Veiligheidscoördinator niveau B

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Doelgroep

De opleiding richt zich tot wie de veiligheidscoördinatie wil doen voor werven van niveau B, EPB verslaggevers, energiedeskundigen, ...

Toelatingsvoorwaarden

Veiligheidscoördinatoren voor werven van niveau B dienen:
Houder te zijn van één van de volgende diploma's én te beschikken over een aantal jaren beroepservaring
Ingenieurs, architecten en diploma's van het hoger technisch onderwijs lange type + 2 jaar beroepservaring
Diploma van hoger technisch onderwijs, korte type + 5 jaar beroepservaring
Diploma hoger secundair onderwijs + 10 jaar beroepservaring
+ deze aanvullende vorming volgen van 96 lesuren met aansluitend slagen in het examen.
Deze toelatingsvoorwaarden staan bepaald in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarin de veiligheidscoördinatie concreet wordt uitgewerkt. In deze wetgeving worden de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (opdrachtgever, bouwdirectie, coördinatoren, aannemers,.) en de hierbij gebruikte coördinatie-instrumenten voorgeschreven.

 • Regelgeving: o.m. Wet op het welzijn, P.B.M., gevaarlijke producten, signalisatie…
 • Ongevallen en gezondheidsschade bij het werk op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: statistieken, juridische gevolgen, arbeidsongevallen-verzekering,….
 • Rol, opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in het bouwproces: werkgevers, interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk….
 • De risico’s en de voorkomingsmaatregelen: preventieprincipes met bijzondere aandacht voor de uitschakeling van de risico’s aan de bron en de  integratie ervan in het ontwerp en de uitvoering van de activiteiten, ergonomie… en specifieke risico’s en
 • voorkomingsmaatregelen eigen aan de bouwactiviteiten.
 • Methodes voor het opsporen en evalueren van risico’s.
 • Opdrachten en vaardigheden van de coördinator: het KB, contractuele voorschriften, Instrumenten bij de coördinatie: veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, postinterventiedossier, coördinatiestructuur….
 • De coördinatie in de praktijk: oefeningen, case-study,….
 • Examenrichtlijnen worden tijdens de cursus meegedeeld. Er wordt een theoretisch examen afgenomen en er dient een eindwerk te worden gemaakt en verdedigd.
 • Genk T2-campus

VCA voor operationele medewerkers (B-VCA)

€185.00 €152.89
 • Genk T2-campus

Machineveiligheid

€350.00 €289.26
 • Genk T2-campus

Risicoanalyse laagspanningsinstallatie

€225.00 €185.95
 • Hasselt

Preventieadviseur niveau II

€2895.00 €2392.56
 • Genk T2-campus

Pesticidewetgeving

€125.00 €103.31