Voltijdse dagopleiding Verantwoordelijke kinderopvang

Prijs: 
Inschrijving €895 (incl. btw)
Extra kosten:
 • Handboeken: €196.00
 • Grondstoffen: €10.00

Bespaar op deze opleiding

Er is een groot tekort aan kinderopvang in Vlaanderen. Vandaar de grote vraag naar gemotiveerde en goed opgeleide mensen. Na je opleiding kan je een zelfstandig opvanginitiatief opstarten of als verantwoordelijke of verzorgende in een kinderdagverblijf werken.

Tijdens deze opleiding leer je alles over de ontwikkeling, de zorg en de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, het contact met de ouders, de inrichting van het gebouw, personeelsadministratie,… Ook voeding, zorg voor kwaliteit, samenwerken in een team en veiligheid en milieu staan op het programma. Er is een verplichte stage die opgesplitst is in 2 grote luiken: 100u als begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang en 40u als verantwoordelijke in de kinderopvang.
Als verantwoordelijke van een kinderopvang verzeker je een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschoolse, occasionele of flexibele opvang, in een aangepaste accommodatie. Je begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid.

Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Genk 25-09-2017    08:45 1 jr ma+di+wo+do+vr vm-nm 528 Schrijf in
Doelgroep: 

Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma secundair onderwijs. Voor cursisten die niet beschikken over bovenstaand getuigschrift of diploma, wordt door de spilleerkracht, voorafgaand aan de inschrijving, een intakegesprek afgenomen. Op basis van dit intakegesprek wordt beslist of de cursist al dan niet  tot de opleiding wordt toegelaten.

Toelatingsvoorwaarden: 

Om in regel te zijn met Kind en Gezin moeten documenten moeten volgende attesten aan de campus bezorgd worden:

 • uittreksel uit het strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2)
 • een attest van medische geschiktheid, overeenkomstig het model van Kind en Gezin,
Programma: 

Basisniveau (268u)

 • Het kinderopvanglandschap (48u)
 • Kinderen (68u)
 • Spelen (40u)
 • Gezondheid (96u)
 • Voeding (16u)

Ondernemersniveau (260u)

 • Ouders (36u)
 • Gebouw en inrichting (16u)
 • Veiligheid en milieu (20u)
 • Team (28u)
 • Zorg voor kwaliteit (16u)
 • Samenwerken (12u)
 • Beheer zelfstandig opvanginitiatief (124u)
 • Eindwerkbegleiding (8u)

Stage (140u)

 • Deelstage 1 als begleider in de kinderopvang (100u)
 • Deelstage 2 als verantwoordelijke in de kinderopvang (40u)