Java developer

Java is een programmeertaal die objectgeoriënteerd is (kortweg OO, naar het Engelse Object Oriented). Dit houdt in dat een systeem wordt opgebouwd uit objecten. Een object is bijvoorbeeld een bepaald bestand, een stuk tekst of een lijst gegevens. Het handige van een objectgeoriënteerde omgeving is dat een object eigenschappen kan 'erven' van een moederobject, zodat er eenvoudig vele varianten van een bepaald object kunnen worden gemaakt. De objecten kunnen van elkaar verschillen, maar toch tot dezelfde categorie behoren en dus bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk hebben.

Om het proces van het erven iets inzichtelijker te maken, kun je ter vergelijking een concreet object nemen uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld een banaan. Een banaan valt in de categorie fruit, net als appels, peren en aardbeien. Fruit valt weer in de categorie voedsel. Aangezien de verbindende eigenschap van deze categorie de 'eetbaarheidsfactor' is, geldt deze eigenschap eveneens voor de categorie fruit en voor de afzonderlijke onderdelen: de bananen, appels, peren, aardbeien, etc. Binnen Java werkt het eigenlijk hetzelfde: er worden klasses gedefinieerd waartoe objecten kunnen behoren. Op deze manier hoef je niet voor ieder onderdeel afzonderlijk alle gegevens te formuleren, maar nemen de objecten automatisch bepaalde eigenschappen over.

Java wordt veel toegepast in websites (middels een Java-plug-in), computerspellen, mobiele telefoons en servers. Het is een platformonafhankelijk taal, wat inhoudt dat het op elke computer functioneert, ongeacht het besturingssysteem (Mac, Windows, etc.). Wat betreft de syntaxis is Java voor een groot deel gebaseerd op de taal C++, dat wel een kleinere klassenbibliotheek heeft dan Java.

Overigens is Java niet hetzelfde als JavaScript: dit zijn twee afzonderlijke talen waartussen de nodige verschillen bestaan. Zo is JavaScript, in tegenstelling tot Java, een scripttaal. Daarnaast kan JavaScript-code alleen in een browser worden uitgevoerd, terwijl Java applicaties maakt die in een virtuele machine kunnen worden uitgevoerd. Verder kent JavaScript alleen objecten, geen klassen.

Nieuw

SYNTRA Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SYNTRA Limburg

Naar alle artikels
E-learning expert
Nieuws

De opmars van online leren vraagt om e-learning experts

Nieuws

SYNTRA-cursisten volgen les in de virtuele klas, maar missen de campus

Toen op 16 maart de coronamaatregelen de deuren van het onderwijs sloten, schorsten ook alle SYNTRA in Vlaanderen en Brussel onmiddellijk alle klassikale campuslessen en gingen per direct over op online leren. 

Het grootste deel van de ca. 30.000 SYNTRA-cursisten zijn volwassenen. Zij volgen via een om- of bijscholing een opleiding  om zich professioneel te versterken. Dat gebeurt op de campus, op de werkplek of via een stage. SYNTRA is gekend als praktijkopleider en veel lessen verlopen dan ook in praktijklabo’s.  Niettemin zitten de cursisten van de SYNTRA-ondernemersopleiding vandaag massaal in de virtuele klas; 42% van de lessen gaan door op de virtuele campussen van de SYNTRA.  In een grootschalige enquête werden deze cursisten bevraagd en werd er gepeild naar hun ervaring met online leren. De reacties waren massaal (1232 respondenten) en de resultaten geven verrassende inzichten.

Artikel

Online vergaderen? Leer het hier met Microsoft Teams.

Binnen SYNTRA Limburg maken wij veel gebruik van de apps van Microsoft 365. We hebben hier ondertussen al heel wat expertise over opgebouwd en we zouden SYNTRA niet zijn als we deze kennis niet zouden delen met iedereen die iets wil leren. 

De meeste van onze lessen gaan al online door maar daarnaast zullen wij op onze website ook enkele digitale leersnacks volledig gratis aanbieden. We maakten alvast enkele korte webinars in samenwerking met de T2-Innovathoren Dirk en Jorn (www.t2-campus.be). Hieronder vinden jullie een 5-delige reeks van webinars over het gebruik van Microsoft Teams.

Nieuws

SYNTRA Limburg richt alle pijlen op online leren

In de huidige digitale wereld is online leren dé methode bij uitstek om cursisten van op een afstand te bereiken. Online leren is dan ook al langer een optie binnen verschillende SYNTRA-opleidingen. Door de recente maatregelen in kader van het coronavirus of COVID-19, zijn we genoodzaakt om een versnelling hoger te schakelen met onze online mogelijkheden. We zetten onze blik op oneindig en transformeren heel wat van onze praktijkgerichte opleidingen naar online lesactiviteiten. Geen simpele klus voor ons aangezien praktijk voorop staat, maar unieke situaties vragen om creatieve oplossingen.

Artikel

Het sportmanagement-event van het jaar: B-Sportunity

Sport is zoveel meer dan achter een bal aanhollen of op een fiets zitten. In de opleiding sport- en eventmanager ontdekken cursisten de boeiende cijfers, strategieën en organisaties achter populaire sporten.

Op 18 maart 2020 steken deze ijverige cursisten de handen uit de mouwen voor de vierde editie van B-Sportunity. Boeiende namen gaan met elkaar in gesprek over actuele topics uit de sportwereld.

Artikel

Foodlab specialist: Een culinaire opleiding op topniveau