Privacy policy

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarom wij die verzamelen, en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat je je rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij je sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien je vragen hebt over dit beleid, ons te contacteren.

Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over je en waarom?
Informatie die je ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die je ingeeft op onze websites of aanlevert op welke manier dan ook.

Je kan er voor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar dan bestaat de kans dat je geen gebruik kan maken van al onze diensten.

Automatische informatie: Wanneer je onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, simpele tekstbestanden die je computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen, gelieve onze cookie policy te raadplegen.
 

Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?
Wij houden je persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie, gelieve ons gegevensoverzicht te raadplegen.
 

Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Zodra dat je deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch gebeurde, heb je het recht op:

- Een verzoek tot toegang tot jouw persoonsgegevens;
- Een verzoek tot rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
- Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
- Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat);
- Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kan ons steeds contacteren om je rechten uit te oefenen (zie 9. Contactgegevens).

 
Cookies | SYNTRA Limburg
Wat zijn cookies?
www.syntra-limburg.be
Wij hechten belang aan het beschermen van je persoonsgegevens
We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van je persoonsgegevens voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving.
 

Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich?
Deze website is gehost door Combell in België. Je persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in België.
 

Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie?
Indien je een opleiding volgt kunnen je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Voor meer informatie gelieve ons gegevensoverzicht te raadplegen.
 

Doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EER?
Je gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties gevestigd buiten Europa.
 

Wat gebeurt er indien het privacybeleid wordt gewijzigd?
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, onder meer door het publiceren van het aangepaste privacybeleid op de website. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Het gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.
 

Contactgegevens
Indien je vragen hebt omtrent het privacybeleid, kan je steeds contact opnemen met:

SYNTRA Limburg
Thor Park 8040
3600 Genk
privacy@syntra-limburg.be

 

Cursistgegevens

Categorieën van gegevens

Gegevens die worden overgedragen

Categorieën van ontvangers

Doel van de overdracht

Bewaringstermijn 

Welke cursisten?

Welk type gegevens zijn het?  

Welke gegevens worden overgedragen?

Aan wie zullen de gegevens worden verstrekt? 

Met welk doel worden de gegevens overgedragen?

Hoelang worden de gegevens bewaard? 

Cursist - Inschrijving Leertijd

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Sociaal statuut

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Opleiding en vorming

Hoogste opleidingsniveau

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Aanwezigheid en discipline

Aanwezigheden, Punten

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Geboortedatum

Overheidsdiensten - CLB

CLB heeft deze gegevens nodig om het digitaal leerlingendossier (Onderwijs) te kunnen bekijken

10 jaar na overlijden cursist

 

Aanwezigheid en discipline

Beoordeling gedragscompetenties en beroepsspecifieke competenties

Bedrijf waarmee leercontract afgesloten wordt

De mentor / ondernemershoofd-opleider van het bedrijf waar de leerling werkt, dient de leerling te beoordelen.

10 jaar na overlijden cursist

 

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Patroon, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, E-mailadres

Educam

Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname)

10 jaar na overlijden cursist

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Educam

Gegevens worden opgevraagd kort voor het examen, EDUCAM is aanwezig bij het praktijkexamen (Controle + afname)

10 jaar na overlijden cursist

Cursist - Inschrijving OT

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Sociaal statuut

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Opleiding en vorming

Hoogste opleidingsniveau

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Aanwezigheid en discipline

Aanwezigheden, Punten

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - SYNTRA Vlaanderen

In het kader van de uitreiking van officiële getuigschriften

10 jaar na overlijden cursist

Cursist - Zorgdossier

Aanwezigheid en discipline

 

 

 

5 jaar na laatste cursusjaar cursist

Potentiële cursist - Nieuwsbrief

Persoonlijke identificatiegegevens

E-mailadres

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Potentiële cursist - Hou me op de hoogte

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Potentiële cursist - wachtlijst

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, Geboortedatum, Telefoonnummer

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Potentiële cursist - Intrekking cursus

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, Geboortedatum, Telefoonnummer

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Potentiële cursist - Webaccount

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Mailing - vacatures

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres

 

 

5 jaar na laatste wijziging

Cusist -  GI, GII, onderhoud stookolietanks  en hernieuwingen

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Gas of Vloeibare brandstoffen

 

Cursist - Zonne-energiesystemen

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Zonne-energiesystemen

 

Cusist - Koeltechniek

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In het kader van de erkenning van de cursist voor Koeltechnieken

 

Cursist - warmtepompen

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Rescert

In het kader van het afleggen van het examen

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Rescert

In het kader van het afleggen van het examen

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Rescert

In het kader van het afleggen van het examen

 

Cursist - VCA

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Land, Naam bedrijf

Andere (specifiëren) HaCeCo

In het kader van het afleggen van het examen

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Andere (specifiëren) HaCeCo

In het kader van het afleggen van het examen

 

Cursist - EPB verslaggever

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam

Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA)

In het kader van de centrale examenregeling

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding, Startdatum opleiding, Einddatum opleiding, Indicatie lesgever, Aantal lesuren

Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA)

In het kader van de centrale examenregeling

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Vlaams Energie Agentschap (VEA)

In het kader van de centrale examenregeling

 

Cursist - Vastgoed

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres

Andere (specifiëren) Sectorfonds SF323

In het kader van toegang tot modeldocumenten van het sectorfonds

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Andere (specifiëren) Sectorfonds SF323

In het kader van toegang tot modeldocumenten van het sectorfonds

 

Cursist - Bijscholing notarieel boekhouden

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Andere (specifiëren) Nationale kamer notarissen

In het kader van het opnemen van de personen in de databank van e-notariaat

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Andere (specifiëren) Nationale kamer notarissen

In het kader van het opnemen van de personen in de databank van e-notariaat

 

Cursist - Bijscholing Vastgoed

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Emailadres, Erkenningsnummer

Andere (specifiëren) Edux

In het kader van het registreren van de uren permanente vorming

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Andere (specifiëren) Edux

In het kader van het registreren van de uren permanente vorming

 

Cursist - Drone pilot

Persoonlijke identificatiegegevens

E-mailadres

Andere (specifiëren) EUROUSC

In het kader van toegang tot het online leerplatform EUSCBNL

 

Cursist - Farmaceutisch-Technisch Assistent

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Overheidsdiensten - Agentschap Zorg en Gezondheid

 

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Agentschap Zorg en Gezondheid

 

 

Cusist - Klimaatregelingsaparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Geboorteplaats, Ondernemingsnummer, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten

In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten

In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, en -projecten, Directie Omgevingsprojecten

In het kader van de erkenning voor het plaatsen en onderhouden van klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

 

Cusist - Fitnessinstructeur

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, GSM nummer, E-mailadres

Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS)

In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS)

In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool (VTS)

In het kader van het afleveren van het attest en registratie in VOTAS

 

Cursist - Vakbekwaamheid vervoer van goederen op de baan

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Taal

Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit

In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit

In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - FOD Mobiliteit

In het kader van het afleveren van het attest en opname in de databank van de FOD Mobiliteit

 

Cursist - Gecertificeerde bouwopleiding

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Naam bedrijf, BTW-nummer bedrijf, Gemeente bedrijf

Andere (specifiëren) Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB)

In het kader van het informeren van de cursist en eventueel het bedrijf (mits toestemming cursist) door het FVB voor het bekomen van een premie voor het volgen van opleiding

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Andere (specifiëren) Fonds voor de vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB)

In het kader van het informeren van de cursist en eventueel het bedrijf (mits toestemming cursist) door het FVB voor het bekomen van een premie voor het volgen van opleiding

 

Cursist - Basisopleiding en bijscholing inbraakbeveiliging

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum

Overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken

In het kader van de jaarlijkse eindafrekening van de te betalen retributie aan de overheid

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding, Inschrijvingsgeld

Overheidsdiensten FOD Binnenlandse zaken

In het kader van de jaarlijkse eindafrekening van de te betalen retributie aan de overheid

 

Cursist - Reisleider Europa

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Overheidsdiensten - FBAA

In het kader van de opname in de reisleiderspool

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - FBAA

In het kader van de opname in de reisleiderspool

 

Cursist - Gids

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, E-mailadres, GSM nummer

Overheidsdiensten - Toerisme Vlaanderen

In het kader van de opname in de gidsenpool

 

 

Opleiding en vorming

Opleidingsinstelling, Type opleiding

Overheidsdiensten - Toerisme Vlaanderen

In het kader van de opname in de gidsenpool

 

Kandidaat - Maak werk van je zaak

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, E-mailadres

Overheidsdiensten - VDAB

In het kader van subsidiëring

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Overheidsdiensten - VDAB

In het kader van subsidiëring

 

 

Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummer

Overheidsdiensten - VDAB

In het kader van subsidiëring

 

Cursist - Wanbetaler

Persoonlijke identificatiegegevens

Voornaam, Naam, Straat, Huisnummer, Busnummer, Postcode, Gemeente, Land, Geboortedatum, Telefoonnummer, GSM-nummer, E-mailadres

Deurwaarder - Omerus, Advocaat - Villa Juris

In het kader van inning van niet-tijdige betalingen

 

 

Rijksregisternummer

Rijksregisternummer

Deurwaarder - Omerus, Advocaat - Villa Juris

In het kader van inning van niet-tijdige betalingen