Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor PA niv. 2 of 1

De aanvulling tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus voor wie het getuigschrift van preventieadviseur niveau I of II al heeft behaald. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Hasselt

28/09/2021

m
d av
w
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 10 sessies
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Bij de behandeling van de verschillende thema's gaan we zoveel mogelijk uit van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich richt zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Het opleidingsprogramma is volledig up to date met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de veiligheidscoördinator en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Preventieadviseurs die hun getuigschrift na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als veiligheidscoördinator willen optreden. Het getuigschrift preventieadviseur bepaalt welk getuigschrift je behaalt na de module “aanvulling tot coördinator”. Preventieadviseurs niveau I gaan voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau A” halen, de preventieadviseurs niveau II voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B”.

Toelatingsvoorwaarden

Getuigschrift Preventieadviseur niv. I of II.

 • Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering ter zake
 • Coördinatietechnieken
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten
  • de reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten
 • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie
 • De reglementeringen in verband met het leefmilieu
 • Verdedigen eindwerkcase en mondelinge proef over de parate kennis van de leerstof.

SYNTRA Limburg is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SYNTRA-cloud.

Bij de start van het cursusjaar krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten. Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt het grootste deel van de lessen op de campus plaats. Sommige lessen zullen ook online gegeven worden.
Je houdt er best rekening mee dat wijzigingen in het lessenrooster kunnen gebeuren door onvoorziene omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een inhaalles gepland wordt op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

Hasselt

m
d av
w
d
v
z
z

28/09/2021

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€764.46
Incl.€925.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

 • Vlaams opleidingsverlof mogelijk

  Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Meer informatie over Vlaams opleidingsverlof vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 611.57
 • KO** 535.12

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • De Roepsteen Houthalen
of op jouw locatie

VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA)

€310.00 €256.20
 • Genk T2-campus

Bijscholing inbraakbeveiliging installatie en onderhoud van alarmsystemen

€475.00 €392.56
 • Genk T2-campus

Basisopleiding beveiliging conceptie van alarmsystemen

€1150.00 €950.41
 • Genk T2-campus

Basisopleiding beveiliging leidinggevend personeel

€1150.00 €950.41
 • Genk T2-campus

Basisopleiding beveiliging installatie en onderhoud van alarmsystemen

€1150.00 €950.41