Voltijdse dagopleiding Junior customs consultant

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Voltijdse dagopleiding Junior customs consultant

In deze nieuwe opleiding assistent douanedeclarant of junior customs consultant leer je hoe je douaneformaliteiten afhandelt. Het is hierbij belangrijk dat de douanewetgeving correct wordt toegepast. Bijvoorbeeld: zijn er vergunningen om bepaalde producten in te voeren? Zijn eventuele invoerrechten en accijnzen betaald?

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

In detail

Je leert administratieve douaneformaliteiten, commerciële transportactiviteiten of activiteiten voor internationaal goederenverkeer uit te voeren en daarbij rekening te houden met de voorschriften en kwaliteit (kostprijs, termijn, veiligheid...).
Na de opleiding kan je aan de slag als assistent douanedeclarant en vervolgens de nodige ervaring opdoen om door te groeien naar de functie van douanedeclarant.  

Bedrijven die vanuit en naar de Europese Unie goederen transporteren worden geconfronteerd met een Europese en een nationale regelgeving die steeds complexer wordt. Voor heel wat ondernemers
is het dan ook onmogelijk om zelf hun weg te vinden in het woud van regels en wetten met betrekking tot het internationale goederenverkeer. Douaneagentschappen en
gespecialiseerde bedrijfsinterne diensten spelen een zinvolle rol in het ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van de in-, uit- en doorvoerprocessen. De customs consultants (douanedeclaranten) hebben hierbij een specifieke taak. Hun inbreng versnelt en vereenvoudigt het logistieke proces.

Omdat een deel van de lessen op de campus Berchem van Syntra AB doorgaat, is het aan te bevelen om je in te schrijven bij Syntra AB en dit via volgende link: https://www.syntra-ab.be/opleidingen/douanedeclarant-voltijdse-dagopleiding

 

Het systeem van werkplekleren biedt een goede kans om na de opleiding snel aan het werk te kunnen gaan.  De locatie van je leerbedrijf, waar je minstens 60% van de opleiding aan de slag bent, kies je zelf (met of zonder hulp van SyntraPXL). Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en door VLAIO, het Vlaams agentschap voor innoveren en ondernemen.

Deze opleiding is erkend door VDAB en kan ook volledig terugbetaald worden
door VDAB als je voldoet aan deze twee voorwaarden:
• Je bent werkloos.
• Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, neem contact op met de VDAB: Surf naar
www.vdab.be, mail naar info@vdab.be of bel 0800 30 700. Als
uitkeringsgerechtigde werkzoekende kan je deze opleiding volgen na
toestemming van je bemiddelaar. Deze toestemming is noodzakelijk om je
kosten terug te betalen.

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.  Iedereen die geboeid wordt door het internationaal goederenvervoer, gaat deze opleiding met plezier volgen.

Programma:

Een beperkt aantal uren gaan door op de campus (Tour en Taxis, Brussel - steeds op woensdag).  Het grootste deel van je kennis doe je op in een werkplekbedrijf waar je intensief begeleid wordt. Een aantal modules (*) worden georganiseerd op de campus te Berchem van Syntra AB.  Voor die lessen (*) wordt er een hybride lesmethode gehanteerd, dat wil zeggen dat je de les van op afstand online kan meevolgen en dat je je hiervoor niet moet verplaatsen.

Intakegesprek
Europese Unie (*)
Moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits) (*)
Douane - gebieden, entrepots, vrije zones, oorsprong
Basis douanedeclaratie
Werken met douanesoftware
Werkplekleren
Ondernemerskills - start me up (*)
Groeipad: persoonlijk ontwikkelingsplan (*)
Geïntegreerde proef basis douanedeclaratie

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar tot 125 euro bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.