Voltijdse dagopleiding Kinderbegeleider baby's en peuters

Er is een groot tekort aan kinderopvang in Vlaanderen. Vandaar de grote vraag naar gemotiveerde en goed opgeleide mensen.

 

 

 

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Voltijdse dagopleiding
  • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Tijdens deze opleiding leer je alles over de ontwikkeling, de zorg en de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, het contact met de ouders, de inrichting van het gebouw, personeelsadministratie,… Ook voeding, zorg voor kwaliteit, samenwerken in een team en veiligheid en milieu staan op het programma.
Als verantwoordelijke van een kinderopvang verzeker je een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschoolse, occasionele of flexibele opvang, in een aangepaste accommodatie. Je begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid.

Er is een verplichte stage van 380 uur. 

Belangrijke info:

Vanuit " Kind en Gezin " verwacht men dat elk kinderopvanginitiatief voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit als garantie dat elke ouder zijn kinderen kan toevertrouwen aan goed opgeleide begeleiders. Deze opleiding voldoet aan bovenstaande eisen en maakt dat cursisten die deze opleiding met succes beëindigen, met hun diploma als zelfstandige aan de slag kunnen tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang of gezinsopvang als begeleider (ook indien er beperkte buitenschoolse kinderopvang aanwezig is voor kinderen ouder dan 2,5 jaar).
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die niet vergund zijn (enkel gemeld zijn), is mogelijk maar wordt afgeraden aangezien het leerplan onvoldoende is afgestemd is op die doelgroep (+ 2,5 jaar)
Aan de slag gaan bij initiatieven die enkel buitenschoolse kinderopvang aanbieden en die vergund zijn (Bijv. OCMW's, steden en gemeenten), is niet mogelijk.  

Doelgroep

Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Om in regel te zijn met Kind en Gezin moeten volgende attesten aan de campus bezorgd worden:

  • uittreksel uit het strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2)
  • een attest van medische geschiktheid, overeenkomstig het model van Kind en Gezin,

Inzicht in de sector 24 uur
Takenpakket en zelfreflectie 24 uur
Kinderen 68 uur
Spelen 40 uur
Gezondheid 96 uur
Voeding 16 uur
Ouders 36 uur
Gebouw en inrichting 16 uur
Veiligheid  20 uur
Team 28 uur
Zorg voor kwaliteit 16 uur
Samenwerken 12 uur
Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief 124 uur
Stage 380 uur

Dit traject bevat meerdere e-modules waardoor je thuis vanachter je PC op een zelfstandige manier de lesmodule(s) kan instuderen. Je kan daarbij rekenen op e-coaching.

Bij de start van het cursusjaar krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten.
Hou er echter rekening mee dat er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen kunnen plaatsvinden in het lessenrooster.
Het is dan best mogelijk dat een inhaalles wordt gepland op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

  • Hasselt

Basisopleiding EHBO hulpverlener

€250.00 €206.61