Projecten

Projecten maken een integraal deel uit van de werking van SYNTRA Limburg. In samenwerking met een heel aantal partners en met middelen van diverse subsidieverstrekkers ontwikkelen we projecten die een reële impact hebben. Hieronder een overzicht van actuele projecten en resultaten.

Focus op Technisch Talent – Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

SYNTRA Limburg wil, samen met haar partners, jongeren, en meer specifiek meisjes, motiveren om voor een STEM-opleiding (STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics), te kiezen. Eerst wordt onderzoek gedaan naar welke vooroordelen er bestaan tegenover STEM-opleidingen en beroepen. Op basis daarvan wordt een virtual reality tool uitgewerkt, die latente technologische interesse en talent bij de gebruikers naar boven laat komen.

Imaginnovation - Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het project Imaginnovation geeft invulling aan de nieuwe T2-campus op het Thorpark in Genk. In de eerste plaats wil SYNTRA Limburg haar opleidingen aanpassen aan de toekomstige bedrijfsuitdagingen op korte en lange termijn. Op deze manier zijn we in staat ‘the education of tomorrow’ aan te bieden.  Binnen deze opleidingen wordt bovendien gewerkt aan een gepersonaliseerd leertraject, op maat van de cursist. Dit kan bijvoorbeeld nieuwe leervormen als blended learning of e-learning inhouden. Tot slot wil Imaginnovation ook de ruimte geven aan sluimerende ondernemersideeën. Ondernemende zielen krijgen daarom de ruimte om hun projecten en ideeën vorm te geven binnen de broeikas. Zie ook www.t2-campus.be

Integratie van 3D metaalprinten – met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Binnen dit project richt SYNTRA Limburg samen met partner Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, een demonstratieruimte in waar 3D metaalprinttechnologie wordt voorgesteld in een industriële context. De eerste 18 maanden zal het demonstratieplatform in het labo van SIRRIS in Diepenbeek staan. De laatste 6 projectenmaanden verhuist de 3D metaalprinter naar de T2-campus op het Thor Park in Genk waar zo’n 50tal cursisten zullen leren werken met deze printer.

Klasactiviteiten – Met steun van Departement Onderwijs en Vorming

Dit project biedt leerkrachten uit het secundair onderwijs de kans om op bedrijfsstage te gaan, terwijl SYNTRA Limburg of SYNTRA West voor een vervang-docent zorgt. Deze geeft, op maat van de leerlingen en vanuit zijn eigen ervaring, een interessante lessenreeks over ondernemerschap. De inhoud en duur van de lessen wordt in samenspraak met de te vervangen leerkracht aangepast aan de specifieke situatie. In het schooljaar 2017-2018 werden 24 vervangingen uitgevoerd in 22 verschillende scholen over heel Vlaanderen. Ook tijdens het schooljaar 2018-2019 kunnen we 30 leerkrachten vervangen tijdens hun stage. Meer info over de procedure:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-bedrijfsstage-leraar
https://www.syntra-limburg.be/klasactiviteiten

Jumpstarters (Prestart Inclusief Ondernemen)  – Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), VCF, VDAB en VLAIO

Jumpstarters helpt kandidaat ondernemers die een afstand tot ondernemerschap ervaren om de sprong te wagen naar een eigen zaak.

SYNTRA Limburg en STEBO hebben in een ruim consortium een begeleidingstraject uitgewerkt om specifieke doelgroepen te bereiken, te sensibiliseren en voor te bereiden op ondernemerschap.

Werkzoekenden, kwetsbare werknemers, niet-beroepsactieven Inburgeraars, asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen rekenen op een begeleidingstraject op maat van maximum 12 maanden waarin de kandidaat zijn ondernemersidee actief gaat verkennen en de haalbaarheid ervan in kaart brengt op basis van een persoonlijk actie- en een ondernemersplan. Elke kandidaat kan een rugzakje van 500 euro besteden aan een menukaart met extra opleidingen. Meer info: www.jumpstarters.be

T2-Campus – met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Op 21 maart werd de spreekwoordelijke eerste steen gelegd van wat een technologiehotspot moet worden. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar sterke technische en technologische vakmannen- en vrouwen, hebben SYNTRA Limburg, VDAB en de stad Genk de handen in elkaar geslagen voor de bouw van de T2-campus. Deze campus in Genk biedt 24 hectare aan state-of-the-art techlabs en leslokalen. De doelstelling is dagelijks zo’n 1.300 trainees aan te trekken, binnen de domeinen elektro, ICT, new energy en new materials.  www.t2-campus.be

Taal- en leercoach – met steun van SYNTRA Vlaanderen

Om onze cursisten nog beter te begeleiden en ondersteunen staan er bij SYNTRA Limburg twee taal- en leercoaches klaar. Zij begeleiden cursisten met leerproblemen en bieden gratis hulp bij onder andere het opmaken van planningen of het invullen van een haalbaarheidsstudie.  Zo werden er sinds de start van 2018 al meer dan 200 cursisten individueel of collectief begeleid.

ESF-project: Transitie Leren, Leven en Werken 2050 – Kroketmuur en Talentapp

Met het project “Leven, Leren en Werken 2050” wil SYNTRA Limburg een aanzet geven tot het realiseren van haar visie rondom levenslang leren/carrièreleren in Vlaanderen 2050. Dit project is in samenwerking en met financiering van ESF (Europees Sociaal Fonds).

Hiervoor onderzoeken we onder andere good practices en experimenteren we met concepten en modellen die in de toekomst levenslang leren in Vlaanderen kunnen stimuleren en optimaliseren. Zo willen we bijdragen aan een systeemverandering rondom leren en werken door levenslang en levensbreed leren de nieuwe norm te maken.

Binnen het project wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een integraal ecosysteem rondom leren en ontwikkelen. We onderzoeken o.a. het gedachtengoed van een ‘Kroketmuur’ met learning snacks, als onderdeel van een ‘TalentApp”. De “TalentApp” is een geïntegreerd platform waar het lerende individu, vormingsinstellingen en het bedrijfsleven samenkomen. Het individu met zijn persoonlijke drijfveren, talenten, interesses, competenties, leerbehoeftes enz. De vormingsinstellingen met hun modulaire en flexibele aanbod, inclusief coaching. En de bedrijfswereld met hun concrete vraag/aanbod naar bepaalde competenties en hun bijdrage bij het stand brengen van innovatieve en state-of-the-art opleidingsmodules.

De geleerde lessen, conclusies en analyses uit de onderzoeken en experimenten zullen gerapporteerd worden en later dienen als basis voor de verdere transitiebeweging binnen Vlaanderen rondom (carrière) leren en werken in Vlaanderen.

Learn@work – met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Via Learn@work zetten we voor de opleidingen kinderbegeleider baby’s en peuters en junior douane declarant in heel Vlaanderen proeftuinen op om te onderzoeken hoe deze opleidingen georganiseerd kunnen worden via een combinatie van leren en werken op de werkvloer, en dit met het oog op een verhoogde kwalitatieve instroom van medewerkers.   De proeftuinen worden in nauwe samenwerking en in overleg met werknemers, werkgevers en sectororganisaties opgezet.

SYNTRA Limburg participeert in dit project van SYNTRA Midden-Vlaanderen bij het opzetten van de proeftuinen in Limburg, het formuleren van de beleidsadviezen en de vertaling ervan binnen de eigen organisatie.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door de steun van: