Voltijdse dagopleiding Instructeur fitness & sportverzorger

Prijs: 
Inschrijving €1295 (incl. btw)
Extra kosten:
 • Handboeken: €246.00
 • Grondstoffen: €20.00

Bespaar op deze opleiding

Je wil in een fitnesscentrum werken en/of als sportverzorger aan de slag?
Misschien wil je zelfs je eigen fitnesszaak starten?

In één jaar tijd doorloop je het volledige traject van de opleidingen Instructeur Fitness en Sportverzorger. Hierin bieden we je een degelijk onderbouwde én praktijkgerichte voorbereiding op het takenpakket en de verantwoordelijkheden van het beroep.

Bovendien staan beide opleidingen onder het deskundig toezicht van Sport Vlaanderen. Deze opleiding wordt gegeven door ervaren docenten die erkend zijn door Sport Vlaanderen.

De opleiding tot Initiator en Instructeur B Individuele Fitness is gestoeld op de richtlijnen en het curriculum van de Vlaamse Trainerschool (VTS-Sport Vlaanderen). Hierdoor zijn onze getuigschriften officieel erkend door VTS-Sport Vlaanderen.

Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Hasselt 30-01-2018    09:00 1 jr di+wo+vr vm-nm 644 Schrijf in
Toelatingsvoorwaarden: 

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start
 • Ervaring hebben in de fitnessbeoefening met toestellen. Dit dient men te bewijzen aan de hand van een kopie van een fitnessabonnement, beurtenkaart, enz. die men afgeeft bij de inschrijving (bezorgen aan infobalie voor de start van de cursus).
 • Medisch attest kunnen voorleggen dat bewijst dat je fysiek in staat bent om te sporten (bezorgen aan de infobalie voor de start van de cursus)

In de opleiding kan je eventueel vrijstelling(en) krijgen op basis van je vooropleiding. Vrijstellingen worden echter nooit automatisch toegekend, ze moeten steeds aangevraagd worden bij de Vlaamse Trainerschool:

Sport Vlaanderen-VTS
T.a.v. Nancy Schelstraete
Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
02/209 47 12

Nancy.Schelstraete@sport.vlaanderen

Programma: 

Volgende modules/vakken komen aan bod:

FITNESS

Initiator Individuele Fitness

 • Algemeen gedeelte (22u)
  • Taakomschrijving, didactiek, veilig sporten preventief en curatief, toelichting stage
 • Sporttechnische module (10u)
  • Inleidende begrippen, communicatie, oefeningen
 • Didactisch-methodische module (64u)
  • Cardio-, lenigheids- en krachtoefeningen
 • Verplichte Stage (10u)

Instructeur B Individuele Fitness

 • Algemeen gedeelte 1A + 1B (68u)
  • Anatomie, fysiologie en sportfysiologie, motorisch leren, ontwikkelingsleer,sportpsychologie, medisch verantwoord sportbeoefening, trainingsmethodiek
 • Basismodule fitness (38u)
  • Gezondheidsleer, functionele anatomie én kinesiologie, traumatologie
 • Didactisch-methodische module (44u)
  • Didactische oefeningen fitness (cardio, kracht, opstellen van programma’s)
 • Verplichte stage (50u)
  • De stages zijn uitermate belangrijk, tellen mee in het examen en bepalen dus in grotemate het slagen in de opleiding.

SPORT

 • Algemene basisopleiding (18u)
  • Fysiologie van de sportverzorger, voeding
 • Toegepaste bedrijfsvoering sportverzorger (24u)
  • Beroepsomschrijving, kerntaken, gedragsregels, ontwikkelingen in het beroep,toegepast functieonderzoek, werken met cliëntendossier
 • EHBO + helper (20u)
  • Voor deze module kan je vrijgesteld worden indien je het attest van Rode Kruis reeds behaalde of dit via zelfstudie nog wenst te behalen (www.rodekruis.be)
 • (sport-)verzorging lichaamsregio’s (incl. kinesiotaping)
 • Onderste ledematen (40u)
 • Bekken, heup en romp (30u)
 • Bovenste ledematen (28u)
  • Anatomie, traumatologie, massage en taping
 • Verplichte stage (44u)

De stage bestaat uit 8 praktijkstages in minstens 2 verschillende sporttakken. Je kiest zelf de sportevenementen waarvan minstens 3 wedstrijden. Daarvan dient telkens een verslag gemaakt dat tevens moet ondertekend worden door een erkende verzorger of kinesitherapeut.Er moet minstens één cliëntendossier - volledig - uitgewerkt worden en dit op basis van een stramien dat tijdens de lessen ingeoefend wordt.Om een cliëntendossier grondig uit te kunnen werken moet één sporter in één club goed en intensief kunnen gevolgd worden. Daarom is het noodzakelijk dat zes van de acht stages in één zelfde club doorgaan.Uit het verslag moet blijken dat er telkens minstens één handeling (massage, taping) uit het lessenpakket is uitgevoerd en alle verschillende handelingen moeten in totaliteit ook minstens één maal aan bod zijn gekomen.

BEDRIJFSBEHEER (132u)

Aandachtspunt
Gezien de praktische inhoud van de opleiding gaan een aantal praktijklessen door bij een fitnesscentrum te Hasselt.

Voor deze opleiding werk je met een professioneel starterspakket van materialen en producten. Tijdens de eerste les krijg je hierover meer informatie. Onze leverancier bied je deze professionele starterspakket aan tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding aan een aantrekkelijke schoolprijs.