Zorgverlener met therapiehond

Een huisdier biedt in de gezondheids- en welzijnszorg een enorm grote therapeutische meerwaarde. Hoe kan je een hond als co-therapeut inschakelen in de therapie waarmee je al ervaring hebt en je competenties verbreden?

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In deze opleiding leer je een hond te selecteren die geschikt is voor de therapie waarmee je nu al werkt of voor ogen hebt. Je leert op basis van het behandelingsplan je hond te trainen in functie van de beoogde therapie en doelgroep.

Doelgroep

Ieder die een door de Vlaamse overheid erkende opleiding heeft gevolgd in de welzijnszorg en/of een werkervaring van 3 jaren heeft in de welzijnszorg (attest werkgever)

Psycholoog, orthopedagoog-maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder-psychomotorisch therapeut, logopedist sociaal verpleegkundige, psychiatrisch  verpleegkundige, zorgkundige (bejaardenhelpster) leerkracht normaal of bijzonder onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je dient aan de volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen om tot de opleiding te worden toegelaten.

 • Een erkende opleiding gevolgd hebben in de welzijnszorg en/of een werkervaring hebben van 3 jaren in de welzijnszorg.  Volgende diploma's komen in aanmerking: Psycholoog, orthopedagoog-maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder-psychomotorisch therapeut, logopedist sociaal verpleegkundige, psychiatrisch  verpleegkundige, zorgkundige (bejaardenhelpster) leerkracht normaal of bijzonder onderwijs.
 • Een motivatie schrijven waarom u de opleiding wenst te volgen.  Volgende vragen kunnen je helpen bij het schrijven van de motivatie.
 • Welk beroep oefent u uit (soort therapie/met welke patiënten of type mensen)
 • Voor welk doel zou u een hond willen inschakelen in uw eigen beroepsactiviteit?
 • Wat hoopt u met het volgen van deze opleiding in de toekomst te bereiken?
 • Heeft u al praktijkervaring met honden? Zo ja, beschrijf de context.
 • Heeft u al een opleiding met honden bij SYNTRA of een andere opleidingsinstelling gevolg?

Voor de start van de opleiding word je uitgenodigd op donderdag 6 september voor de screening waar de op voorhand ingediende documenten samen met de docenten worden besproken. Voor elk onderdeel van de screening dien je te slagen.

Een verklaring inclusief een deontologische code onderschrijven.  Download de documenten,

 De motivatieaanvraag dient samen met de verklaring, de deontologische code en kopie van het getuigschrift 1 week voor de screening bezorgd aan infohasselt@syntra-limburg.be

 

 

1ste jaar:

 • Introductie
  • Beroepsmogelijkheden van de zorgverlener
 • Gedrag theorie
  • Domesticatie, gedragsontwikkeling, communicatie, factoren die het gedrag beïnvloeden, leerprocessen, rassendiversiteit, gedrags- en puppytesten
 • Elementaire opvoeding van honden in praktijk
  • toepassing van de leerprocessen, herkennen van emotionele toestand bij de hond herkennen, observatieoefeningen interactie mens/hond, leren beoordelen of een hond storend/ontolereerbaar gedrag vertoont (praktijkoefeningen met eigen hond of asielhonden met videopnamen of ander visueel materiaal)
 • Creatie van een nieuw hulpverleningscontext
  • Theorie: kennis van theoretische modellen, meerwaarde van therapie met interactie tussen hond en cliënt, mogelijke fysische en psychosociale effecten door deze manier van werken.
  • Vertalen van de theorie naar een concrete werkomgeving: methodologie en aanpak, opstellen van een concreet behandelingsplan, opvolging
  • Begeleiding van de examenopdracht
 • Begeleiding bij het aankopen van een hond ifv therapie
  • therapeutische handelingen: bij welk soort doelpubliek en met welk doel, welk soort honden met welk soort eigenschappen zijn geschikt voor de therapie, hoe therapiehond selecteren/aankopen.
 • Kijk-stage (observatie-stage) 
  • drie bezoeken (12u) aan welzijnswerkers die honden als partner inschakelen in de hulpverlening.
 • Analyse-Goedkeuring en werkpunten van de aangekochte hond
  • Hoe de werkpunten/gedragsproblemen aanpakken
 • Examens: bestaat uit een theoretische schriftelijke proef, behandelingsplan en beoordeling van de video

2de jaar:

 • Van behandelingsplan naar draaiboek voor de therapie
  • opstellen van een draaiboek dat in de praktijk tijdens de stageperiode als onderdeel van de eindproef wordt toegepast. Hoe samenstellen: Contact met de klant (doelstelling bepalen, maken van afspraken), voorbereiding; vertalen van concrete doelstellingen in werkmethoden, tijdens de therapie; polsen naar de wensen/verwachtingen, doelgroep voorbereiden op het omgaan met honden)
  • Werkwijze: hoe Video/audio opnamen te maken
 • Eigen toekomstplan als zorgverlener met therapiehond
  • toekomstplan: marktonderzoek, marketingstrategie
  • Eindproef budgettering en contract; kostprijsberekening
 • Training van de therapiehond
  • Toepassen van de diverse leermethoden en -technieken
  • Uitvoeren van praktijksituaties zoals ze voorkomen in de praktijk
  • Omgaan met de diverse gedragingen van hun hond, wat in de omgeving kan voorvallen/onverwachte gebeurtenissen
 • Wettelijk kader therapiehonden
  • verzekeringen, aansprakelijkheid
 • Doe-stage cursist (20u)
  • Toepassen van het draaiboek in de praktijk. Opnemen van het proces op video/audio
 • Kynologie
  • Stambomen, waarde, organisatie van de kynologie
 • Elementaire verzorging van de hond
  • Noodzakelijke inentingen, dagelijkse verzorging, huidaandoeningen, ziekteleer, pathologie, anatomie, fysiologie
 • Examen

Stage:

 • Je dient zowel in het 1ste (kijk stage - 12u) als 2de jaar (doe stage- 20u) een stage te lopen. De door u zelf gekozen stageplaats wordt ter goedkeuring aan de stagebegeleider/docent voorgelegd.

De stage, de excursies en bedrijfsbezoeken gaan door op een ander lesmoment dan de oorspronkelijke lesavond.

 • Hasselt

Basis massage en taping bij honden

€270.00 €223.14
 • Pelt

Workshop maken van een lederen halster

€225.00 €185.95
 • Hasselt

Positieve gedragstraining bij honden voor beginners

€155.00 €128.10
 • Hasselt

Positieve gedragstraining bij honden voor gevorderden

€155.00 €128.10
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Hondentrimmer

€895.00 €739.67