Privacy policy

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat je je rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien je vragen hebt over dit beleid, ons te contacteren.

Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over je en waarom?
Informatie die je ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die je ingeeft op onze websites of aanlevert op welke manier dan ook.

Je kan er voor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar dan bestaat de kans dat je geen gebruik kan maken van al onze diensten.

Automatische informatie: Wanneer je onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, simpele tekstbestanden die je computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen, gelieve onze cookie policy te raadplegen.
 

Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?
Wij houden je persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie, gelieve ons gegevensoverzicht te raadplegen.
 

Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Zodra dat je deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch gebeurde, heb je het recht op:

- Een verzoek tot toegang tot jouw persoonsgegevens;
- Een verzoek tot rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
- Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
- Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat);
- Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kan ons steeds contacteren om je rechten uit te oefenen (zie 9. Contactgegevens).

 
Cookies | SYNTRA Limburg
Wat zijn cookies?
www.syntra-limburg.be
Wij hechten belang aan het beschermen van je persoonsgegevens
We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van je persoonsgegevens voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving.
 

Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich?
Deze website is gehost door Combell in België. Je persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in België.
 

Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie?
Indien je een opleiding volgt kunnen je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Voor meer informatie gelieve ons gegevensoverzicht te raadplegen.
 

Doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EER?
Je gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties gevestigd buiten Europa.
 

Wat gebeurt er indien het privacybeleid wordt gewijzigd?
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, onder meer door het publiceren van het aangepaste privacybeleid op de website. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Het gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.
 

Contactgegevens
Indien je vragen hebt omtrent het privacybeleid, kan je steeds contact opnemen met:

SYNTRA Limburg
Thor Park 8040
3600 Genk
privacy@syntra-limburg.be

Cursistgegevens Categorieën van gegevens Gegevens die worden overgedragen Categorieën van ontvangers Doel van de overdracht Bewaringstermijn 
Welke cursisten? Welk type gegevens zijn het?   Welke gegevens worden overgedragen? Aan wie zullen de gegevens worden verstrekt?  Met welk doel worden de gegevens overgedragen? Hoelang worden de gegevens bewaard? 
Cursist - Inschrijving Leertijd Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Sociaal statuut Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Opleiding en vorming Hoogste opleidingsniveau Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Aanwezigheid en discipline Aanwezigheden, Punten Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Geboortedatum Overheidsdiensten - CLB CLB heeft deze gegevens nodig om het digitaal leerlingendossier (Onderwijs) te kunnen bekijken 10 jaar na overlijden cursist
  Aanwezigheid en discipline Beoordeling gedragscompetenties en beroepsspecifieke competenties Bedrijf waarmee leercontract afgesloten wordt De mentor / ondernemershoofd-opleider van het bedrijf waar de leerling werkt, dient de leerling te beoordelen. 10 jaar na overlijden cursist
  Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Patroon, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, E-mailadres Educam Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname) 10 jaar na overlijden cursist
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Educam Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname) 10 jaar na overlijden cursist
Cursist - Inschrijving OT Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Sociaal statuut Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Opleiding en vorming Hoogste opleidingsniveau Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Aanwezigheid en discipline Aanwezigheden, Punten Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften 10 jaar na overlijden cursist
Cursist - Zorgdossier Aanwezigheid en discipline       5 jaar na laatste cursusjaar cursist
Potentiële cursist - Nieuwsbrief Persoonlijke identificatiegegevens E-mailadres     5 jaar na laatste wijziging
Potentiële cursist - Hou me op de hoogte Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres     5 jaar na laatste wijziging
Potentiële cursist - wachtlijst Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, Geboortedatum, Telefoonnummer     5 jaar na laatste wijziging
Potentiële cursist - Intrekking cursus Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, Geboortedatum, Telefoonnummer     5 jaar na laatste wijziging
Potentiële cursist - Webaccount Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres     5 jaar na laatste wijziging
Mailing - vacatures Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres     5 jaar na laatste wijziging
Cusist -  GI, GII, onderhoud stookolietanks  en hernieuwingen Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen  
Cursist - Zonne-energiesystemen Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen  
Cusist - Koeltechniek Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken  
Cursist - warmtepompen Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Rescert In het kader van het afleggen van het examen  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Rescert In het kader van het afleggen van het examen  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Rescert In het kader van het afleggen van het examen  
Cursist - VCA Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Land, Naam bedrijf Andere (specifiëren) HaCeCo In het kader van het afleggen van het examen  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Andere (specifiëren) HaCeCo In het kader van het afleggen van het examen  
Cursist - EPB verslaggever Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA) In het kader van de centrale examenregeling  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding, Startdatum opleiding, Einddatum opleiding, Indicatie lesgever, Aantal lesuren Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA) In het kader van de centrale examenregeling  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA) In het kader van de centrale examenregeling  
Cursist - Vastgoed Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres Andere (specifiëren) Sectorfonds SF323 In het kader van toegang tot modeldocumenten van het sectorfonds  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Andere (specifiëren) Sectorfonds SF323 In het kader van toegang tot modeldocumenten van het sectorfonds  
Cursist - Bijscholing notarieel boekhouden Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer Andere (specifiëren) Nationale kamer notarissen In het kader van het opnemen van de personen in de databank van e-notariaat  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Andere (specifiëren) Nationale kamer notarissen In het kader van het opnemen van de personen in de databank van e-notariaat  
Cursist - Bijscholing Vastgoed Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Emailadres, Erkenningsnummer Andere (specifiëren) Edux In het kader van het registreren van de uren permanente vorming  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Andere (specifiëren) Edux In het kader van het registreren van de uren permanente vorming  
Cursist - Drone pilot Persoonlijke identificatiegegevens E-mailadres Andere (specifiëren) EUROUSC In het kader van toegang tot het online leerplatform EUSCBNL  
Cursist - Farmaceutisch-Technisch Assistent Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer Overheidsdiensten - Agentschap Zorg en Gezondheid    
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Agentschap Zorg en Gezondheid    
Cusist - Klimaatregelingsaparatuur in bepaalde motorvoertuigen Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen  
Cusist - Fitnessinstructeur Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, GSM nummer, E-mailadres Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS) In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS) In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS) In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS  
Cursist - Vakbekwaamheid vervoer van goederen op de baan Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Taal Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit  
  Rijksregisternummer Rijksregisternummer Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit  
Cursist - Gecertificeerde bouwopleiding Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Naam bedrijf, BTW-nummer bedrijf, Gemeente bedrijf Andere (specifiëren) Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB) In het kader van het informeren van de cursist en eventueel het bedrijf (mits toestemming cursist) door het FVB voor het bekomen van een premie voor het volgen van opleiding  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Andere (specifiëren) Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB) In het kader van het informeren van de cursist en eventueel het bedrijf (mits toestemming cursist) door het FVB voor het bekomen van een premie voor het volgen van opleiding  
Cursist - Basisopleiding en bijscholing inbraakbeveiliging Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum Overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken In het kader van de jaarlijkse eindafrekening van de te betalen retributie aan de overheid  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding, Inschrijvingsgeld Overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken In het kader van de jaarlijkse eindafrekening van de te betalen retributie aan de overheid  
Cursist - Reisleider Europa Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer Overheidsdiensten - FBAA In het kader van de opname in de reisleiderspool  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - FBAA In het kader van de opname in de reisleiderspool  
Cursist - Gids Persoonlijke identificatiegegevens Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer Overheidsdiensten - Toerisme Vlaanderen In het kader van de opname in de gidsenpool  
  Opleiding en vorming Opleidingsinstelling, Type opleiding Overheidsdiensten - Toerisme Vlaanderen In het kader van de opname in de gidsenpool