgoedtransacties en zorgt voor de juiste documenten en contracten. Daarnaast is syndicus intussen een knelpuntberoep, werkzekerheid dus gegarandeerd.

Het KB van 30 augustus 2013 bepaalt dat je een bachelor-, master- of een SyntraPXL vastgoedmakelaar-diploma nodig hebt om je in te schrijven op de lijst van stagiairs-vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Zo start je de procedure op tot erkenning als zelfstandig vastgoedmakelaar en kan je aan je stage beginnen.

Het traject Vastgoedmakelaar is volop in herwerking. De vroegere eenduidige vakken hebben plaats geruimd voor thematische modules, die je vakoverschrijdende kennis aanreiken. Je krijgt dus een stevige mix van recht, bouwkunde, boekhouden, fiscale wetgeving, ruimtelijke ordening, digitale geletterdheid, waardebepaling en meer voor de kiezen. De studiedruk thuis mag je dan ook zeker niet onderschatten.

Na een gemeenschappelijk basistraject krijg je voor het eerst ook de afstudeerkeuze tussen vastgoedbemiddelaar en syndicus.

De opleiding wordt afgerond met de verdediging van een eindwerk, waarna je klaar bent om deel te nemen aan de competentietesten van het B.I.V. en je als zelfstandig vastgoedmakelaar je verplichte B.I.V. stage kan aanvatten. 

Zie je het zelfstandig statuut niet direct zitten, dan kan je uiteraard als commercieel medewerker aan de slag in een makelaarskantoor. Vastgoedbeheer en meer bepaald bediende syndicschap staat trouwens op de Knelpuntberoepenlijst 2021 van de VDAB.

 

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: Beschikbaar vanaf 15/08/2022 indien erkenning goedgekeurd wordt.
 • Officiële opleidingsnaam : Vastgoedmakelaar
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Doelgroep

De opleiding vastgoedmakelaar is bedoeld voor iedereen die werkt in de vastgoedsector of voor wie in de branche wil starten en duidelijke professionele aspiraties heeft om zelfstandig vastgoedmakelaar te worden. Ook bestemd voor personen die een verantwoordelijke beleidsfunctie in de vastgoedsector (willen) uitvoeren. 

Je kan deze opleiding ook tijdens de dag volgen op de T2-campus in Genk: 2 jaren, 4 lesdagen per week.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum een diploma ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar. Kopie van diploma breng je bij inschrijving binnen op de campus of mail je naar charlotte.brouwers@syntrapxl.be om definitief ingeschreven te zijn.
 • Of geslaagd zijn in de EVC/EVK procedure. Deze EVC/EVK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SyntraPXL netwerk en gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige competenties en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Voor het blanco EVC/EVK-formulier klik je hier. Ingevulde aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus op de campus ingediend zijn. Een informatieavond over deze procedure vindt plaats op 23 augustus om 19u op de T2-campus in Genk, Thorpark 8040. Deze avond gaat dus ENKEL OVER DE EVC/EVK-procedure. De algemene infomomenten zijn op zaterdag 21/05 van 13-16u en op dinsdag 06/09 van 18-21u.

Gemeenschappelijk basistraject

Module 1: Vastgoedfundamentals (28u)
Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar - kennismaking met de vastgoedsector

Module 2: Vastgoedmakelaar als ondernemer (36u)
Personeelsadministratie en interne organisatie vastgoedkantoor

Module 3: Vastgoeddossier (60u)
Samenstellen vastgoeddossier - basis materialenkennis - basis planlezen

Module 4: Vastgoedtransactie - Juridische context (19u)
Gerechtelijk recht - Verbintenissenrecht - Zakenrecht
Rechtsmethodologie en Practicum 

Module 5: Vastgoedtransactie - Huur (20u)
Algemeenheden - soorten huur - woningkwaliteitsnormering

Module 6: Vastgoedtransactie - Koop (28u)
Verkoop van het onroerend goed - Woningbouwwet

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed (40u)
Duurzaam renoveren - duurzame technieken 

Module 8: Vastgoed en digitalisering (20u)
Digitalisering, automatisering en customer journey in het vastgoedkantoor

Module 9: Vastgoedbeheer (24u)
Syndicus en rentmeester 

Module 10: Marketing vastgoedkantoor (24u)
Marketingtools en opmaak marketingplan 

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor (52u)
Boekhouden en opmaak financieel plan 

Module 12: Vastgoedmarkt en -waardering (28u)
Analyse van de vastgoedmarkt - vastgoedwaardering

Module 13: Vastgoedcoaching (32u)
Portefeuilleanalyse - beleggen in vastgoed - rendementsberekening

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-bemiddelaar (11 modules)

Module 1: Vastgoedprospectie (32u)
Prospectie - inkoopgesprek - waardebepaling 

Module 2: Vastgoedopdracht (32u)

Module 3: Verhuurdossier (36u)
Patrimoniumdocumentatie verhuur - plaatsbeschrijving 

Module 4: Verkoopdossier (48u)
Patrimoniumdocumentatie verkoop - ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 

Module 5: Huurovereenkomst (32u)
Juridische aspecten van de huurovereenkomst - Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up

Module 6: Verkoopovereenkomst (48u)
Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst - verkoop op plan - speciale vastgoedtransacties

Module 7: Vastgoedfiscaliteit (36u)
Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar - verkooprechten

Module 8: Vastgoedfinanciering (20u)

Module 9: Overnames (24u)
Overdracht van handelsfondsen

Module 10: Verkoop van vastgoed (20u)
Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed - verkooptechnieken 

Module 11: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Klassikale + individuele begeleiding 

Verdediging eindwerk vastgoedmakelaar - bemiddelaar

 

DE AANGEDUIDE DEELNAMEPRIJS IS DE PRIJS VOOR HET VOLLEDIGE BASISTRAJECT (ca. 1,5 jaar).

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SyntraPXL-cloud.

Wist je dat je tijdens deze opleiding als stagiair kan werken in een vastgoedkantoor (niet verwarren met de BIV-stage!)? Zulke stageovereenkomst biedt voordelen voor zowel de cursist als de stagemeester:

 • als cursist doe je enerzijds dagelijks praktische kennis op in het vastgoedkantoor en krijg je anderzijds de theoretische onderbouw tijdens de opleiding, waarbij je een maandelijkse stagevergoeding ontvangt;
 • als stagemeester/vastgoedmakelaar krijg je de kans om tegen gunstige voorwaarden een waardevolle medewerker binnen je kantoor op te leiden.

Graag meer info over de stagemogelijkheden? Contacteer edith.bijnens@syntrapxl.be

Genk T2-campus

m av
d
w av
d
v
z
z

07/09/2022

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€966.94
Incl.€1170.00

Kosten lesmateriaal

Handboeken

Excl.€75.47
Incl.€80.00

Andere kosten

Incl.€37.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 833.93
 • KO** 729.69

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Genk T2-campus

Vastgoedexpert

€525.00 €433.88
 • Genk T2-campus

Administratief vastgoedbediende

€475.00 €392.56
 • Genk T2-campus

Projectontwikkelaar vastgoed

€525.00 €433.88
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Vastgoedmakelaar

€1395.00 €1152.89
 • Genk T2-campus
of op jouw locatie

Huren en verhuren

€275.00 €227.27