Voorcalculatie en nacalculatie transport

Bij iedere economische handeling, van welke aard dan ook, is het belangrijk te weten of deze winstgevend is.  Procedures die verlieslatend zijn, dienen te worden bijgestuurd of in het ergste geval dient de activiteit te worden stop gezet.  Goed weten wat de kosten en de baten zijn van een bepaalde activiteit is dus van erg groot belang!  En dat geldt uiteraard ook voor de transportsector! 

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Zijn transportactiviteiten echt wel zo winstgevend als gedacht?  Tijdens deze korte opleiding geeft de docent mee hoe een transportactiviteit altijd winstgevend kan zijn.  Vooraf uitrekenen wat de kosten zijn voor bepaalde transportopdrachten is daarbij zeker van groot belang.  Maar, achteraf een controle doorvoeren om te zien wat de werkelijke kosten zijn geweest, is nog veel belangrijker!  Want pas op de eindmeet wordt winst of verlies bepaald!  De kennis van kosten en baten per individuele klant of opdracht staat hierbij centraal.

Doelgroep

transportplanners, logistieke bediendes, logistieke consulenten, transportmanagers, boekhouders

Programma:

Detailgegevens transportopdrachten uit verschillende bronnen: TMS, ritteninfo, boekhouding...
Kostenanalyse per individuele klant/opdracht
Activity based costing rekenmodel
Directe en indirecte kosten
Offerte met tarieven en voorwaarden

 

  • Hasselt

Basis ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

€445.00 €367.77
  • Hasselt

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

€381.00 €314.88
  • Hasselt

Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

€127.00 €104.96