Voltijdse dagopleiding Kinderbegeleider baby's en peuters

Er is een groot tekort aan kinderopvang in Vlaanderen. Vandaar de grote vraag naar gemotiveerde en goed opgeleide mensen. Na je opleiding kan je een zelfstandig opvanginitiatief opstarten of als verantwoordelijke of verzorgende in een kinderdagverblijf werken.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Voltijdse dagopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Tijdens deze opleiding leer je alles over de ontwikkeling, de zorg en de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, het contact met de ouders, de inrichting van het gebouw, personeelsadministratie,… Ook voeding, zorg voor kwaliteit, samenwerken in een team en veiligheid en milieu staan op het programma.
Als verantwoordelijke van een kinderopvang verzeker je een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschoolse, occasionele of flexibele opvang, in een aangepaste accommodatie. Je begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid.

Er is een verplichte stage van 380 uur. 

Doelgroep

Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma secundair onderwijs. Voor cursisten die niet beschikken over bovenstaand getuigschrift of diploma, wordt door de spilleerkracht, voorafgaand aan de inschrijving, een intakegesprek afgenomen. Op basis van dit intakegesprek wordt beslist of de cursist al dan niet  tot de opleiding wordt toegelaten.

Toelatingsvoorwaarden

Om in regel te zijn met Kind en Gezin moeten documenten moeten volgende attesten aan de campus bezorgd worden:

 • uittreksel uit het strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2)
 • een attest van medische geschiktheid, overeenkomstig het model van Kind en Gezin,

Inzicht in de sector 24 uur
Takenpakket en zelfreflectie 24 uur
Kinderen 68 uur
Spelen 40 uur
Gezondheid 96 uur
Voeding 16 uur
Ouders 36 uur
Gebouw en inrichting 16 uur
Veiligheid  20 uur
Team 28 uur
Zorg voor kwaliteit 16 uur
Samenwerken 12 uur
Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief 124 uur
Stage 380 uur

Dit traject bevat meerdere e-modules waardoor je thuis vanachter je PC op een zelfstandige manier de lesmodule(s) kan instuderen. Je kan daarbij rekenen op e-coaching.

 • Hasselt

Kinderbegeleider baby's en peuters

€495.00 €409.09
 • Hasselt

Postmortale lichaamsverzorging

€450.00 €371.90
 • Hasselt

Postmortale make-up en restauraties

€500.00 €413.22
 • Hasselt

Levensreddend handelen bij kinderen

€60.00 €49.59
 • Hasselt

Bijscholing EHBO (hulpverlener)

€75.00 €61.98