Winteropleiding - Brandbestrijding op de werf (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan.  Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang.

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Bedrijfsopleidingen
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille

  • opleidingscheques

Alleen diegene die in de onmiddellijk omgeving van een incident is kan hierop een effectief antwoord bieden. 
Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. 
De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen geblust kunnen worden.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Personen die actief zijn in de bouwsector

- basisprincipes brand
- verschillende vormen van brand
- verschillende soorten brandblustoestellen
- brand bestrijden in de praktijk

De deelnemer zorgt zelf voor persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, helm, veiligheidsschoenen, handschoenen

  • De Roepsteen Houthalen

VCA voor operationele medewerkers (B-VCA)

€185.00 €152.89
  • De Roepsteen Houthalen
of op jouw locatie

VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA)

€310.00 €256.20