Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor PA niv. 2 of 1

De aanvulling tot coördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus van 33 uur voor wie het getuigschrift van preventieadviseur al behaald heeft. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In de verschillende thema's wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich moet richten zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Doelgroep

Preventieadviseurs die hun getuigschrift  na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als coördinator wensen op te treden. Het getuigschrift preventieadviseur bepaalt welk getuigschrift behaald kan worden na de module “ aanvulling tot coördinator”. Preventieadviseurs niveau 1 kunnen een getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau A” halen. De preventieadviseurs niveau 2 kunnen het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B” halen.

Toelatingsvoorwaarden

Preventieadviseur niv. 1 of 2 

Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering ter zake
Coördinatietechnieken
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen
De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:

 • De wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
 • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten;
 • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie;
 • De reglementeringen in verband met het leefmilieu;
 • Genk T2-campus

Summer School: Inbraakbeveiliging, de specialist aan het woord

€50.00 €41.32
 • Genk T2-campus

Summer School: Veilig werken op hoogte - bouwen van steigers

€215.00 €177.69
 • Genk T2-campus

Summer School: Asbest - eenvoudige handelingen

€255.00 €210.74
 • Hasselt

Preventieadviseur niveau II

€2895.00 €2392.56
 • Genk T2-campus

Bijscholing inbraakbeveiliging installatie en onderhoud van alarmsystemen

€425.00 €351.24