Vastgoedmakelaar

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Vastgoedmakelaar

Je droomt van een carrière als vastgoedmakelaar, maar je hebt niet de juiste (voor)opleiding? In de opleiding vastgoedmakelaar biedt SyntraPXL de professionele theoretische en praktische onderbouw aan die je nodig hebt voor deze boeiende en gevarieerde job. Na een Basistraject van ca. anderhalf jaar, maak je de keuze tussen het traject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of het traject Vastgoedmakelaar-syndicus.

De aangeduide prijs geldt voor het volledige Basistraject vastgoedmakelaar van anderhalf jaar.

Heb je geen diploma hoger secundair onderwijs? Kom naar onze EVC/EVK-infoavond op dinsdag 23/08 om 19u in lokaal 3.26 - T2-campus Genk!

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Het succes van diverse TV-programma's bewijst het: vastgoed zit nog steeds in de lift. Het is en blijft een actuele sector. Prijzen van woningen, appartementen en bouwgronden gaan nog altijd de hoogte in. De wetgeving daarentegen wordt alsmaar ingewikkelder, zodat een potentiële verkoper steeds vaker een beroep doet op professionele begeleiding.

Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar treedt op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, huur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen. Hij/zij brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Hij/zij begeleidt vastgoedtransacties en zorgt voor de juiste documenten en contracten. Daarnaast is syndicus intussen een knelpuntberoep en is werkzekerheid dus gegarandeerd.

Het KB van 30 augustus 2013 bepaalt dat je een bachelor-, master- of een SyntraPXL vastgoedmakelaar-diploma nodig hebt om je in te schrijven op de lijst van stagiairs-vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.). Zo start je de procedure op tot erkenning als zelfstandig vastgoedmakelaar en kan je aan je stage beginnen.

Het traject Vastgoedmakelaar is volledig herwerkt. De vroegere eenduidige vakken hebben plaats geruimd voor thematische modules, die je vakoverschrijdende kennis aanreiken. Je krijgt dus een stevige mix van recht, bouwkunde, boekhouden, fiscale wetgeving, ruimtelijke ordening, digitale geletterdheid, waardebepaling en meer voor de kiezen. De studiedruk thuis mag je dan ook zeker niet onderschatten.

Na een gemeenschappelijk basistraject krijg je voor het eerst ook de afstudeerkeuze tussen vastgoedbemiddelaar of syndicus.

De opleiding wordt afgerond met de verdediging van een eindwerk, waarna je klaar bent om deel te nemen aan de competentietesten van het B.I.V. en je als zelfstandig vastgoedmakelaar je verplichte B.I.V. stage kan aanvatten. 

Zie je het zelfstandig statuut niet direct zitten, dan kan je uiteraard als commercieel medewerker aan de slag in een makelaarskantoor. Vastgoedbeheer en meer bepaald bediende of syndicus zelf staan trouwens op de Knelpuntberoepenlijst 2022 van de VDAB.

 

DE AANGEDUIDE DEELNAMEPRIJS IS DE PRIJS VOOR HET VOLLEDIGE BASISTRAJECT (ca. 1,5 jaar).

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SyntraPXL-cloud.

Wist je dat je tijdens deze opleiding als stagiair kan werken in een vastgoedkantoor (niet verwarren met de BIV-stage!)? Zulke stageovereenkomst biedt voordelen voor zowel de cursist als de stagemeester:

  • als cursist doe je enerzijds dagelijks praktische kennis op in het vastgoedkantoor en krijg je anderzijds de theoretische onderbouw tijdens de opleiding, waarbij je een maandelijkse stagevergoeding ontvangt;
  • als stagemeester/vastgoedmakelaar krijg je de kans om tegen gunstige voorwaarden een waardevolle medewerker binnen je kantoor op te leiden.

Graag meer info over de stagemogelijkheden? Contacteer edith.bijnens@syntrapxl.be

De opleiding vastgoedmakelaar is bedoeld voor iedereen die werkt in de vastgoedsector of voor wie in de branche wil starten en duidelijke professionele aspiraties heeft om zelfstandig vastgoedmakelaar te worden. Ook bestemd voor personen die een verantwoordelijke beleidsfunctie in de vastgoedsector (willen) uitvoeren. 

Je kan deze opleiding ook tijdens de dag volgen op de T2-campus in Genk: 2 jaren, 4 lesdagen per week.

  • Minimum een diploma ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar. Kopie van diploma breng je bij inschrijving binnen op de campus of mail je naar charlotte.brouwers@syntrapxl.be om definitief ingeschreven te zijn.
  • Of geslaagd zijn in de EVC/EVK procedure. Deze EVC/EVK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SyntraPXL netwerk en gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige competenties en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Voor het blanco EVC/EVK-formulier klik je hier. Ingevulde aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus gemaild worden naar edith.bijnens@syntrapxl.be. Een informatieavond over deze procedure vindt plaats op 23 augustus om 19u op de T2-campus in Genk, Thorpark 8040. Deze avond gaat dus ENKEL OVER DE EVC/EVK-procedure. Het algemene infomoment is gepland op dinsdag 06/09 van 18-21u.

Gemeenschappelijk basistraject

Module 1: Vastgoedfundamentals (28u)
Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar - kennismaking met de vastgoedsector

Module 2: Vastgoedmakelaar als ondernemer (36u)
Personeelsadministratie en interne organisatie vastgoedkantoor

Module 3: Vastgoeddossier (60u)
Samenstellen vastgoeddossier - basis materialenkennis - basis planlezen

Module 4: Vastgoedtransactie - Juridische context (19u)
Gerechtelijk recht - Verbintenissenrecht - Zakenrecht
Rechtsmethodologie en Practicum 

Module 5: Vastgoedtransactie - Huur (20u)
Algemeenheden - soorten huur - woningkwaliteitsnormering

Module 6: Vastgoedtransactie - Koop (28u)
Verkoop van het onroerend goed - Woningbouwwet

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed (40u)
Duurzaam renoveren - duurzame technieken 

Module 8: Vastgoed en digitalisering (20u)
Digitalisering, automatisering en customer journey in het vastgoedkantoor

Module 9: Vastgoedbeheer (24u)
Syndicus en rentmeester 

Module 10: Marketing vastgoedkantoor (24u)
Marketingtools en opmaak marketingplan 

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor (52u)
Boekhouden en opmaak financieel plan 

Module 12: Vastgoedmarkt en -waardering (28u)
Analyse van de vastgoedmarkt - vastgoedwaardering

Module 13: Vastgoedcoaching (32u)
Portefeuilleanalyse - beleggen in vastgoed - rendementsberekening

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-bemiddelaar (11 modules)

Module 1: Vastgoedprospectie (32u)
Prospectie - inkoopgesprek - waardebepaling 

Module 2: Vastgoedopdracht (32u)

Module 3: Verhuurdossier (36u)
Patrimoniumdocumentatie verhuur - plaatsbeschrijving 

Module 4: Verkoopdossier (48u)
Patrimoniumdocumentatie verkoop - ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 

Module 5: Huurovereenkomst (32u)
Juridische aspecten van de huurovereenkomst - Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up

Module 6: Verkoopovereenkomst (48u)
Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst - verkoop op plan - speciale vastgoedtransacties

Module 7: Vastgoedfiscaliteit (36u)
Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar - verkooprechten

Module 8: Vastgoedfinanciering (20u)

Module 9: Overnames (24u)
Overdracht van handelsfondsen

Module 10: Verkoop van vastgoed (20u)
Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed - verkooptechnieken 

Module 11: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Klassikale + individuele begeleiding 

Verdediging eindwerk vastgoedmakelaar - bemiddelaar

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 0.00
  • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.