Projecten

Projecten maken een integraal deel uit van de werking van SYNTRA Limburg. In samenwerking met een heel aantal partners en met middelen van diverse subsidieverstrekkers ontwikkelen we projecten die een reële impact hebben. Hieronder een overzicht van actuele projecten en resultaten.

Focus op Technisch Talent – Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

SYNTRA Limburg wil, samen met haar partners, jongeren, en meer specifiek meisjes, motiveren om voor een STEM-opleiding (STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics), te kiezen. Eerst wordt onderzoek gedaan naar welke vooroordelen er bestaan tegenover STEM-opleidingen en beroepen. Op basis daarvan wordt een virtual reality tool uitgewerkt, die latente technologische interesse en talent bij de gebruikers naar boven laat komen.

Imaginnovation - Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het project Imaginnovation geeft invulling aan de nieuwe T2-campus op het Thorpark in Genk. In de eerste plaats wil SYNTRA Limburg haar opleidingen aanpassen aan de toekomstige bedrijfsuitdagingen op korte en lange termijn. Op deze manier zijn we in staat ‘the education of tomorrow’ aan te bieden.  Binnen deze opleidingen wordt bovendien gewerkt aan een gepersonaliseerd leertraject, op maat van de cursist. Dit kan bijvoorbeeld nieuwe leervormen als blended learning of e-learning inhouden. Tot slot wil Imaginnovation ook de ruimte geven aan sluimerende ondernemersideeën. Ondernemende zielen krijgen daarom de ruimte om hun projecten en ideeën vorm te geven binnen de broeikas. Zie ook www.t2-campus.be

Integratie van 3D metaalprinten – met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Binnen dit project richt SYNTRA Limburg samen met partner Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, een demonstratieruimte in waar 3D metaalprinttechnologie wordt voorgesteld in een industriële context. De eerste 18 maanden zal het demonstratieplatform in het labo van SIRRIS in Diepenbeek staan. De laatste 6 projectenmaanden verhuist de 3D metaalprinter naar de T2-campus op het Thor Park in Genk waar zo’n 50tal cursisten zullen leren werken met deze printer.

Klasactiviteiten – Met steun van Departement Onderwijs en Vorming

Dit project biedt leerkrachten uit het secundair onderwijs de kans om op bedrijfsstage te gaan, terwijl SYNTRA Limburg of SYNTRA West voor een vervang-docent zorgt. Deze geeft, op maat van de leerlingen en vanuit zijn eigen ervaring, een interessante lessenreeks over ondernemerschap. De inhoud en duur van de lessen wordt in samenspraak met de te vervangen leerkracht aangepast aan de specifieke situatie. In het schooljaar 2017-2018 werden 24 vervangingen uitgevoerd in 22 verschillende scholen over heel Vlaanderen. Ook tijdens het schooljaar 2018-2019 kunnen we 30 leerkrachten vervangen tijdens hun stage. Meer info over de procedure:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-bedrijfsstage-leraar
https://www.syntra-limburg.be/klasactiviteiten

 

Maak werk van je zaak – Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), VDAB en SYNTRA Vlaanderen

Binnen ‘Maak werk van je zaak’ worden werkzoekenden en deeltijds werkenden door startersadviseurs begeleid richting de opstart van een eigen zaak. De kandidaat-ondernemers komen via de VDAB terecht bij de verschillende SYNTRA’s. Hier kunnen ze beroep doen op de individuele begeleiding van een startersadviseur en krijgen ze een ‘rugzakje’ van €500 ter beschikking, waarmee ze opleidingen en workshops van op de menukaart kunnen volgen. Zie ook www.maakwerkvanjezaak.be

T2-Campus – met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Op 21 maart werd de spreekwoordelijke eerste steen gelegd van wat een technologiehotspot moet worden. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar sterke technische en technologische vakmannen- en vrouwen, hebben SYNTRA Limburg, VDAB en de stad Genk de handen in elkaar geslagen voor de bouw van de T2-campus. Deze campus in Genk biedt 24 hectare aan state-of-the-art techlabs en leslokalen. De doelstelling is dagelijks zo’n 1.300 trainees aan te trekken, binnen de domeinen elektro, ICT, new energy en new materials.  www.t2-campus.be

Taal- en leercoach – met steun van SYNTRA Vlaanderen

Om onze cursisten nog beter te begeleiden en ondersteunen staan er bij SYNTRA Limburg twee taal- en leercoaches klaar. Zij begeleiden cursisten met leerproblemen en bieden gratis hulp bij onder andere het opmaken van planningen of het invullen van een haalbaarheidsstudie.  Zo werden er sinds de start van 2018 al meer dan 200 cursisten individueel of collectief begeleid.

ESF-project: Transitie Leren, Leven en Werken 2050 – Kroketmuur en Talentapp

Met het project wil SYNTRA Limburg een eerste aanzet geven tot het realiseren van haar visie over hoe levenslang leren/carrièreleren er in Vlaanderen in 2050 zou moeten uitzien. Dit in samenwerking en met financiering van ESF (Europees Sociaal Fonds).

Hiervoor onderzoeken we onder meer good practices op een internationaal niveau en experimenteren we met modellen die in de toekomst levenslang leren in Vlaanderen kunnen stimuleren en optimaliseren. Zo willen we Vlaanderen in 2050 het toonbeeld van carrièreleren maken.

Binnen het project wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een ‘Kroketmuur’ met learning snacks en wordt de mogelijkheid van een ‘TalentApp’,die in 2050 het levenslang leren in Vlaanderen moet faciliteren , onderzocht.

De conclusies en analyses uit de onderzoeken en experimenten zullen gerapporteerd worden en later dienen als basis voor de verdere transitie richting een carrièrelerend Vlaanderen in 2050. De ‘Kroketmuur’ en aanzet tot ‘TalentApp’ behoren ook tot de resultaten van dit project.

De financiële steun van ESF voor dit project is nog niet definitief vastgelegd. 

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door de steun van: