Voltijdse dagopleiding Gezondheidscoach

Wil je mensen begeleiden bij het bereiken van hun doelen of hen helpen met het veranderen van slechte gewoontes? Wil jij advies kunnen geven over voeding en lichaamsbeweging? Trek dan je loopschoenen maar aan en ren snel naar onze opleiding gezondheidscoach!

Met deze opleiding kan je niet alleen aan de slag als gezondheidscoach, maar vul je als schoonheidsspecialist, fitness instructeur, personal trainer tot preventieadviseur ook jouw competenties aan.

Hasselt

20/09/2021

m d
d d
w d
d d
v d
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 1 jaar
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Voltijdse dagopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

We leiden je op tot een praktijkgerichte, zelfstandig werkende gezondheidscoach. 
Als gezondheidscoach begeleid je systematisch en doelgericht het veranderingsproces van je klant met als doel een permanente gedragsverandering op vlak van gezondheid in diens leven te implementeren en dit door het hanteren van een correcte beroepsattitude en coachingscompetenties.

Je gaat samen met je klant werken aan de relatie tussen lichaam, geest, sociale omgeving, de dynamiek tussen ziekte en gezondheid en de steeds verschuivende balans tussen de dagelijkse stressoren van het leven. Als coach stuur je je klant, ondersteun je inzichtverwerving, bewustwording, ga je motiveren en help je bij de realisering van de samen afgesproken doelen en planning.
Je wordt opgeleid om zowel individueel als in groepsverband het coachingsproces professioneel te begeleiden en inhoud te geven.

Deze opleiding is zonder meer de ideale basis voor verdere vakspecialisaties of een perfecte aanvullen bij een reeds bestaande activiteit in de gezondheids- of personenzorg. De opleiding gezondheidscoach helpt ook heel wat beroepscompetenties aan te vullen zoals dat van schoonheidsspecialist, fitness instructeur, personal trainer tot preventieadviseur. 

Let wel, de opleiding leidt niet tot een paramedisch beroep. Dit wil zeggen dat medische adviezen en diagnoses enkel kunnen gegeven worden door een gediplomeerd arts of specialist

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot personen met een sterk persoonlijk engagement om vanuit een ruime interesse voor de complementaire zorgverlening, een sterke motivatie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, correct en diepgaand met mensen te werken. 

Medische basiskennis van de mens - 160 u

 • Anatomie en fysiologie
 • Pathologie   
 • Psychologie
 • Psychopathologie

Basis lichaamsmassage (= beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur) - 64 u

Energetische stromingen en natuurlijke geneeswijzen - 16u
De student verwerft inzicht in mechanismen van traditionele geneeswijzen in andere culturen, naast energetische methoden en verworvenheden uit de eigen cultuur.  Daarbij horen principes van een holistische gezondheid. De invloed van ons denken op ons algemeen welzijn komt hier ook uitgebreid aan bod.

Welzijn en gezondheid - 48u
Tijdens dit vak komt enerzijds een theoretische kadering en anderzijds gebruik en inoefening van tools, aanbod over volgende onderwerpen: gezondheid, fasen van gedragsverandering, stress, mindfullness

Voeding en gezondheid - 44u

 • Herkennen van de rol van voeding binnen onze maatschappij
 • Leren onderscheid maken tussen verschillende functies van gezondheidszorg/ gezondheidsanalyse
 • Leren kennen van veel gebruikte begrippen in de voedingsleer
 • Voedingsstoffen en voedingsmiddelen
 • Kunnen herkennen en kunnen toepassen van anti-oxidanten in voeding
 • Het immuniteitsstelsel en rol van gezonde voeding
 • De 3 belangrijkste enzymsystemen
 • Leren balans en evenwicht te maken tussen de hoeveelheid vrije radicalen en het vermogen van ons afweersysteem
 • Evenwichtige voeding: het belang van de actieve voedingsdriehoek en de juiste verhoudingen binnen deze voedingsdriehoek leren kennen en kunnen toepassen op verschillende mensen.
 • Actieve voedingsdriehoek kunnen omzetten naar productgroepen, producten en ingrediënten

Beweging & gezondheid - 24u

 • De energie-inname versus energieverbruik
 • Lichaamsbeweging/ Fysieke activiteit /Sport/ Gerichte oefeningen
 • Bewegingscomponenten (kracht- lenigheid- snelheid- evenwicht)
 • Lichaamsbeweging in relatie tot lichamelijke gezondheid
 • Belang van bewegen in relatie tot preventie van overgewicht/ lichamelijke aandoeningen (hart, osteoporose, diabetes). Bewegen in relatie tot je sociale leven
 • Relatie tussen bewegen en stress, angst en depressie
 • Lichaamsbeweging in relatie tot geestelijke gezondheid en welbevinden
 • Vermindering van sedentair (inactief) gedrag
 • Risicomanagement en blessurepreventie
 • Lichaamsbeweging implementeren in je eigen leven
 • Beweegadvies en realistische beweeg- en sportmogelijkheden afgestemd per individu rekening houdend met persoonsgebonden eigenschappen en omgevingsfactoren

Communicatie- en coachingsvaardigheden - 88u
Afzonderlijke vaardigheden worden aangeleerd, en ingeoefend via rollenspel.
Aangeleerde vaardigheden van communicatievaardigheden worden verder verfijnd, uitgebreid en geïntegreerd in het totale coachingstraject.
Dit alles wordt ingeoefend via casuïstiek en praktijk: het begeleiden van externe coachees in de les zelf én supervisie van eigen coachee per student (thuisopdracht).

Coachen van groepen - 32u
Theoretische basis en casuïstiek: leiding en sturing geven aan groepen, groepsdynamica, ...

Lichaamswerk - 36u
Lichaamsbewustzijn verkennen via verschillende leermethodes waaronder: Yoga, ademhaling, dans, muziek, creatief werk, meditatie, ...

Integratieve gezondheid - 40u
Inzichten, tools en aanpak worden toegelicht a.h.v. casuïstiek over volgende onderwerpen: stress, chronische ziektes zoals CVS, fybromyalgie, burn-out en kanker, rookstop, slaapproblemen en -aanpak

Professionele zorgverlening - 12u
Deontologie, kostprijsberekening, bedrijfsorganisatie, relcamevoering, profilering, sociale kaart

Eindwerkbegeleiding - 32u
Informeren omtrent de eindproef en opmaken sociale kaart
Uitwerking van een realistische casus. Planmatig opstellen, uitvoeren en bijstellen van het begeleidingsproces

Basisopleiding hulpverlener EHBO - 20 uur

Ondernemerschap
Tijdens de lessen ondernemerschap wordt jouw ondernemingszin geprikkeld en gestimuleerd. Het opleidingspakket ondernemerschap bestaat uit o.a. personal branding, digital marketing, financiële inzichten, verkoop, opstartformaliteiten. Ontdek de ondernemer in jezelf en test je potentiële business idee meteen in de praktijk, begeleid door ervaren ondernemers!

 

 

Voor deze opleiding zijn er vrijstellingen mogelijk:

Volledige vrijstelling voor 'medische basiskennis van de mens: alle artsen, kinesitherapeuten,  licentiaten pedagogie, psychologen, graduaat/bachelor ergotherapie, graduaat /bachelor verpleegkundige, graduaat/bachelor orthopedagogiek, vroedvrouwen, logopedisten en diëtisten

Gedeeltelijke vrijstelling voor 'medische basiskennis van de mens:

 • Licentiaten LO: vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie en Psychologie
 • Graduaat / Bachelor/Geaggregeerde voor secundair onderwijs LO - Biologie: vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie en Psychologie
 • Alle regenten / geaggregeerden, met uitzondering van LO - Biologie: vrijstelling voor Psychologie
 • Graduaat / Bachelor podologie: vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie en Pathologie
 • Graduaat / Bachelor sociaal werk / maatschappelijk assistent: vrijstelling voor Psychologie en Psychopathologie

Toegang tot instapproeven:

 • Schoonheidsspecialisten, pedicures, verpleegkundigen A2, sportverzorgers en fitnessinstructeurs
 • Slagen voor een ingangs-toets heeft vrijstelling tot gevolg
 • Er bestaat een ingangs-toets voor anatomie/fysiologie en pathologie

Vrijstellingen binnen modules Gezondheidscoach:

Ook binnen het opleidingsonderdeel van gezondheidscoach (1ste jaar of 2de jaar) zijn vrijstellingen mogelijk per vak op basis van eerder verworven competenties.Vrijstellingen en toegang tot instapproeven dienen steeds aangevraagd en bekrachtigd te worden op basis van een aangeleverd getuigschrift + lessenrooster of curriculum van de gevolgde opleiding.Vele universiteitsdiploma's bevatten een psychologieprogramma of anatomie en fysiologie. De inhoud en het aantal uren van de cursus wordt bekeken vooraleer vrijstelling verleend wordt.

Hasselt

m d
d d
w d
d d
v d
z
z

20/09/2021

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€1235.54
Incl.€1495.00

Kosten lesmateriaal

Handboeken

Excl.€61.32
Incl.€65.00

Grondstoffen

Excl.€28.93
Incl.€35.00

Andere kosten

Incl.€39.00

Bespaar op je opleiding

 • kmo-portefeuille

  De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • opleidingscheques

  Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

 • Vlaams opleidingsverlof mogelijk

  Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Meer informatie over Vlaams opleidingsverlof vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 1060.63
 • KO** 928.05

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Hasselt
 • Pelt

Leefstijlcoach

€695.00 €574.38
 • Hasselt

Uitbater van een zonnecentrum

€365.00 €301.65
 • Pelt

Psychologie en psychopathologie

€500.00 €413.22
 • Extern
 • Genk T2-campus

FORTIO - gezondheid - IEDEREEN LEERT

€290.40 €240.00