Worden jullie getuigschriften en diploma’s erkend?

Onze getuigschriften en diploma’s  zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen.

SYNTRA Vlaanderen heeft op 29 januari 2013 een diepgaande kwaliteitsaudit uitgevoerd. We zijn weer voor 3 jaar de verdiende drager van het ESF-Label dat garant staat voor een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering.

Daarnaast worden de cursisten ook minstens éénmaal per jaar anoniem bevraagd over de kwaliteit van de opmerkingen. Hun feedback dient als basis voor snelle en gestructureerde acties en maatregelen.