Over SYNTRA

SYNTRA Limburg organiseert praktijkgerichte opleidingen voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep leren, een gerichte bedrijfsopleiding of opleiding op maat... het kan bij SYNTRA. Dit voor elke sector, niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Er zijn 6 campussen in Limburg: in Genk, Hasselt, Maaseik, Neerpelt, Tongeren en Westerlo.

Praktijkgerichtheid staat centraal bij SYNTRA. De docenten zijn onze troef! Zij zijn bedrijfsmensen die hun ervaring en kennis rechtstreeks naar de cursist brengen. Na de opleiding ben je klaargestoomd voor het bedrijfsleven.
Met meer dan 100 vaste medewerkers en een gespecialiseerd netwerk van meer dan 1200 docenten zijn we een toonaangevende organisatie binnen het Limburgse opleidingslandschap.

Missie, strategische doelstelling en waarden

De missie van SYNTRA Limburg is individuen en organisaties professioneel versterken door aanbod- en vraaggerichte opleiding en begeleiding aan te bieden, met meer en beter ondernemen als doel.

De strategische doelstelling is meer professioneel ondernemen. Dit zowel voor de eigen organisaties als voor de markt.

De waarden die SYNTRA Limburg hierbij hanteert zijn:

  • klantgericht professionalisme
  • open communicatie en samenwerken
  • ondernemend en creatief
  • kostenbewust

Werken bij SYNTRA

SYNTRA Limburg is voortdurend op zoek naar nieuwe docenten. Als onze openstaande jobs staan op de vacaturepagina.

Projecten

Projecten maken een integraal deel uit van de werking van SYNTRA Limburg. In samenwerking met een heel aantal partners en met middelen van diverse subsidieverstrekkers ontwikkelen we projecten die een reële impact hebben. Bekijk hier het overzicht van actuele projecten en resultaten.

Officiële erkenning

SYNTRA Limburg is officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Op 29 januari 2013 gebeurde een diepgaande kwaliteitsaudit bij SYNTRA (Vlaanderen) door twee auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen. E.S.F. staat voor "Europees Sociaal Fonds". De audit verliep vlot en SYNTRA (Vlaanderen) is voor 3 jaar de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA (Vlaanderen) voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit te waarborgen wordt elke cursist minstens eenmaal per jaar bevraagd over de kwaliteit van de opleidingen. De enquêtes worden anoniem en digitaal afgenomen. De bekomen gegevens dienen als basis voor snelle en/of structurele acties en maatregelen. De gegevens over de klantentevredenheid dient SYNTRA Limburg tevens over te maken aan de subsidiërende overheid. 

SYNTRA Limburg voert een actief beleid inzake integrale kwaliteitszorg. Dit werpt zijn vruchten af. SYNTRA Limburg is de trotse houder van 2 kwaliteitslabels:
het PROSE-label en het C2E-label van EFQM.
De afdeling FORTIO-bedrijfsopleidingen behaalde eveneens het Qfor label

Het PROSE-label

Het PROSE-label wordt verstrekt wanneer kwaliteitsverbetering is ingebed in een systeem van integrale kwaliteitszorg, gebaseerd op zelfevaluatie en overleg. 
De labels worden toegekend op basis van een beoordeling door onafhankelijke experten. Deze experten baseren zich hiervoor op documenten, een toetsing ter plaatse en gesprekken met verantwoordelijken en medewerkers. 

Meer info op www.prose.be

HET EFQM-label

EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Bij de gebruikers van EFQM vinden we naast reuzen uit de industrie zoals bv. Airbus, BMW, Microsoft, Nokia, Siemens, tal van Europese universiteiten. 

Meer info op www.efqm.org

SYNTRUM

SYNTRA Limburg maakt deel uit van SYNTRUM, de nieuwe koepelorganisatie die het netwerk van 5 SYNTRA vzw’s verbindt, goed voor 5 opleidingscentra en in totaal 24 campussen.

Het SYNTRA-team van docenten en coaches uit het werkveld zorgt in elk van de 5 SYNTRA voor meer en beter ondernemen. Zij stimuleren de competenties én de goesting van (kandidaat-)ondernemers en hun ondernemende medewerkers.

BTW-Nr.: BE 409.773.728
IBAN: BE83 4517 6050 7115
BIC: BIC KREDBEBB